งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ไฮบริด ( hybrid) คือ ระบบการทำงานของ เครื่องยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สองระบบทำงานร่วมกัน โดยทั่วไปแล้วหมายถึงการทำงานร่วมกันระหว่าง ระบบสันดาปภายในที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ไฮบริด ( hybrid) คือ ระบบการทำงานของ เครื่องยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สองระบบทำงานร่วมกัน โดยทั่วไปแล้วหมายถึงการทำงานร่วมกันระหว่าง ระบบสันดาปภายในที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  ไฮบริด ( hybrid) คือ ระบบการทำงานของ เครื่องยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สองระบบทำงานร่วมกัน โดยทั่วไปแล้วหมายถึงการทำงานร่วมกันระหว่าง ระบบสันดาปภายในที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงทำงาน ร่วมกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้า  ความหมายของไฮบริดเมื่อมาใช้กับ เครื่องจักรกล ก็คือ เครื่องจักรที่มีแหล่งจ่าย พลังงานตั้งแต่สองแหล่งขึ้นไป ซึ่งจริงๆแล้ว เครื่องจักรกลไฮบริดพวกเรารู้จักกันดี แต่ไม่ให้ ความสนใจ ยกตัวอย่างเช่น จักรยานไฟฟ้า ซึ่ง เป็นการผสมผสานระหว่าง พลังงานที่ได้จากการ ปั่นด้วยเท้า กับมอเตอร์ไฟฟ้า ผู้ใช้สามารถปรับ การใช้พลังงานจากการปั่นด้วยเท้าหรือเปลี่ยนเป็น มอเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งได้

4

5

6

7 ระบบที่ 1 ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่อย่างเดียว

8

9 ใช้พลังงานร่วม ( ไฟฟ้า + แบตเตอรี่ )

10  ในปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศ และสภาวะ สิ่งแวดล้อมที่ร้อนขึ้น ถือเป็นปัญหาที่สำคัญตาม เมืองใหญ่รวมไปถึงเป็นปัญหาที่สำคัญของโลก ด้วย และสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากไอเสียรถยนต์ที่มี ส่วนผสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ ไนโตรเจนออกไซด์ อันเป็นเป็นสาเหตุหนึ่งของ การเกิดสภาวะเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ รถตุ๊กตุ๊กไฮบริดเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วย อนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากใช้พลังงานแบตเตอรี่ เพียงอย่างเดียวจึงไม่มีปัญหาเรื่องมลพิษเป็นการ ช่วยลดการนำพลังงานน้ำมันจากต่างประเทศอีก ด้วย

11  ข้อดี – รถตุ๊กตุ๊กไฮบริด เป็น รถที่สามารถผลิตได้ ทั่วไปในประเทศ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง และสามารถลดไอเสีย จากเครื่องยนต์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิด สภาวะเรือนกระจก อีกทั้งยังสามารถลดการนำเข้า น้ำมันได้อีกด้วย  ข้อเสีย – ต้นทุนของการผลิตมีราคาค่อนข้างแพง เนื่องจากอุปกรณ์บางอย่างต้องสั่งทำเป็นพิเศษ โดยต้นทุนจะอยู่ที่ 500000 บาท / คัน โดยที่ รถตุ๊กตุ๊กธรรมดาราคาจะอยู่ที่ 75000 บาท / คัน  – เสียเวลาในการประจุพลังงานไฟฟ้า  – ข้อจำกัดด้านความเร็ว และ ระยะทาง  – รถต้นแบบมีน้ำหนักมาก

12  รถตุ๊กตุ๊กไฮบริดถูกเป็นพาหนะที่ถูกผลิตขึ้นมาโดย มีกลุ่มผู้ใช้เป็นจำนวนหนึ่งเท่านั้น หากจะกล่าวถึง การประหยัดในเชิงพลังงานแล้ว ยังไม่สามรถบอก ได้ว่าจะช่วยลดมลภาวะโลกร้อนได้หรือไม่เมื่อ เทียบกับรถไฮบริดประเภทอื่นที่มีกลุ่มผู้ใช้งานมาก และหลากหลายกว่าเช่น รถยนต์ส่วนบุคคล และ รถต์บรรทุกชนิดต่างๆ เป็นต้น จึงทำให้เป็นปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาการผลิตเพื่อทำให้ รถตุ๊กตุ๊กไฮบริดมีราคาที่ถูกลง และการพัฒนาด้าน การทำให้ตัวรถมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

13


ดาวน์โหลด ppt  ไฮบริด ( hybrid) คือ ระบบการทำงานของ เครื่องยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สองระบบทำงานร่วมกัน โดยทั่วไปแล้วหมายถึงการทำงานร่วมกันระหว่าง ระบบสันดาปภายในที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google