งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำภาพ animation โดยใช้ Program Photoshop. คำสั่งสำคัญ พื้นที่ทำงานหรืออาร์ตบอร์ด ( art board) Tool panel Animation section Menu bar Layer ของ ภาพ duplicate.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำภาพ animation โดยใช้ Program Photoshop. คำสั่งสำคัญ พื้นที่ทำงานหรืออาร์ตบอร์ด ( art board) Tool panel Animation section Menu bar Layer ของ ภาพ duplicate."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำภาพ animation โดยใช้ Program Photoshop

2 คำสั่งสำคัญ พื้นที่ทำงานหรืออาร์ตบอร์ด ( art board) Tool panel Animation section Menu bar Layer ของ ภาพ duplicate

3 ข้อแตกต่างระหว่าง photo shop7.0 กับ adobe photo shop cs2, cs3, cs4 1.Photo shop cs2, cs3, cs4 ไม่มี คำสั่ง Image ready ที่ tool bar แต่จะอยู่ที่ window > animation 2. สำหรับ photo shop7 ในการจัด ภาพ animation จะอยู่อีกหน้าต่างกับ หน้างาน

4 Adobe photoshop 7.0 Image ready

5 Adobe image ready = animation(cs2,cs3,cs4)

6 สร้างภาพต้นแบบก่อน

7 สร้างภาพที่สองเพื่อกำหนดเป็น frame เคลื่อนไหวต่อ จาก frame แรก มี 2 frame / layer

8 คลี๊ก image ready เพื่อจัดเรียงเฟรม สำหรับ photo shop 7.0 photo shop cs3 จะไปที่ menu bar ตรง window แล้วเลือก animation

9 ภาพจะถูกส่งเข้ามาที่ frame แรกก่อน

10 กดคำสั่ง duplicates current frame แล้ว เลือก layer/frame ที่ ต้องการแสดงต่อ

11 ทำการต่อ frame / layer ตามที่ต้องการ

12 ตั้งเวลาในการแสดงผลของแต่ละ frame/layer

13 Finish for timing ทดสอบภาพ เคลือนไหว

14 ทำการ save ไฟล์โดยเลือก save for web or device ถ้า photo shop 7.0 จะเลือก save optimized as….

15 เลือก save นามสกุล.gif

16 ลักษณะภาพที่ได้จากการ save

17 Project ที่ทำก็บันทึกปกติ ( นามสกุล.psd)

18

19 ลาก layer background มาที่ create a new layer

20 เลือกคำสั่ง lesso tool แล้วลากช่วงรูปที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นกด ctrl + t เพื่อสร้างกรอบขึ้นมา

21 คลิ๊กขวาเพื่อกำหนดการเคลื่อนไหวตามที่ ต้องการ ก่อนทำการย้าย object ให้ เอาดวงตาของภาพ ต้นแบบออกก่อน

22 หลังเลื่อน Object ที่มีการเลื่อนออกจากตำแหน่งเดิม จะไม่มีภาพพื้น จากนั้นให้ทำการบันทึกเพื่อให้ภาพมี การเป็น layer ก่อน

23 การบันทึกตามรูป

24 หลังจากบันทึกแล้วภาพที่ได้จะต้องทำการตกแต่งภาพ ให้กลมกลืนกับภาพโดยรวมให้มากที่สุด

25 เมื่อตกแต่งภาพเสร็จและได้รูปที่ต้องการแล้วให้ เลือก image ready เพื่อจัดทำ flame

26 คลิ๊กคำสั่ง duplicate แล้วเลือกภาพที่จะนำมา แสดงต่อ

27 ภาพที่ต้องการก็คลิ๊กให้เป็นภาพดวงตา ส่วนภาพที่ไม่ ใช้ก็คลิ๊กดวงตาออก

28 กำหนดเวลาแล้วทำการ save file เป็นอันเสร็จสิ้น

29

30


ดาวน์โหลด ppt การทำภาพ animation โดยใช้ Program Photoshop. คำสั่งสำคัญ พื้นที่ทำงานหรืออาร์ตบอร์ด ( art board) Tool panel Animation section Menu bar Layer ของ ภาพ duplicate.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google