งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนเรื่องการ ตกแต่งภาพโดย Photoshop โดย ม. อธิไทว์ และ ครู สุพัฒตรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนเรื่องการ ตกแต่งภาพโดย Photoshop โดย ม. อธิไทว์ และ ครู สุพัฒตรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนเรื่องการ ตกแต่งภาพโดย Photoshop โดย ม. อธิไทว์ และ ครู สุพัฒตรา

2 Project 1 “ Texts and Background “ แสดง เทคนิคการซ้อน ภาพ การทำงานหลายๆ layers การใช้ Filter และอื่นๆ

3 ให้ทำงานตามขั้นตอน 1. เปิดไฟล์เลือกรูปภาพวิวที่มีลักษณะ โล่งๆเช่นทะเลหรือท้องฟ้า ใน Toolbox กำหนด Foreground เป็นสี แดง ( R =255, G = 8, B = 8 ) และให้ Background เป็นสีดำ ลักษณะของตัวหนังสือที่ได้จากการ ใช้ Channel และ layer mask ร่วมกันจะมีลักษณะที่มี มิติขึ้น

4 2. คลิก Type Tool แล้วคลิกที่รูปพิมพ์ คำว่า Computer กดคีย์ Enter จากนั้นพิมพ์ Lab181 โดยใช้ Font: Time new Roman, 50 points, Bold, Anti - Aliased แล้วคลิก OK

5 3. คลิกคำสั่ง Move Tool แล้วคลิกเลื่อนตัวหนังสือ ทั้งหมดให้มาอยู่กึ่งกลาง รูปภาพ

6 4. คลิก Add Layer Mask ที่ อยู่ด้านล่างช่องแรกจากซ้ายของ Layer Palettes แล้วคลิกคำสั่ง Select - Load Selection กำหนดเป็น … ( ข้อความของเรา )...Transparency, New Selection

7 5. คลิกคำสั่ง Select - Save Selection กำหนดเป็น New คลิก OK แล้วคลิกคำสั่ง DeSelect หลังจากนั้นคลิก Channels Palettes

8 6. คลิกเม้าส์ที่ช่อง Channels#4 ( Alpha 1) แล้วคลิก Duplicate Channel กำหนดเป็น #5( Alpha 1 Copy ) แล้วคลิก OK

9 7. คลิกคำสั่ง Filter - Other - Offset กำหนดค่าเป็น -6, -6, Wrap Around และคลิก OK

10 8. คลิกคำสั่ง Filter - Blur - Gaussian Blur กำหนดค่าเป็น 6 แล้วคลิก OK

11 9. คลิกคำสั่ง Select - Load Selection กำหนดเป็น #4 ( Alpha 1 ), Invert, New Selection แล้วคลิก OK

12 10. กำหนดค่า Foreground เป็นสี ขาว คลิกคำสั่ง Edit - Fill กำหนดค่าเป็น Foreground Color, 100%, Normal แล้วคลิก OK

13 11. คลิกคำสั่ง Select - Load Selection กำหนดเป็น #4 ( Alpha 1 ), New Selection คลิก OK แล้วคลิกคำสั่ง Image - Adjust - Invert คลิกคำสั่ง Deselect

14 12. คลิกที่ layer Palette แล้วคลิก ที่ layer ของตัวอักษร คลิกที่คำสั่ง Select - Load Selection กำหนดเป็น Channel : (……..) Transparency, New Selection แล้วคลิก OK

15 13. ใน Toolbox กำหนด Foreground เป็นสีดำ คลิกคำสั่ง Select - Feather กำหนดค่า 6 คลิก OK ไปที่ Layers ช่อง Background คลิกที่ลูกศรชี้ขวา ของจอ แล้วคลิก New Layer เป็น Layers2

16 14. คลิกที่คำสั่ง Edit - Fill กำหนดค่า เป็น Foreground Color, 100%, Normal คลิก Ok ใช้ Move Tool ใน Tool Box เลื่อน เงา ไปยัง ตำแหน่งที่ต้องการ

17 15. คลิกที่คำสั่ง Select - Deselect จบขั้นตอน

18 ตัวอย่างงานที่ เสร็จแล้ว


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนเรื่องการ ตกแต่งภาพโดย Photoshop โดย ม. อธิไทว์ และ ครู สุพัฒตรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google