งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้ใช้ ( กรอกรหัสประจำตัวครู ) : Ex.10237 รหัสผ่าน : รหัสเดียวกับ Password เข้าระบบ SWIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้ใช้ ( กรอกรหัสประจำตัวครู ) : Ex.10237 รหัสผ่าน : รหัสเดียวกับ Password เข้าระบบ SWIS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผู้ใช้ ( กรอกรหัสประจำตัวครู ) : Ex.10237 รหัสผ่าน : รหัสเดียวกับ Password เข้าระบบ SWIS

2 จดหมายเข้าจะอยู่ใน Tab จัดการเอกสาร >> หนังสือเข้า >> หนังสือเข้าของฉัน จะพบรายการหนังสือเข้าที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด รายการหนังสือเข้า จะแสดงสถานะตาม การดำเนินงาน ดังนี้ วงกลมสีแดง ยังไม่ได้เปิด วงกลมสีเหลือง ยังดำเนินการไม่ เสร็จสิ้น วงกลมสีเขียว ดำเนินการเรียบร้อย แล้ว

3 รายละเอียดของจดหมายแต่ละ ฉบับ - อ่านรายละเอียดของจดหมายได้ ตามไฟล์ที่แนบมาด้วย - บันทึกการมอบหมายงาน / ผลการ ปฏิบัติงาน มี 4 สถานะให้เลือกตามการ ดำเนินการ - เกษียนหนังสือ >> ส่งระดับฝ่าย [ ส่งถึง หัวหน้าฝ่าย และผู้ช่วย ] >> ส่งระดับหน่วยงาน [ ส่ง ถึง หัวหน้างาน ] >> ส่งระดับบุคคล >> - รายงานผลการปฏิบัติงาน >> อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ >> เสร็จสิ้นและดำเนินการ เรียบร้อย >> เสร็จสิ้นแต่ไม่ ดำเนินการ - ติดตามการปฏิบัติงาน - แจ้งเพื่อทราบ >> ส่งระดับฝ่าย [ ส่งถึง หัวหน้าฝ่าย และผู้ช่วย ] >> ส่งระดับหน่วยงาน [ ส่ง ถึง หัวหน้างาน ] >> ส่งระดับบุคคล >>

4 ศึกษาวิธีการใช้งานแต่ละเมนู เพิ่มเติมได้ที่ Tab จัดการเอกสาร >> กฎ / ระเบียบ / คู่มือ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้ใช้ ( กรอกรหัสประจำตัวครู ) : Ex.10237 รหัสผ่าน : รหัสเดียวกับ Password เข้าระบบ SWIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google