งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารอินทรีย์โมเลกุล ขนาดใหญ่ สารอินทรีย์ได้แตกตัวเป็น โมเลกุลขนาดเล็ก กรด อินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ ( CH 4,CO 2,NH 3 และ H 2 S) Hydrolysis Acidogenesis Methanogenesis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารอินทรีย์โมเลกุล ขนาดใหญ่ สารอินทรีย์ได้แตกตัวเป็น โมเลกุลขนาดเล็ก กรด อินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ ( CH 4,CO 2,NH 3 และ H 2 S) Hydrolysis Acidogenesis Methanogenesis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สารอินทรีย์โมเลกุล ขนาดใหญ่ สารอินทรีย์ได้แตกตัวเป็น โมเลกุลขนาดเล็ก กรด อินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ ( CH 4,CO 2,NH 3 และ H 2 S) Hydrolysis Acidogenesis Methanogenesis

3 การเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม

4 ข้อดี - นำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง - สร้างมลภาวะน้อย - ไม่เกิดอันตรายเมื่อมีการสูดดม ข้อด้อย - ผู้นำไปใช้ยังมีความรู้น้อย ก๊าซชีวภาพนี้อาจจะระเบิดได้ - เมื่อมีการรั่วไหล เราไม่สามารถรู้ตัว เนื่องจากมีกลิ่นไม่แรง อาจเป็นอันตรายได้

5 ตัวอย่างการใช้งาน คำแสดรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

6 เทศบาลตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

7 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น -ย-ยังมีการส่งเสริมจากภาครัฐฯ น้อย แม้ว่าใช้ต้นทุนน้อยและไม่ยุ่งยาก - ผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้น้อย แนวคิดในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ทางภาครัฐควรมีการส่งเสริม และจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อได้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

8 การนำไปประยุกต์ใช้

9


ดาวน์โหลด ppt สารอินทรีย์โมเลกุล ขนาดใหญ่ สารอินทรีย์ได้แตกตัวเป็น โมเลกุลขนาดเล็ก กรด อินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ ( CH 4,CO 2,NH 3 และ H 2 S) Hydrolysis Acidogenesis Methanogenesis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google