งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการบันทึกประวัติ และลงทะเบียนสำหรับ นักศึกษาใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการบันทึกประวัติ และลงทะเบียนสำหรับ นักศึกษาใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการบันทึกประวัติ และลงทะเบียนสำหรับ นักศึกษาใหม่

2 คลิกที่นี่เพื่อเข้า สู่ระบบ พิมพ์ http://reg.nida.ac.th ในช่อง Addresshttp://reg.nida.ac.th

3 กรณีที่ใช้ browser เป็นโปรแกรม Internet Explorer Browers ( IE 7,IE8) คลิก

4 ใส่รหัส ประจำตัว นักศึกษาและ รหัสผ่านที่ ได้รับ

5 คลิก

6 นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์ * สีแดง ให้ ครบทุกช่องและถูกต้องตามรูปแบบที่ได้แสดงไว้ตาม ตัวอย่าง ดังรูปต่อไปนี้

7

8

9

10

11 ถ้านักศึกษาทำงานแล้วข้อมูลในส่วนนี้ควรกรอก เพื่อผลประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง คลิกเมื่อกรอก ข้อมูลถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว กรณีเมื่อคลิกปุ่ม “ บันทึก ” แล้วไม่สามารถบันทึก ข้อมูลให้ลองตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ของข้อมูล หรือกรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่พบความ ผิดปกติ ให้นักศึกษา ออกจากระบบ และเข้าสู่ระบบ ใหม่เพื่อทำการกรอกข้อมูลอีกครั้ง

12 เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จขั้นต่อไปเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่าน ถ้า ไม่ต้องการเปลี่ยนให้คลิก “ ถอยกลับ ” คลิกเมื่อไม่ต้องการ เปลี่ยนรหัสผ่านถอย กลับไปสู่เมนูหลัก

13

14

15 ใส่รหัสวิชา คลิกเพื่อเลือกรายวิชา ลงทะเบียน กรณีลงทะเบียน ตามแผนคลิกที่นี่ ปุ่มเดียว 1 2 3

16 2. กดปุ่ม ยืนยัน 1. ตรวจสอบรายวิชา ลงทะเบียน

17

18

19 คลิกที่นี่

20

21 ขั้นตอนนี้ไม่มีข้อแตกต่างกันระหว่าง IE 6 กับ IE 7

22 คลิกที่แถบจะปรากฏ แถบเมนูย่อย เลือก Download File หมายเหตุ ก่อนจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ให้ปิดไฟล์นามสกุล.pdf ที่เปิดใช้งานโดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ก่อน ให้หมด

23 เลือก open หรือ save created by กองบริการ การศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการบันทึกประวัติ และลงทะเบียนสำหรับ นักศึกษาใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google