งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความสำคัญของ พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความสำคัญของ พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความสำคัญของ พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน

2 2 พ ลังงานมีกี่ประเภท ? พ ลังงานมีกี่ประเภท ? 1. พลังงานใช้แล้วหมดไป (Modern Energy ) “ พลังงานสิ้นเปลือง ” หรือ “ พลังงานฟอสซิล ” “ พลังงานสิ้นเปลือง ” หรือ “ พลังงานฟอสซิล ” เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ 2. พลังงานใช้ไม่หมด (Renewable Energy) “ พลังงานหมุนเวียน ” หรือ “ พลังงานทดแทน ” “ พลังงานหมุนเวียน ” หรือ “ พลังงานทดแทน ” เช่น น้ำ แสงอาทิตย์ ลม คลื่น ชีวมวล ( ไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย มูลสัตว์ ) ฯลฯ

3 ความสำคัญของ พลังงาน พลังงานสำรองมีอยู่จำกัด พลังงานสำรองมีอยู่จำกัดจำกัด แนวโน้มราคาพลังงานสูงขึ้นโดย ตลอด แนวโน้มราคาพลังงานสูงขึ้นโดย ตลอดราคา การใช้พลังงานมีผลต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานมีผลต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม

4 ครองแชมป์ติดต่อกัน ได้แก่ ภาคขนส่ง 37.1% ครองแชมป์ติดต่อกัน ได้แก่ ภาคขนส่ง 37.1% รองแชมป์อันดับ 1 ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม 36.7% รองแชมป์อันดับ 2 ได้แก่ภาค ครัวเรือน 14.1%

5 พ ลังงานสำรองของโลกใช้ได้อีกกี่ปี ? น้ำมันใช้ได้อีกประมาณ 40 ปี ก๊าซธรรมชาติใช้ได้อีกประมาณ 62 ปี ถ่านหินใช้ได้อีกประมาณ 220 ปี ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ สถานการณ์พลังงานของโลก ( สำรอง / การใช้ต่อปี =1,188,555,694,069 Barrels/29,476,334,904 Barrels ~ 40 ปี )

6 6

7 7 เส้นสีแดงแสดงความต้องการใช้น้ำมันของโลก เส้นสีน้ำเงิน แสดง การผลิตพลังงาน

8 8 ประเทศไทยใช้พลังงานประมาณ 1 % ของพลังงานที่ใช้กันทั่วโลกพลังงานที่ ใช้มากที่สุดได้แก่ น้ำมัน 42 % พลังงานหมุนเวียน 26 % ก๊าซธรรมชาติ 17 % ลิกไนต์ 9 % ถ่านหินนำเข้า 3 % ซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 3 %

9 น้ำมันใช้ได้อีกประมาณ 40 ปี ก๊าซธรรมชาติใช้ได้อีกประมาณ 62 ปี ถ่านหินใช้ได้อีกประมาณ 220 ปี ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ( สำรอง / การใช้ต่อปี =1,188,555,694,069 Barrels/29,476,334,904 Barrels ~ 40 ปี ) พ ลังงานสำรองของโลกใช้ได้อีกกี่ปี ? น้ำมันดิบไม่พอใช้อยู่แล้ว … ต้องนำเข้า >70% ก๊าซธรรมชาติใช้ได้อีกประมาณ 20 ปีหมด ถ่านหินใช้ได้อีกประมาณ 60 ปี ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ( สำรอง / การใช้ต่อปี =2,188,000,000 Barrels/147,131,500 Barrels ~ 20 ปี ) พ ลังงานสำรองของไทยใช้ได้อีกกี่ปี ?

10 ราคาพลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

11 ร้อยละ 70 11 ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานจาก ต่างประเทศสูงถึง ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่วิกฤตด้าน พลังงาน คนไทยจะต้องตระหนักและมีสติในการ ใช้พลังงาน ส่งออกสินค้าการเกษตรทั้ง ปี สามารถซื้อน้ำมันมาใช้ได้ เพียงครึ่งปี

12 12

13 13

14 แนวโน้มราคาพลังงานจะสูงขึ้นองค์กรไหนไม่ปรับตัวไม่เตรียมพร้อมจะทำงานยากขึ้น

15 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มขึ้นมีนัยสำคัญ กับการเพิ่มของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน ชั้นบรรยากาศ

16 ภาวะเรือนกระจก ในรถยนต์ ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) เกิดได้ อย่างไร ? ภูมิอากาศของโลกเกิดจากการไหลวนของพลังงานจากดวง อาทิตย์ พลังงานนี้ส่วนใหญ่เข้ามาสู่โลกในรูปแสงแดด ประมาณ ร้อยละ 30 ของพลังงานที่เดินทางมาสู่โลกได้ สะท้อนกลับไปสู่ห้วง อวกาศ แต่อีกร้อยละ 70 ได้ถูกดูดซับโดยผ่านชั้นบรรยากาศลงมา ให้ความอบอุ่นกับพื้นผิวโลก

17 Global warming : Climate change ภาวะโลกร้อน มีผลกระทบต่อฤดูกาลของโลก

18

19 ผลกระทบต่อเนื่องการตัดไม้ทำลายป่า การเพิ่มปริมาณ CO 2 ในชั้นบรรยากาศ การเพิ่มก๊าซ เรือนกระจก ภาวะโลกร้อน น้ำแข็งใน ทะเล ละลาย น้ำแข็งใน ที่สูง ละลาย น้ำใน ทะเลร้อน ขึ้น น้ำในทะเล ดูดความ ร้อน กระแสน้ำ ร้อน / น้ำ เย็น เปลี่ยนแป ลง ฤดูการ เปลี่ยนแป ลง และ รุนแรง เอลนิน โย / ลานิน ย่า ระดับน้ำ ทะเล สูงขึ้น น้ำท่วม ชายฝั่ง ทวีป การกัด เซาะ ชายฝั่ง น้ำ ท่วม ฝน แล้ง สิ้นเปลืองการ นำเข้าน้ำมัน เสียเงินตราต่างประเทศ ขาดดุลย์การค้า ประเทศยากจน ลง ราคาน้ำมันสูงขึ้นราคาน้ำมันสูงขึ้น ภาวะสงครามภาวะสงคราม การเก็งกำไรการเก็งกำไร ราคาไฟฟ้า / น้ำมัน / เชื้อเพลิง สูงขึ้น อาหารและสินค้า แพงขึ้น ปัญหาการผลิต และการจ้างงาน ขาดแคลน น้ำเพื่อ อุปโภค / บริโภค ลม แรง / พายุ โรค ระบาด ปริมาณน้อยลงปริมาณน้อยลง เสียความ หลากหลาย ทางชีวภาพ ไฟป่าไฟป่า การใช้พลังงานอย่างมาก แผ่นดิน ร้อนขึ้น


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความสำคัญของ พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google