งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบ้าน กระดานข่าว เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 204200 Browser-Based Application Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบ้าน กระดานข่าว เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 204200 Browser-Based Application Development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบ้าน กระดานข่าว เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 204200 Browser-Based Application Development

2 ให้นักศึกษาพัฒนาระบบกระดาน ข่าวโดย  ผู้ใช้ต้องกรอกชื่อก่อนที่จะใช้อ่าน ข่าว  ระบบจะจดจำชื่อผู้ใช้ไว้ 30 นาที โดยระบบยังสามารถระบุชื่อผู้ใช้แม้ จะทำการปิดเว็บบราวเซอร์ไปแล้ว  ผู้ใช้สามารถแจ้งข่าวสารบน กระดานข่าวได้ ดังตัวอย่าง กระดานข่าว

3

4

5 ให้นักศึกษาออกแบบฐานข้อมูลด้วย ตนเอง การบ้านครั้งนี้ให้นักศึกษาได้ฝึกฝน ให้พัฒนาโปรแกรมได้ด้วยตนเอง ขอให้ทำด้วยตัวเองทั้งหมด นอก ชั่วโมงเรียน กำหนดส่ง พฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2547 ตรวจรายบุคคลท้ายชั่วโมง กระดานข่าว


ดาวน์โหลด ppt การบ้าน กระดานข่าว เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 204200 Browser-Based Application Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google