งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบต่าง ๆ ที่ เชื่อมโยงกัน มาจากคำว่า Inter Connection Network • อินเทอร์เน็ต (Internet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบต่าง ๆ ที่ เชื่อมโยงกัน มาจากคำว่า Inter Connection Network • อินเทอร์เน็ต (Internet)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 • อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบต่าง ๆ ที่ เชื่อมโยงกัน มาจากคำว่า Inter Connection Network • อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ที่มีขนาดใหญ่ เครื่อง คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทั่วโลก สามารถ ติดต่อสื่อสารถึงกัน ได้โดยใช้มาตรฐาน ใน การรับส่งข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว หรือที่เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) ซึ่งโปรโตคอล ที่ใช้บน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีชื่อว่า ทีซีพี / ไอ พี (TCP/IP : Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

3 • ลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ต เป็นเสมือนใยแมงมุม ที่ครอบคลุมทั่วโลก ในแต่ละจุด ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้น สามารถสื่อสารกันได้หลายเส้นทาง ตามความต้องการ โดยไม่กำหนดตายตัว และไม่จำเป็นต้องไปตามเส้นทางโดยตรง อาจจะผ่านจุดอื่น ๆ หรือ เลือกไปเส้นทางอื่นได้หลาย ๆ เส้นทาง การติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต นั้นอาจเรียกว่า การติดต่อสื่อสารแบบไร้มิติ หรือ Cyberspace

4 • บริการด้านการสื่อสาร – ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ (E- mail) – สนทนาแบบออนไลน์ (Chat) – สังคมออนไลน์ (Social Network) –" กระดานข่าว " หรือบูเลติน บอร์ด – บริการเข้าระบบระยะไกล Telnet – บริการ www – บริการมัลติมีเดียต่างๆ • บริการด้านข้อมูล • อัฟโหลด • ดาวน์โหลด • แชร์ข้อมูล • แชร์โปรแกรม • สังคมแห่งแรก • เปลี่ยนเรียนรู้ บริการข่าวสาร, บันเทิง

5 • ห้องสมุดขนาดใหญ่ • คลังความรู้ ข้อมูลต่างๆ • เรียนรู้นอกเวลา ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา • บทเรียนออนไลน์ • รับข้อมูลข่าวสาร ได้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ • ประโยชน์เวลา และต้นทุน • ประมูลออนไลน์ • สั่งซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต

6 • โดเมนเนม ความหมายโดยทั่วๆ ไป หมายถึง ชื่อ เว็บไซต์ ชื่อบล็อก ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้จดจำ และนำไปใช้งานได้ง่ายทั้งในการเข้าชมผ่าน บราวเซอร์ของผู้ใช้ทั่วไป • ประเภทของ Domain Name แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 1. โดเมน 2 ระดับ ชื่อโดเมน. ประเภทของโดเมน 2. โดเมน 3 ระดับ ชื่อโดเมน. ประเภทของโดเมน. ประเทศ

7 • โดนเมนเนม 2 ระดับ • โดนเมนเนม 2 ระดับ จะประกอบด้วย www. ชื่อโดเมน. ประเภทของโดเมน •*.com คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์ *.org คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร *.net คือ องค์กรที่เป็นเกตเวย์ หรือ จุดเชื่อมต่อ เครือข่าย *.edu คือ สถาบันการศึกษา *.gov คือ องค์กรของรัฐบาล *.mil คือ องค์กรทางทหาร

8 • โดนเมนเนม 3 ระดับ จะประกอบด้วย www. ชื่อโดเมน. ประเภทของ โดเมน. ประเทศ *. co คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์ *.ac คือ สถาบันการศึกษา *.go คือ องค์กรของรัฐบาล *.net คือ องค์กรที่ให้บริการเครือข่าย *.or คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร ตัวอย่าง www.nectec.or.thwww.nectec.or.th www.nonghingpittaya.ac.th

9 •1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น •2. ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น •3. ต้องไม่สอดแนมหรือแก้ไขเปิดดูในแฟ้มของผู้อื่น •4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร •5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ •6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์ •7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ •8. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน •9. ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันติดตามมาจากการกระทำ •10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบกติกามารยาท

10


ดาวน์โหลด ppt • อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบต่าง ๆ ที่ เชื่อมโยงกัน มาจากคำว่า Inter Connection Network • อินเทอร์เน็ต (Internet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google