งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับ นักศึกษาปัจจุบัน พิมพ์ ในช่อง Addresshttp://reg.tni.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับ นักศึกษาปัจจุบัน พิมพ์ ในช่อง Addresshttp://reg.tni.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับ นักศึกษาปัจจุบัน พิมพ์ http://reg.tni.ac.th ในช่อง Addresshttp://reg.tni.ac.th

2 คลิกที่นี่เพื่อเข้า สู่ระบบ

3 กรณีที่ใช้ browser เป็นโปรแกรม Internet Explorer Browers ( IE 7) ให้คลิก ดูตัวอย่างการใช้งานเพื่อให้เข้าสู่ระบบลงทะเบียนได้ที่ http://reg.tni.ac.th ( ข่าวประกาศ )http://reg.tni.ac.th

4 ใส่รหัส ประจำตัว นักศึกษาและ รหัสผ่าน

5

6

7 1. ใส่รหัสวิชา ที่ทราบ หรือแค่บางตัว และตาม ด้วย เครื่องหมาย * 3. คลิกรูป “ รถเข็น ” เพื่อเลือกรายวิชา ลงทะเบียน 2. คลิก ค้นหา

8 2. คลิกปุ่ม ยืนยัน 1. ตรวจสอบ รายวิชา ลงทะเบียน

9

10 คลิก ที่นี่

11 คลิกที่ เครื่องหมาย Acrobat ** โปรดตรวจสอบช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดที่ ปฏิทินการศึกษา ** ( เพราะอาจจะไม่ใช่วันเดียวกันกับวัน ลงทะเบียนเรียน )

12

13 ลากเม้าท์ มาที่แถบนี้ ลากเม้าท์ มาที่แถบนี้ ขั้นตอนนี้ไม่มีข้อแตกต่างกันระหว่าง IE 6 กับ IE 7

14 คลิกที่แถบจะปรากฏ แถบเมนูย่อย เลือก Download File หมายเหตุ ก่อนจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ให้ปิดไฟล์ นามสกุล.pdf ที่เปิดใช้งานโดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ก่อนให้หมด

15 เลือก open หรือ save จบ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับ นักศึกษาปัจจุบัน พิมพ์ ในช่อง Addresshttp://reg.tni.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google