งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตกระเเสไฟฟ้า จากกังหันลม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตกระเเสไฟฟ้า จากกังหันลม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตกระเเสไฟฟ้า จากกังหันลม

2 กังหันลมกับการผลิตไฟฟ้า
หลักการทำงานของกังหันลมผลิตไฟฟ้านั้น เมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหัน พลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะ ทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุน และได้เป็นพลังงานกลออกมา พลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลม จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้า และจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไป โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของลม ความยาวของใบพัด และสถานที่ติดตั้งกังหันลม

3 หลักการใช้พลังงานลม หลักการใช้พลังงานลม  คือ  การเปลี่ยนพลังงานจากกระแสลมเป็นพลังงานกังหันลม   ที่แรงและความเร็วสูงเหมาะสำหรับขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยบริเวณที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ส่วนใหญ่ เป็นบริเวณใกล้ทะเลเช่น  ฉะเชิงเทรา  สมุทรสาคร  สงขลา  ภูเก็ตและปัตตานี  เป็นต้น

4 Web ผลการสำรวจความเร็วลมในประเทศไทย

5 ตัวอย่างผลงานที่ผลิตและติดตั้งแล้วเสร็จ
ภาพที่ 1 ติดตั้งให้ราชบุรีพลังงาน จ.นครศรีธรรมราช ภาพที่ 2 ติดตั้งที่ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

6 ติดตั้งที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ภาพที่ 4 ติดตั้งที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ภาพที่ 3 ติดตั้งที่บึงพระรามเก้า จ.ปทุมธานี ภาพที่ 5 ติดตั้งที่ ค่ายพระรามหก จ.เพชรบุรี

7 ติดตั้งให้กับโครงการ 200 กิโลวัตต์เกาะล้าน
ภาพที่ 6 ติดตั้งที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาพที่ 7 ติดตั้งให้กับโครงการ 200 กิโลวัตต์เกาะล้าน จ.ชลบุรี

8 ที่บ้านอ่าวไผ่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

9 โครงการสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 250 กิโลวัตต์
กังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อสาธิตนำร่องที่บ้านทะเลปัง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นกังหันลมแกนนอนขนาด 250 กิโลวัตต์

10 ส่วนประกอบของระบบกังหันลมสำหรับผลิตไฟฟ้า
ใบพัด เพลาแกนหมุน ห้องส่งกำลัง ห้องเครื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบเบรก แกนคอหมุนรับทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลม เสา

11 ข้อดี-ข้อเสียของการใช้พลังงานลม

12 ข้อดี ลงทุนเพียงครั้งเดียว เกิดการเผาไหม้จึงไม่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ
เป็นพลังงานที่นำมาใช้ได้ตลอด หรือไม่มีวันหมด ลงทุนเพียงครั้งเดียว เกิดการเผาไหม้จึงไม่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ

13 ข้อด้อย มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ในการติดตั้ง บำรุงรักษายาก
อัตราการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่แน่นอน ไม่สามารถควบคุมหรือกำหนดอัตราในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้

14 ข้อพิจารณาในการนำเอามาใช้
ปริมาณลมโดยเฉลี่ยของพื้นที่นั้นๆ จุดคุ้มทุนในการติดตั้ง ความเร็วลมโดยเฉลี่ยของพื้นที่นั้นๆ ชนิด หรือแบบของกังหันลมที่เหมาะสม สถานที่ในการติดตั้ง

15 ปัญหา-อุปสรรค แนวคิดในการแก้ไข

16 จะพบปัญหาในด้าน พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากความเร็วและทิศทางของลมไม่แน่นอน อีกทั้ง เสาของกังหันลมมีขนาดใหญ่ ทำให้ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งมาก ชิ้นส่วนต่างๆของกังหันลม ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ค่าใช้จ่ายสูง และเป็นจุดเสียดุลทางการค้ากับต่างชาติ ดังนั้น ในอนาคตหากจะพัฒนา ให้สามารถนำพลังงานลม มาใช้ได้ควรที่จะคำนึงถึงผลกระทบ ในด้านต่างๆด้วย

17 ความเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์พลังงาน/สิ่งแวดล้อม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพในเชิงอนุรักษ์มากขึ้น เร่งรัดส่งเสริมการจัดการด้านไฟฟ้าและปรับบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม กำหนดปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบการขนส่งและการจราจรเพื่อการประหยัดพลังงานและลดปัญหามลพิษ ส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน และเทคโนโลยีการผลิต และการใช้พลังงานนอกระบบ ประหยัดพลังงานทุกชนิดทุกโอกาส เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ให้มากที่สุด

18 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การผลิตกระเเสไฟฟ้า จากกังหันลม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google