งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำภาพ animation โดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำภาพ animation โดยใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำภาพ animation โดยใช้
Program Photoshop

2 พื้นที่ทำงานหรืออาร์ตบอร์ด
คำสั่งสำคัญ Menu bar พื้นที่ทำงานหรืออาร์ตบอร์ด ( art board) Tool panel Layerของภาพ Animation section duplicate

3 ข้อแตกต่างระหว่าง photo shop7.0 กับadobe photo shop cs2, cs3, cs4
1.Photo shop cs2, cs3, cs4 ไม่มีคำสั่ง Image ready ที่ tool bar แต่จะอยู่ที่ window > animation 2.สำหรับ photo shop7 ในการจัดภาพ animation จะอยู่อีกหน้าต่างกับหน้างาน

4 Adobe photoshop 7.0 Image ready

5 Adobe image ready = animation(cs2,cs3,cs4)

6 สร้างภาพต้นแบบก่อน

7 สร้างภาพที่สองเพื่อกำหนดเป็น frame เคลื่อนไหวต่อจาก frame แรก
มี 2 frame / layer

8 photo shop cs3 จะไปที่ menu bar ตรง window แล้วเลือก animation
คลี๊ก image ready เพื่อจัดเรียงเฟรมสำหรับ photo shop 7.0

9 ภาพจะถูกส่งเข้ามาที่ frame แรกก่อน

10 กดคำสั่ง duplicates current frame แล้วเลือก layer/frame ที่ต้องการแสดงต่อ

11 ทำการต่อ frame / layer ตามที่ต้องการ

12 ตั้งเวลาในการแสดงผลของแต่ละ frame/layer

13 Finish for timing ทดสอบภาพเคลือนไหว

14 ทำการ save ไฟล์โดยเลือก save for web or device ถ้า photo shop 7
ทำการ save ไฟล์โดยเลือก save for web or device ถ้า photo shop 7.0 จะเลือก save optimized as….

15 เลือก save นามสกุล .gif

16 ลักษณะภาพที่ได้จากการ save

17 Project ที่ทำก็บันทึกปกติ (นามสกุล .psd)

18

19 ลาก layer background มาที่ create a new layer

20 เลือกคำสั่ง lesso tool แล้วลากช่วงรูปที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นกด ctrl + t เพื่อสร้างกรอบขึ้นมา

21 คลิ๊กขวาเพื่อกำหนดการเคลื่อนไหวตามที่ต้องการ
ก่อนทำการย้าย object ให้เอาดวงตาของภาพต้นแบบออกก่อน

22 หลังเลื่อน Object ที่มีการเลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมจะไม่มีภาพพื้น จากนั้นให้ทำการบันทึกเพื่อให้ภาพมีการเป็น layer ก่อน

23 การบันทึกตามรูป

24 หลังจากบันทึกแล้วภาพที่ได้จะต้องทำการตกแต่งภาพให้กลมกลืนกับภาพโดยรวมให้มากที่สุด

25 เมื่อตกแต่งภาพเสร็จและได้รูปที่ต้องการแล้วให้เลือก image readyเพื่อจัดทำ flame

26 คลิ๊กคำสั่ง duplicate แล้วเลือกภาพที่จะนำมาแสดงต่อ

27 ภาพที่ต้องการก็คลิ๊กให้เป็นภาพดวงตา ส่วนภาพที่ไม่ใช้ก็คลิ๊กดวงตาออก

28 กำหนดเวลาแล้วทำการ save file เป็นอันเสร็จสิ้น

29

30


ดาวน์โหลด ppt การทำภาพ animation โดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google