งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพ Bg 1 ตัวอย่างภาพ ที่ 1.1 การสร้าง background (Bg 1) สื่อการสอน Bg 1 งาน Photoshop แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพ Bg 1 ตัวอย่างภาพ ที่ 1.1 การสร้าง background (Bg 1) สื่อการสอน Bg 1 งาน Photoshop แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพ Bg 1 ตัวอย่างภาพ ที่ 1.1 การสร้าง background (Bg 1) สื่อการสอน Bg 1 งาน Photoshop แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

2 ตัวอย่างภาพที่ 1.2 การสร้าง background (Bg 2) สื่อการสอน Bg2 งาน Photoshop แผนการจัดการ เรียนรู้ที่ 1

3 ตัวอย่างใบงานที่ 3.1 ภาพที่ 1 ค้นหาจาก อินเตอร์เน็ต ใช้สำหรับทำ background ภาพที่ 2 เป็นภาพสัตว์ ค้นหาจากอินเตอร์เน็ต ใช้สำหรับทำ object ภาพที่ 3 ได้ภาพใหม่โดยการนำ สองภาพแรก มาทำการตัดต่อโดยใช้เครื่องมือ ตามที่กำหนดให้ สื่อการสอน งาน Photoshop แผนการจัดการ เรียนรู้ที่ 3

4 ใบงานที่ 1.2 การสร้าง background โดยใช้ เครื่องมือ Gradeint Tool คำสั่ง จงใช้คุณสมบัติของเครื่องมือ Gradeint Tool ในการสร้างดวง จันทร์บนท้องฟ้าที่มืดสนิทและ 1) ตกแต่งด้วยพู่กัน (brush Tool) รูปประกายดาว 2) ตกแต่งองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วยจินตนาการของนักเรียน 3) บนพื้นดินตกแต่งด้วยต้นไม้ หรือ ต้นหญ้า ฯลฯ ตาม ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ตัวอย่างชิ้นงานในใบ งานที่ 1.2

5 ตัวอย่างชิ้นงานในใบ งานที่ 2.1 ภาพด้านล่างนี้ประกอบด้วยประกอบด้วย จำนวน Layer 4 Layer สื่อการสอน งา น Photoshop แผนการจัดการ เรียนรู้ที่ 2

6 ใบความรู้ที่ 4.1 เรื่องการกลับทิศทางของภาพโดยใช้เมนู Rotate Canvas 1. การใช้เมนู Image,Rotate Canvas,Flip Canvas Horizontal ในการ หันภาพกลับไปในทิศทางตรงกันข้าม 1. การใช้เมนู Image,Rotate Canvas,Flip Canvas Vertital ใน การหันภาพกลับไปในทิศทางกลับหัว

7 ใบความรู้ที่ 4.2 เรื่องการย่อและขยายภาพโดยใช้ เครื่องมือ Zoom Tool 1. การใช้เครื่องมือ Zoom Out เพื่อย่อภาพให้เล็กลง 2. การใช้เครื่องมือ Zoom Out เพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

8 ตัวอย่างภาพที่ 5.1 ที่สร้างด้วยเครื่องมือ Clone Stamp Tool และ Pattern Stamp Tool

9 ตัวอย่างภาพที่ 6.1 การใช้เครื่องมือ Smudge Tool ในการสร้างท้องน้ำ

10 ตัวอย่างภาพที่ 7.1 การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้าง การ์ดอวยพร

11

12 ตัวอย่างภาพที่ 8.1 การตกแต่งภาพเก่าให้เป็นภาพ ใหม่ ภาพเก่า ก่อนตกแต่ง ภาพหลังจากที่ตกแต่งแล้ว

13 ตัวอย่างภาพที่ 8.1 การตกแต่งภาพเก่าให้เป็นภาพ ใหม่ ภาพเก่า ก่อนตกแต่ง ภาพหลังจากที่ตกแต่งแล้ว

14 ตัวอย่างภาพที่ 8.2 การตกแต่งภาพเก่าให้เป็นภาพ ใหม่ ภาพเก่า ก่อนตกแต่ง ภาพหลังจากที่ตกแต่งแล้ว

15 ตัวอย่างการสร้างอักษร เปลวไฟ ใช้ข้อความ รณรงค์ลดภาวะ โลกร้อน

16

17 การสร้าง อักษร เปลวไฟรณรงค์ ภาวะโลกร้อน

18 สร้างป้ายโฆษณา อักษร นีออนกระพริบ


ดาวน์โหลด ppt ภาพ Bg 1 ตัวอย่างภาพ ที่ 1.1 การสร้าง background (Bg 1) สื่อการสอน Bg 1 งาน Photoshop แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google