งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเมินผู้บาดเจ็บ ประเมินสภาพของผู้บาดเจ็บ คุณหรือผู้บาดเจ็บได้รับอันตรายหรือไม่ ผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวหรือไม่ ทางเดินหายใจเปิดและโล่งหรือไม่ ผู้บาดเจ็บหายใจหรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเมินผู้บาดเจ็บ ประเมินสภาพของผู้บาดเจ็บ คุณหรือผู้บาดเจ็บได้รับอันตรายหรือไม่ ผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวหรือไม่ ทางเดินหายใจเปิดและโล่งหรือไม่ ผู้บาดเจ็บหายใจหรือไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเมินผู้บาดเจ็บ ประเมินสภาพของผู้บาดเจ็บ คุณหรือผู้บาดเจ็บได้รับอันตรายหรือไม่ ผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวหรือไม่ ทางเดินหายใจเปิดและโล่งหรือไม่ ผู้บาดเจ็บหายใจหรือไม่ จับชีพจรได้หรือไม่ อันตราย ปฏิกิริยาตอบสนอง ทางเดินหายใจ การหายใจ การไหลเวียนเลือด

2 ประเมินผู้บาดเจ็บ ปฏิบัติตามสิ่งที่ตรวจพบ 1. ขอรถพยาบาล 2. เริ่มต้นช่วยหายใจ สลับกับการกดหน้าอก 1. ช่วยหายใจ 10 ครั้ง 2. ขอรถพยาบาล 3. ช่วยหายใจต่อไป 1. รักษาการบาดเจ็บที่เป็นอันตรายต่อชีวิต 2. จัดผู้บาดเจ็บอยู่ในท่าพักฟื้น 3. ขอความช่วยเหลือ 1. รักษาตามความเหมาะสม 2. ขอความช่วยเหลือถ้าจำเป็น ไม่รู้สึกตัว ไม่มีชีพจรหรือไม่หายใจ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ แต่ยังมีชีพจร ไม่รู้สึกตัว หายใจ และมีชีพจร รู้สึกตัว หายใจ และมีชีพจร

3 ความผิดปกติของการหายใจ ภาวะที่ทำให้เกิดออกซิเจนในเลือดต่ำ ภาวะสาเหตุ ออกซิเจนในลมหายใจ เข้าไม่เพียงพอ สำลักควันหรือก๊าซ  การเปลี่ยนความกดของบรรยากาศ เช่น ในระดับที่สูงหรือในเครื่องบินที่มีความกดอากาศต่ำ ทางเดินหายใจอุดตันหายใจไม่ออกจากการอุดตันภายนอก เช่น หมอน หรือน้ำ ( จมน้ำ )  ทางเดินหายใจอุดตันหรือบวม  ท่อหลอดลม ถูกกด เช่น ถูกแขวนคอ หรือรัดคอ ภาวะที่มีผลต่อผนัง หน้าอก ถูกกดทับ เช่น ถูกดินหรือทรายทับ หรือถูกฝูงชนตันหรือ ล้มทับ  การบาดเจ็บของผนังหน้าอกที่มีกระดูกซี่โครง หัก หรือแผลไฟไหม้ที่หดรัด ปอดทำหน้าที่ไม่เต็มที่การบาดเจ็บของปอด  ปอดแฟบ  การติดเชื้อของปอด เช่น ปอดบวม สมองหรือประสาทที่ ควบคุมการหายใจ เสียหาย การบาดเจ็บของศีรษะ ความผิดปกติของหลอดเลือดใน สมองที่ทำให้ศูนย์ควบคมการหายใจทำงานไม่ได้  การ ได้รับสารพิษบางอย่าง  เส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อ ที่ใช้ในการหายใจเป็นอัมพาต เช่น การบาดเจ็บของไข สันหลัง เนื้อเยื่อจับออกซิเจน ไม่ได้ พิษก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  พิษจากไซยาไนด์

4 การสูดควัน ผลของการสูดควันที่มีอันตราย ก๊าซแหล่งที่มาผลกระทบ ควันไฟไหม้ : ควันจะมีออกซิเจน ต่ำจากการเผาไหม้ และ อาจจะมีควันพิษอื่น ๆ จาก วัสดุที่ถูกเผาไหม้ด้วย ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ ทำให้เกิด การเกร็งตัวและบวม เป็นผลทำให้หายใจ เร็ว เสียงดังและลำบาก อาจไอและหายใจ เสียงดังคล้ายนกหวีด  ไม่รู้สึกตัว  มี แผลไหม้รอบปากและจมูก คาร์บอนมอน อกไซด์ ไอเสียจากยานพาหนะ ควัน จากไฟไหม้ จากปล่องไฟที่ อุดตันและก๊าซเสียจาก เครื่องทำความร้อนที่เสื่อม คุณภาพ  ถ้าได้รับนาน ๆ อาจทำให้ปวดศีรษะ สับสน ก้าวร้าว คลื่นไส้ อาเจียน และกลั้น ปัสสาวะไม่อยู่  ถ้าได้รับพิษทันทีอาจทำ ให้หายใจเร็ว ลำบาก ตัวเขียว ไม่ค่อย รู้สึกตัว และหมดสติอย่างรวดเร็ว คาร์บอนไดอ อกไซด์ มีแนวโน้มจะสะสมและเป็น อันตรายมากขึ้นในบริเวณที่ ลึกและปิด เช่น ในหลุม บ่อ และถังใต้ดิน หายใจไม่ออก  ปวดหัว  มึนงง และจะ หมดสติอย่างรวดเร็ว สารระเหยกาวและน้ำยาทำความ สะอาด ผู้ที่ติดมักใช้ ถุงพลาสติกเก็บไอระเหยไว้ ดม ปวดหัว  อาเจียน  มึนงง ซึ่งจะ เปลี่ยนเป็นหมดสติ  เสียชีวิตจากหัวใจ หยุดเต้น สำลักสิ่งที่อาเจียนออกมาหรือผู้ ที่ติดสารระเหยอาจหายใจไม่ออกใน ถุงพลาสติก น้ำมัน เชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดเบา ก๊าซหุงต้มที่ใช้โพรเพนเป็น เชื้อเพลิง เมื่อออกจากถัง ก๊าซเหล่านี้จะเย็นมาก ถ้าสูดเข้าไปทำให้หัวใจหยุดเต้นได้


ดาวน์โหลด ppt ประเมินผู้บาดเจ็บ ประเมินสภาพของผู้บาดเจ็บ คุณหรือผู้บาดเจ็บได้รับอันตรายหรือไม่ ผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวหรือไม่ ทางเดินหายใจเปิดและโล่งหรือไม่ ผู้บาดเจ็บหายใจหรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google