งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขยะกับก๊าซหุงต้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขยะกับก๊าซหุงต้ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขยะกับก๊าซหุงต้ม

2 หลักการทำงาน สารอินทรีย์โมเลกุลขนาดใหญ่ Hydrolysis
สารอินทรีย์ได้แตกตัวเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก Acidogenesis กรดอินทรีย์ Methanogenesis ก๊าซชีวภาพ ( CH4 ,CO 2 ,NH 3และ H2S)

3 การเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม

4 ข้อดี ข้อด้อย -นำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง -สร้างมลภาวะน้อย
-ไม่เกิดอันตรายเมื่อมีการสูดดม ข้อด้อย -ผู้นำไปใช้ยังมีความรู้น้อย ก๊าซชีวภาพนี้อาจจะระเบิดได้ -เมื่อมีการรั่วไหล เราไม่สามารถรู้ตัว เนื่องจากมีกลิ่นไม่แรง อาจเป็นอันตรายได้

5 ตัวอย่างการใช้งาน คำแสดรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

6 เทศบาลตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

7 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ยังมีการส่งเสริมจากภาครัฐฯ น้อย แม้ว่าใช้ต้นทุนน้อยและไม่ยุ่งยาก -ผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้น้อย แนวคิดในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ทางภาครัฐควรมีการส่งเสริม และจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อได้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

8 การนำไปประยุกต์ใช้

9


ดาวน์โหลด ppt ขยะกับก๊าซหุงต้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google