งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

California’s Green Policies

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "California’s Green Policies"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 California’s Green Policies

2 California’s Green Policies เป็นการตั้งเป้าหมายและ ดำเนินนโยบาย ของรัฐแคลิฟอร์เนียร์ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการวิจัยของ California Air Resources Board (CARB)และArnold Schwarzenegger ผู้ว่าการรัฐ แคลิฟอร์เนียร์ ได้ตั้งเป้าหมายและกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการ อนุรักษ์พลังและสิ่งแวดล้อม

3 เป้าหมายการดำเนินงาน
เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็น 20% ภายในปี 2010 และสนับสนุนให้เพิ่มขึ้นเป็น 33% ภายในปี 2020

4 นโยบาย -ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการยกเว้นภาษีบริษัทที่นำเข้ายานยนต์ที่ ไม่ใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ -ในเดือนมกราคมปี 2007 จัดตั้งมาตรฐานแรกของโลกคือมาตรฐาน เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ ลดการใช้เชื้อเพลิงถึง 10% ภายในปี 2020 และลดการใช้ เชื้อเพลิงลงเรื่อยๆ -ใช้เงินสนับสนุนการติดตั้งแผง Solar บนหลังคาบ้าน 1 ล้านหลังภายใน ปี 2018 โดยออกเงินสนับสนุน $2.9 ล้าน -ตั้งคณะกรรมการ สภา และออกกฎด้านการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม

5 -มี Green Collar Jobs Council ช่วยพัฒนาเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานกับบุคคล -ภายในปี 2020 การปล่อยปริมาณคาร์บอนจะลดลงเท่ากับปี1990 และพอ ถึงปี 2050 จะลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนให้ต่ำกว่า 80% ของปี1990 -จัดหา Workforce ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับโครงการนี้ *Green collar Jobs council คือบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม *Workforce คือแรงงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

6 Arnold Schwarzenegger (ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียร์)

7 การติดแผง Solar บนหลังคา ที่รัฐแคลิฟอร์เนียร์

8 การเดินรณรงค์ของชาวแคลิฟอร์เนีย์ เพื่ออนุรักษ์พลังงาน/สิ่งแวดล้อม

9 รถที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้

10 ข้อดี -สามารถเพิ่มงานใหม่ขึ้นมาถึง100,000งานและจากการเพิ่มงานใหม่ทำให้ประชาชนที่ทำงานต้องเสียภาษีซึ่งจากการได้ภาษีจากงานที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง $27 ล้าน -การลดมลพิษทำให้ประชาชนลดการเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคหืดถึง 9000คน และเนื่องจากคนที่เป็นโรคลดลงจึงทำให้มีจำนวนคนตายลดลงถึง 300 คน และสามารถลดการหยุดงานคนพนักงานได้ถึง 53,000 วัน -โครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งผลระยะยาว

11 ข้อด้อย -ต้องใช้เงินในการสนับสนุนโครงการนี้สูงมาก
-เนื่องจากการจัดตั้งโครงการนี้จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานในการดูแล และตรวจสอบเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน -ต้องใช้เวลานานอาจจะถึง 20ปี กว่าจะเห็นผลของโครงการ -การยกเว้นภาษีนำเข้ายานยนต์ที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงทำให้รัฐขาดรายได้จากภาษีส่วนนี้ไป -รัฐจะต้องจัดทีมงานเพื่อไปเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนเข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

12 หากประเทศไทยจะนำมาประยุกต์ใช้ ต้องเตรียมการอย่างไร?

13 จัดทำโดย นายนันทวัฒน์ พรหมโชติ รหัส09490644
นางสาวชุติมา ชุมชอบ รหัส นายนันทวัฒน์ พรหมโชติ รหัส


ดาวน์โหลด ppt California’s Green Policies

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google