งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การประยุกต์ใช้ : ลูกเล่นโฟ โต้ช๊อป ใบความรู้ โดย..... ครูนิ่มอนงค์ เดชภูงา โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เข้าสู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การประยุกต์ใช้ : ลูกเล่นโฟ โต้ช๊อป ใบความรู้ โดย..... ครูนิ่มอนงค์ เดชภูงา โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เข้าสู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การประยุกต์ใช้ : ลูกเล่นโฟ โต้ช๊อป ใบความรู้ โดย..... ครูนิ่มอนงค์ เดชภูงา โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เข้าสู่ บทเรียน เข้าสู่ บทเรียน

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1 มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ใช้ เครื่องมือและคำสั่งต่างๆ ใน โปรแกรมโฟโต้ช๊อป 2. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ 3. นักเรียนมีจิตสำนึกและคุณธรรม จริยธรรมในการตกแต่งภาพ ถัดไป

3 เมนูหลัก การสร้างกล่อง ภาพ การสร้างกล่อง ภาพ จบการ นำเสนอ จบการ นำเสนอ การสร้างลูกบอล 3 มิติ การสร้างลูกบอล 3 มิติ การสร้าง ภาพกราฟิก การสร้าง ภาพกราฟิก การต่อภาพ

4 การสร้างกล่องภาพ สร้างงานใหม่ขึ้นมา แล้วทำการ copy รูปภาพ 3 ภาพ มา path ลงในแผ่นงาน โดยให้แต่ล่ะภาพนั้น อยู่คนละเลเยอร์ คลิกเมาส์ปิดตา สองอันแรกไป ก่อน ถัดไป

5 คลิกเมาส์เลือกที่ Layer 3 เราจะมาปรับแต่งภาพใน layer 3 กันครับ ไปที่เมนู Edit เลือก Free Transform สังเกตที่ รูปภาพของเราจะมีกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ จำนวน 8 จุด ด้วยกัน เอาล่ะทีนี้ก็มาเริ่มปรับแต่งขนาดกันเลยครับ กด ปุ่ม Ctrl และปุ่ม Alt ค้างไว้ทั้งสองปุ่ม จากนั้นเลื่อนเมาส์ ไปคลิกที่กล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ด้านบนซ้าย แล้วลากลงมา ด้านล่างเล็กน้อย ดังภาพ เมื่อได้ขนาดพอดีแล้วก็ปล่อย มือจากปุ่ม Ctrl และ Alt ได้แล้วครับ คลิกเมาส์ที่กล่อง สี่เหลี่ยมตรงกลางด้านซ้าย ถัดไป

6 กดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดเพื่อยกเลิกเครื่องมือ Free Transform มาปรับแต่งเลเยอร์อื่นกันต่อ คลิกเมาส์เปิด ตาเลเยอร์ที่อยู่ตรงกลาง และคลิกเมาส์เลือกการทำงาน ที่เลเยอร์นี้ จากนั้นทำเหมือนขั้นตอนที่ผ่านมา คลิกที่มุม แล้วปรับภาพดังตัวอย่าง ถัดไป

7 มาถึงเลเยอร์อันสุดท้าย ก่อนอื่นให้ทำการคลิกเมาส์ เปิดตา และคลิกเลือกการทำงานที่ เลเยอร์นี้ ปรับแต่งเหมือนขั้นตอนที่ผ่านมา ดัง ตัวอย่าง เมนูหลัก

8 การสร้างลูกบอล 3 มิติ เปิดไฟล์ภาพมาหนึ่งไฟล์ ให้ Copy รูปภาพโดยการกด Ctrl + A แล้วก็ไปที่ Edit -> Copy แล้ว ให้สร้างไฟล์ ใหม่ โดยไปที่ File -> New แล้วก็วางรูปภาพลงไป (Edit Paste) จะได้ Layer ใหม่ (Layer1) แล้วทำการตัด ส่วนที่ต้องการของภาพด้วยอุปกรณ์ Ellipticol Marquee Tool เมื่อคลอบรูปภาพเป็นวงกลมเสร็จแล้วก็ทำการ Copy ส่วนที่เป็นวงกลม โดยมาที่ Edit -> Copy ถัดไป

9 เสร็จให้สร้าง Layer ใหม่ขึ้นมา โดยการสร้างนั้นให้ ไปคลิ๊กไอค่อนรูปกระดาษที่ บ๊อกของ Layer จะได้ เป็น layer2 ทำให้ภาพนูนเป็นรูปลูกบอกสามมิติโดย ไปที่ Filter -> Render -> Lighting Effects ปรับ ค่าต่างๆดังภาพ ถัดไป

10 เมื่อได้บอลสามมิติแล้วเราสามารถทำให้บอลดู ลักษณ์นวลตาขึ้นโดยไปที่ layers -> Effects -> Inner Glow เราจะได้บอล สามมิติดังภาพ เมนูหลัก

11 การสร้างพื้นหลัง กราฟิก สร้าง file ใหม่ค่ะ แล้วไปที่ Filter>Render>Clouds จะได้ตามด้านล่างนะคะ Filter>Pixelate>Mezzotint จากนั้นให้เลือก short strokes แล้วจึงกด OK ค่ะ ถัดไป

12 Filter>Blur>Radial Blur แล้วตั้งค่าตามด้านล่าง ค่ะ Filter>Disort>Twirl ถัดไป

13 ให้ทำการ click ขวาที่ layer แล้วเลือก Duplicate Later ค่ะ แล้วไปเลือกที่ Edit ---> Transform --- > Flip Horizontal ถัดไป

14 เลือก Lighten ที่อยู่ในส่วนของ Layer ตามรูป ด้านล่างค่ะ จะได้ตามรูปด้านล่าง เมนูหลัก

15 การต่อภาพ เปิดไฟล์ขึ้นมาสองไฟล์ที่เราจะมาทำ Effects ดัง ภาพตัวอย่าง ถัดไป

16 จากนั้นให้ทำการสร้างเส้น Selection โดยใช้ อุปกรณ์ Lasso Tool ตัดในส่วนที่เราเลือกดังภาพ ตัวอย่าง เมื่อเกิดเส้น Selection แล้วให้ทำการ Smooth Selection ( Select ---> Modify ---> Smooth ) ให้ปรับค่า Sample Radius = 1 Pixels จากนั้นทำการ Feather ( Select ---> Feather = 1 Pixels ) แล้วทำการ Copy แล้วสร้างไฟล์แล้วทำ การ Paste ในไฟล์ใหม่ ถัดไป

17 เมื่อได้ไฟล์รูปภาพใหม่ทั้งสองอันแล้วให้ทำการเลือกตัวใด ตัวหนึ่งเป็นภาพหลักแล้วทำการตัดโดยใช้อุปกรณ์ Lasso Tool ตัดตามส่วนที่เราต้องการตัดต่อดังแล้วทำการเส้น selection ด้านนอกแล้วทำการ Delete ก็จะได้ดังภาพ จากนั้นทำการตัดส่วนที่เราต้องการเชื่อมต่อในอีกภาพหนึ่ง แล้วทำการ Copy แล้ว Paste ลงในภาพที่เรา เลือกเป็นภาพ แรกจะเห็นได้จากตัวอย่าง. แล้วทำการหดภาพที่สอง ( Edit ---> Transform ---> Scale ) ให้ขนาดเท่ากับภาพที่หนึ่ง ดังภาพ. เมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การประยุกต์ใช้ : ลูกเล่นโฟ โต้ช๊อป ใบความรู้ โดย..... ครูนิ่มอนงค์ เดชภูงา โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เข้าสู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google