งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 4 ฟังก์ชันตรวจสอบ เงื่อนไข. สาระการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 4 ฟังก์ชันตรวจสอบ เงื่อนไข. สาระการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 4 ฟังก์ชันตรวจสอบ เงื่อนไข

2 สาระการเรียนรู้

3 ฟังก์ชัน if ทางเลือกเดียว

4 ตัวอย่างฟังก์ชัน if ในการ ตรวจสอบคะแนน

5 ฟังก์ชัน if สองทางเลือกเดียว

6 ตัวอย่างฟังก์ชัน if แบบสอง ทางเลือก ในการตรวจสอบคะแนน

7 ฟังก์ชัน if แบบหลาย ทางเลือก

8 ตัวอย่างฟังก์ชัน if แบบหลาย ทางเลือก

9 ฟังก์ชัน switch ตรวจสอบ เงื่อนไข

10 ฟังก์ชัน switch

11 ตัวอย่างฟังก์ชัน switch ตรวจสอบเงื่อนไข

12

13

14 ฟังก์ชัน goto ฟังก์ชัน goto สั่งให้คอมพิวเตอร์ไป ทำงานตามประโยคคำสั่ง หรือชื่อที่ กำหนดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

15 ตัวอย่างฟังก์ชัน goto

16 จบหน่วยที่ 4

17 ใบงานหน่วยที่ 4 ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าที่แป้นพิมพ์ ชนิดตัวอักษรหรือพยัญชนะ โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ ถ้าพิมพ์ A หรือ a ให้แสดงข้อความว่า Ant ถ้าพิมพ์ B หรือ b ให้แสดงข้อความว่า Bird ถ้าพิมพ์ C หรือ c ให้แสดงข้อความว่า Cat ถ้าพิมพ์ไม่ใช่ทั้ง 3 เงื่อนไข ให้แสดง ข้อความว่า Good Bye


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 4 ฟังก์ชันตรวจสอบ เงื่อนไข. สาระการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google