งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการทำงานของกังหันลมผลิต ไฟฟ้านั้น เมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหัน พลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะ ทำให้ใบพัด ของกังหันเกิดการหมุน และได้เป็น พลังงานกลออกมา พลังงานกลจากแกน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการทำงานของกังหันลมผลิต ไฟฟ้านั้น เมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหัน พลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะ ทำให้ใบพัด ของกังหันเกิดการหมุน และได้เป็น พลังงานกลออกมา พลังงานกลจากแกน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักการทำงานของกังหันลมผลิต ไฟฟ้านั้น เมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหัน พลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะ ทำให้ใบพัด ของกังหันเกิดการหมุน และได้เป็น พลังงานกลออกมา พลังงานกลจากแกน หมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็น พลังงานไฟฟ้า โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลม จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้า และจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไป โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขึ้นอยู่กับ ความเร็วของลม ความยาวของใบพัด และสถานที่ติดตั้งกังหันลม

3 หลักการใช้พลังงาน ลม คือ การเปลี่ยนพลังงานจาก กระแสลมเป็นพลังงานกังหัน ลม ที่แรงและความเร็วสูงเหมาะ สำหรับขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับประเทศไทยบริเวณที่ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจาก พลังงานลมได้ส่วนใหญ่ เป็น บริเวณใกล้ทะเล เช่น ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สง ขลา ภูเก็ตและปัตตานี เป็นต้น

4 Web ผลการสำรวจความเร็วลมใน ประเทศไทย http://www2.dede.go. th/dede/renew/Twm/ main.htmhttp://www2.dede.go. th/dede/renew/Twm/ main.htm http://www.dede.go.t h/dede/fileadmin/usr/ bers/map/map1_thail and.pdfhttp://www.dede.go.t h/dede/fileadmin/usr/ bers/map/map1_thail and.pdf http://www.dede.go.t h/dede/index.php?id= 97http://www.dede.go.t h/dede/index.php?id= 97

5 ตัวอย่างผลงานที่ผลิตและ ติดตั้งแล้วเสร็จ ภาพที่ 1 ติดตั้งให้ราชบุรี พลังงาน จ. นครศรีธรรมราช ภาพที่ 2 ติดตั้งที่ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ. ปทุมธานี

6 ภาพที่ 3 ติดตั้งที่บึงพระรามเก้า จ. ปทุมธานี ภาพที่ 4 ติดตั้งที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ภาพที่ 5 ติดตั้งที่ ค่ายพระรามหก จ. เพชรบุรี

7 ภาพที่ 6 ติดตั้งที่ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ภาพที่ 7 ติดตั้งให้กับโครงการ 200 กิโลวัตต์เกาะล้าน จ. ชลบุรี

8 ที่บ้านอ่าวไผ่ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

9 โครงการสาธิตการผลิต กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม อำเภอ หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 250 กิโลวัตต์ กังหันลมผลิต ไฟฟ้าเพื่อสาธิตนำ ร่องที่บ้านทะเลปัง อำเภอหัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช เป็นกังหันลมแกน นอนขนาด 250 กิโลวัตต์

10 ส่วนประกอบของระบบกังหันลม สำหรับผลิตไฟฟ้า 1. ใบพัด 2. เพลาแกนหมุน 3. ห้องส่งกำลัง 4. ห้องเครื่อง 5. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 6. ระบบควบคุมไฟฟ้า 7. ระบบเบรก 8. แกนคอหมุนรับ ทิศทางลม 9. เครื่องวัดความเร็ว ลมและทิศทางลม 10. เสา

11 ข้อดี - ข้อเสีย ของการใช้ พลังงานลม

12 ข้อดี เป็นพลังงานที่นำมาใช้ได้ ตลอด หรือไม่มีวันหมด ลงทุนเพียงครั้งเดียว เกิดการเผาไหม้จึงไม่ทำให้ เกิดมลพิษทางอากาศ

13 ข้อด้อย มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ในการ ติดตั้ง บำรุงรักษายาก อัตราการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ แน่นอน ไม่สามารถควบคุมหรือกำหนด อัตราในการผลิตกระแสไฟฟ้า ได้

14 ข้อพิจารณาใน การนำเอามาใช้ ปริมาณลมโดยเฉลี่ยของพื้นที่นั้นๆ จุดคุ้มทุนในการติดตั้ง ความเร็วลมโดยเฉลี่ยของพื้นที่นั้นๆ ชนิด หรือแบบของกังหันลมที่ เหมาะสม สถานที่ในการติดตั้ง

15 ปัญหา - อุปสรรค แนวคิดในการ แก้ไข

16 จะพบปัญหาในด้าน พลังงานไฟฟ้าที่ผลิต ได้จะไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากความเร็วและ ทิศทางของลมไม่ แน่นอน อีกทั้ง เสา ของกังหันลมมีขนาด ใหญ่ ทำให้ต้องใช้ พื้นที่ในการติดตั้งมาก ชิ้นส่วนต่างๆของ กังหันลม ยังต้อง นำเข้าจาก ต่างประเทศ ทำให้ ค่าใช้จ่ายสูง และเป็น จุดเสียดุลทางการค้า กับต่างชาติ ดังนั้น ใน อนาคตหากจะพัฒนา ให้สามารถนำพลังงาน ลม มาใช้ได้ควรที่จะ คำนึงถึงผลกระทบ ใน ด้านต่างๆด้วย

17 ความเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ พลังงาน / สิ่งแวดล้อม – ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานให้มี ประสิทธิภาพในเชิงอนุรักษ์มากขึ้น – เร่งรัดส่งเสริมการจัดการด้านไฟฟ้าและปรับ บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม – กำหนดปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และ ข้อบังคับ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง ประหยัดและมีประสิทธิภาพ – ปรับปรุงระบบการขนส่งและการจราจรเพื่อการ ประหยัดพลังงานและลดปัญหามลพิษ – ส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีการ อนุรักษ์พลังงาน และเทคโนโลยีการผลิต และ การใช้พลังงานนอกระบบ – ประหยัดพลังงานทุกชนิดทุกโอกาส – เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ให้มากที่สุด

18


ดาวน์โหลด ppt หลักการทำงานของกังหันลมผลิต ไฟฟ้านั้น เมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหัน พลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะ ทำให้ใบพัด ของกังหันเกิดการหมุน และได้เป็น พลังงานกลออกมา พลังงานกลจากแกน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google