งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับ ร้านอะไหล่ Car parts Database Systems COE2005-20 นาย อภิเดชา น่าบัณฑิต รหัส 453041042-6 นาย ดนุพน สูรย์ราช รหัส 453040701-7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับ ร้านอะไหล่ Car parts Database Systems COE2005-20 นาย อภิเดชา น่าบัณฑิต รหัส 453041042-6 นาย ดนุพน สูรย์ราช รหัส 453040701-7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับ ร้านอะไหล่ Car parts Database Systems COE2005-20 นาย อภิเดชา น่าบัณฑิต รหัส 453041042-6 นาย ดนุพน สูรย์ราช รหัส 453040701-7

2 ขอบเขตของงาน พัฒนาระบบ database ที่ให้บริการข้อมูลอะไหล่ ของรถยนต์ที่ส่วนใหญ่ใช้ในประเทศบนโปรแกรม โดยใช้ C++ ใช้ภาษา Visual C++.net ในการพัฒนา

3 เครื่องมือที่ใช้ language : C++.net Database : SQL Tool : Visual Basic.NET

4 ขั้นตอนและแผนการ ดำเนินงาน 1. รวบรวมข้อมูลและ Tool ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง 2. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลและ เขียนโปรแกรมเบื่องต้น 3. ออกแบบและเขียนระบบฐานข้อมูล 4. ออกแบบ user interface 5. ทดลองและปรับปรุง

5 ผลงานที่ทำ จากขั้นตอนการดำเนินการข้างต้น ผลการดำเนินการกำลังดำเนินไปตาม แผนที่วางไว้โดย ขณะนี้อยู่ในช่วง ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลอะไหล่จาก แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยการสืบค้น จากอินเตอร์เน็ตและออกแบบ Database ไปแล้วบางส่วน

6


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับ ร้านอะไหล่ Car parts Database Systems COE2005-20 นาย อภิเดชา น่าบัณฑิต รหัส 453041042-6 นาย ดนุพน สูรย์ราช รหัส 453040701-7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google