งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิมพ์ http://reg.tni.ac.th ในช่อง Address ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน พิมพ์ http://reg.tni.ac.th ในช่อง Address.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิมพ์ http://reg.tni.ac.th ในช่อง Address ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน พิมพ์ http://reg.tni.ac.th ในช่อง Address."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิมพ์ http://reg.tni.ac.th ในช่อง Address
ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน พิมพ์ ในช่อง Address

2 คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ

3 กรณีที่ใช้ browser เป็นโปรแกรม Internet Explorer Browers ( IE 7) ให้คลิกดูตัวอย่างการใช้งานเพื่อให้เข้าสู่ระบบลงทะเบียนได้ที่ (ข่าวประกาศ)

4 ใส่รหัสประจำตัวนักศึกษาและรหัสผ่าน

5

6

7 1.ใส่รหัสวิชา ที่ทราบ หรือแค่บางตัว และตามด้วย เครื่องหมาย *
1.ใส่รหัสวิชา ที่ทราบ หรือแค่บางตัว และตามด้วย เครื่องหมาย * 2.คลิกค้นหา 3. คลิกรูป “รถเข็น” เพื่อเลือกรายวิชาลงทะเบียน

8 1. ตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียน
2. คลิกปุ่มยืนยัน

9

10 คลิก ที่นี่

11 **โปรดตรวจสอบช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดที่ปฏิทินการศึกษา**
(เพราะอาจจะไม่ใช่วันเดียวกันกับวันลงทะเบียนเรียน) คลิกที่เครื่องหมาย Acrobat

12

13 ขั้นตอนนี้ไม่มีข้อแตกต่างกันระหว่าง IE 6 กับ IE 7
ลากเม้าท์ มาที่แถบนี้ ขั้นตอนนี้ไม่มีข้อแตกต่างกันระหว่าง IE 6 กับ IE 7

14 คลิกที่แถบจะปรากฏแถบเมนูย่อย เลือก Download File
หมายเหตุ ก่อนจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ให้ปิดไฟล์นามสกุล .pdf ที่เปิดใช้งานโดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ก่อนให้หมด

15 เลือก open หรือ save จบ


ดาวน์โหลด ppt พิมพ์ http://reg.tni.ac.th ในช่อง Address ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน พิมพ์ http://reg.tni.ac.th ในช่อง Address.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google