งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 การดำเนินการสอบ จุดประสงค์การเรียนรู้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 การดำเนินการสอบ จุดประสงค์การเรียนรู้."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 5 การดำเนินการสอบ จุดประสงค์การเรียนรู้

2 1. การดำเนินการสอบ

3 2. การจัดตารางสอบ

4

5 หลักเกณฑ์ในการจัดตารางสอบ
P 148 หลักเกณฑ์ในการจัดตารางสอบ เวลา เหมาะสมกับเนื้อหา วัย กำหนดเวลาสอบ เช้าสอบวิชายาก บ่ายสอบปฏิบัติ ไม่ควรจัดวิชายากไว้ในวันเดียวกัน ความครบถ้วนตามรายวิชาที่เรียนในภาคเรียนนั้น ห้องสอบเหมาะสมกับจำนวนผู้สอบ วิชาเดียวกัน จัดสอบไว้ห้องใกล้กัน กรรมการกำกับการสอบเหมาะกับจำนวนคนเข้าสอบ มีกรรมการกำกับการสอบสำรอง แจ้งตารางล่วงหน้า

6 3. การจัดห้องสอบ

7 หลักการจัดห้องสอบที่ดี
P149 มีสภาพเหมาะสม แสงสว่าง เสียง อากาศ เก้าอี้เหมาะสม สะดวก ขนาดห้องสอบพอเหมาะ เว้นที่ว่างให้กรรมการกำกับการสอบ มุมห้อง สภาพห้อง กระดานสะอาด บริเวณรอบ ๆ ไม่มีข้อมูล ป้ายนิเทศ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรม

8 4. การกำกับการสอบ

9 4.1 ก่อนการดำเนินการสอบ ผู้กำกับการสอบไปถึงห้องสอบก่อนเวลา สำรวจสภาพแวดล้อม ป้องกันการเกิดการลำเอียง ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ อ่าน พิจารณาคำชี้แจง คำสั่ง ล่วงหน้า เพื่อเตรียมชี้แจงให้ผู้เข้าสอบ แจกเอกสารตามเลขที่นั่งหรือตามคำสั่งที่ระบุไว้หน้าซองข้อสอบ

10

11

12

13 4.2 ขณะดำเนินการสอบ ตรวจสอบบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบเซ็นชื่อ การเดินตรวจต้องไม่รบกวนสมาธิผู้เข้าสอบ ถ้าผู้เข้าสอบมีปัญหาขณะทำ ให้ยกมือ ผู้กำกับการสอบเดินไปเพื่อแก้ไขปัญหา กรณีมีลักษณะส่อถึงการทุจริต ควรมีการเตือน ด้วยวิธีที่เหมาะสม หากมีการทุจริตให้ยุติการสอบและรายงานต่อกรรมการกลาง เตือนเรื่องเวลา 2 ครั้ง ผ่านไปครึ่งหนึ่ง และเหลือเวลาอีก 5 นาที

14

15

16

17

18

19

20

21

22 4.3 เมื่อหมดเวลาสอบ สั่งให้ผู้เข้าสอบหยุดทำทันที แล้ววางอุปกรณ์ ผู้กำกับการสอบเดินไปเก็บกระดาษคำตอบ หากมีการสอบหลายชุดต่อเนื่องกัน ให้แจงข้อสอบก่อนหมดเวลาชุดเดิม ควรนับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบให้ครบถ้วนเพื่อป้องกันการสูญหาย เรียงเลขที่ เซ็นชื่อกำกับ นำส่งกรรมการกลาง (ฝ่ายวิชาการ)

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 การดำเนินการสอบ ให้ผู้เรียนแสดงความสามารถสูงสุด
โดยกระบวนการที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้ผลการทดสอบตามที่วางไว้ คะแนนที่ได้ใกล้เคียงกับความสามารถจริง


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 การดำเนินการสอบ จุดประสงค์การเรียนรู้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google