งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างประสบการณ์ ทางการฟัง โรงเรียนบ้านบางกลาง เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างประสบการณ์ ทางการฟัง โรงเรียนบ้านบางกลาง เข้าสู่บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างประสบการณ์ ทางการฟัง โรงเรียนบ้านบางกลาง เข้าสู่บทเรียน

2 ทุกคนพร้อมที่จะฟังแล้ว หรือยังคะ แนะนำบทเรียน ทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา ทดสอบหลังเรียน แนะนำบทเรียน ออกจากบทเรียน

3 1. ลักษณะของการฟังประกอบด้วยอะไรบ้าง ก. นั่งเล่นในขณะที่ฟังการสอนของครู ข. ชวนเพื่อนคุยในขณะที่เรียน ง. นั่งฟังครูสอนอย่างตั้งใจ ค. โยนสิ่งของให้เพื่อน

4 ถูกต้องคะ เมนูหลัก

5 ผิดนะคะลองกลับไปดูใหม่ค่ะ กลับไปทำข้อสอบใหม่

6 การสร้างประสบการณ์ทางการฟัง การฟัง เป็นการได้ยินเรื่องราวให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่ได้ยิน และ นำมาพิจารณาว่าเรื่องราวนั้น ๆ ควรเชื่อได้หรือไม่ นำไปใช้ ประโยชน์ได้เพียงใด ข้อควรปฏิบัติในการฟัง 1. ตั้งใจฟัง ไม่พูดหรือสนทนากันในขณะฟังผู้อื่นพูด 2. คิดติดตามเรื่องฟังว่าเรื่องที่ฟังเกี่ยวกับอะไร มีความถูกต้อง เชื่อถือได้หรือไม่ 3. การฟังคำบรรยายควรจดข้อความสำคัญที่ได้จากฟังไว้ เมนูหลัก

7 แนะนำบทเรียน  สื่อการเรียนชิ้นนี้ เป็นเรื่องของ การสร้าง ประสบการณ์ทางการฟัง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โดยโรงเรียนบ้านบางกลาง เมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt การสร้างประสบการณ์ ทางการฟัง โรงเรียนบ้านบางกลาง เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google