งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง บริการของเว็บ Google จัดทำโดย น. ส. จิราวรรณ ตุตะพะ น. ส. บุญยฤทธิ์ เรืองยะกลับ น. ส. อัญชลี รัตนสุวรรณ เสนอ อ. จามรรัตน์ ถุงเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง บริการของเว็บ Google จัดทำโดย น. ส. จิราวรรณ ตุตะพะ น. ส. บุญยฤทธิ์ เรืองยะกลับ น. ส. อัญชลี รัตนสุวรรณ เสนอ อ. จามรรัตน์ ถุงเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง บริการของเว็บ Google จัดทำโดย น. ส. จิราวรรณ ตุตะพะ น. ส. บุญยฤทธิ์ เรืองยะกลับ น. ส. อัญชลี รัตนสุวรรณ เสนอ อ. จามรรัตน์ ถุงเงิน

2 การบริการของ Google มีมากมาย หลายอย่าง การบริการของ Google มีมากมาย หลายอย่าง แต่จะยกตัวอย่างมาแค่ 3 บริการ แต่จะยกตัวอย่างมาแค่ 3 บริการ 1. บริการค้นหา Google Web Search 2. บริการค้นหาหนังสือ 3. เครื่องคิดเลขออนไลน์ Google calculator

3 1. บริการค้นหาเว็บ Google Web Search ใช้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ออนไลน์ได้ กว้างไกลทัน โลก มีการอัพเดทตลอด ไม่หยุดนิ่ง ตามสถานการณ์โลกนั่นเอง

4 ไปที่ Internet Explorer แล้วเข้าหน้าเว็บหลัก ของ Google พิมพ์สิ่งที่เราต้องการค้นหา แล้วคลิกค้นหาด้วย Google

5 ถ้าจะค้นหาข่าวสาร เลือกเพิ่มเติม - เพิ่มเติมอีก

6 เลือกคลิกตรงข่าวสาร

7 พิมพ์ชื่อข่าวที่ต้องการ แล้ว คลิกค้นหาข่าว

8 จะพบว่ามีหัวข้อข่าวให้เลือก อ่านมากมาย

9 2. บริการค้นหาหนังสือ ทำให้เรารู้ว่ามี ชื่อหนังสืออะไรบ้างที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่องที่เราสนใจ

10 เข้าหน้าหลักของ Google

11 เลือกเพิ่มเติม - เพิ่มเติมอีก

12 เลือกคลิกตรง หนังสือ

13 พิมพ์ชื่อหนังสือที่ต้องการรู้ แล้ว คลิกค้นหา

14 ก็จะชื่อหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง ที่ต้องการ

15 เลือกอ่านตามต้องการ

16

17 3. เครื่องคิดเลขออนไลน์ Google ก็คือเครื่องคิดเลข Online ที่ใช้ง่ายมากๆ Google สามารถใช้เป็นเครื่องคิดเลขได้ด้วย ตัวอย่างเช่น 100/2 หรือ 10^5 โดยใชเครื่องหมาย + - เข้าหน้าหลัก Google

18 พิมพ์ตัวเลขที่ต้องการเช่น 5+5 กด Enter

19 ก็จะได้ผลลัพธ์ =10 ถ้า ต้องการบวกตัวเลขอื่น ก็ใส่ ตัวเลขลงไป แล้วกด Enter

20 เช่น 16+16 กด Enter ก็จะได้ ผลลัพธ์ 32

21 เป็นผลคูณก็ได้นะค่ะ เช่น 35*35 ก็ จะได้ผลลัพธ์

22 จบการนำเสนอ ** ขอขอบคุณเว็บ Google ที่ได้ให้ ความรู้ค่ะ **


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง บริการของเว็บ Google จัดทำโดย น. ส. จิราวรรณ ตุตะพะ น. ส. บุญยฤทธิ์ เรืองยะกลับ น. ส. อัญชลี รัตนสุวรรณ เสนอ อ. จามรรัตน์ ถุงเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google