งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลือก Gradient tool ---> สร้าง Gradient ตามด้านล่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลือก Gradient tool ---> สร้าง Gradient ตามด้านล่าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลือก Gradient tool ---> สร้าง Gradient ตามด้านล่าง

2 สร้างดาว โดยใช้ดาวที่มีเครื่องมือให้อยู่แล้ว

3 เลือก EFFECT ---> 3D ---> EXTUDE AND BEVEL ---> ตั้งค่าตามรูปดานล่างเลย

4 จะได้รูปตามด้านล่าง

5 เลือก EFFECT ---> 3D ---> EXTUDE AND BEVEL ---> ตั้งค่าตามด้านล่าง

6 เลือก EFFECT ---> 3D ---> EXTUDE AND BEVEL ---> ตั้งค่าตามด้านล่าง

7 click ที่รูปดาว Object ---> Expand Appearance

8 เลือก Gradient tool ตั้งค่าตามด้านล่าง

9 สร้างรูปดาวอีกครั้ง Object ---> Path ---> Offset Path
ตั้งค่าตามด้านล่าง

10 เลือกดาวที่อยู่ด้านใน แล้วจึงทำการเปลี่ยนสี

11 ทำการสร้างดาวหลายดวงโดยการ ctrl+c เพื่อ copy ctrl+v เพื่อวางรูป แล้วจึงทำการเปลี่ยน Gradient


ดาวน์โหลด ppt เลือก Gradient tool ---> สร้าง Gradient ตามด้านล่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google