งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับร้านอะไหล่ Car parts Database Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับร้านอะไหล่ Car parts Database Systems"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับร้านอะไหล่ Car parts Database Systems
COE นาย อภิเดชา น่าบัณฑิต รหัส นาย ดนุพน สูรย์ราช รหัส

2 ขอบเขตของงาน พัฒนาระบบ database ที่ให้บริการข้อมูลอะไหล่ของรถยนต์ที่ส่วนใหญ่ใช้ในประเทศบนโปรแกรมโดยใช้ C++ ใช้ภาษา Visual C++ .net ในการพัฒนา

3 เครื่องมือที่ใช้ language : C++ .net Database : SQL
Tool : Visual Basic .NET

4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูลและ Tool ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมเบื่องต้น 3. ออกแบบและเขียนระบบฐานข้อมูล 4. ออกแบบ user interface 5. ทดลองและปรับปรุง

5 ผลงานที่ทำ จากขั้นตอนการดำเนินการข้างต้น ผลการดำเนินการกำลังดำเนินไปตามแผนที่วางไว้โดย ขณะนี้อยู่ในช่วงขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลอะไหล่จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตและออกแบบ Database ไปแล้วบางส่วน

6


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับร้านอะไหล่ Car parts Database Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google