งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่ดาว แผ่นที่ 1/4 แผ่นแผนที่ ( แผ่น ล่าง ) แผ่นขอบฟ้า ( แผ่นบน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่ดาว แผ่นที่ 1/4 แผ่นแผนที่ ( แผ่น ล่าง ) แผ่นขอบฟ้า ( แผ่นบน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่ดาว แผ่นที่ 1/4 แผ่นแผนที่ ( แผ่น ล่าง ) แผ่นขอบฟ้า ( แผ่นบน )

2 แผนที่ดาว แผ่นที่ 2/4 แผนที่ดาววงกลม เมื่อประกอบ เสร็จแล้ว

3 แผนที่ดาว แผ่นที่ 3/4 วิธีใช้งาน : ตั้งเวลาโดยหมุน “ นาฬิกา ” ( ที่ขอบแผ่นขอบฟ้า ) ให้ ตรงกับ “ ปฏิทิน ” ( ที่ขอบแผ่นแผนที่ ) จับแผนที่ดาวแหงนขึ้น โดยให้ทิศเหนือและทิศใต้บน แผนที่ดาว ชี้ตรงกับทิศเหนือและทิศใต้ของภูมิประเทศ จริง ควรระลึกไว้เสมอว่า การอ่านแผนที่ดาวมิใช่การก้ม อ่านหนังสือ แต่เป็นการแหงนดู เพื่อเปรียบเทียบท้องฟ้า ในแผนที่กับท้องฟ้าจริง จะสังเกตเห็นว่า ไม่ว่าจะหมุนแผ่นขอบฟ้าไปอย่างไรก็ ตาม เส้นศูนย์สูตรฟ้าจะอยู่ตรงแนวทิศตะวันออก (E) และตะวันตก (W) เสมอ เพราะนั่นคือเส้นแบ่งซีก ท้องฟ้า เส้นสุริยะวิถีตรงกลุ่มดาวคนคู่ จะอยู่ค่อนไปทางเหนือ และเส้นสุริยะวิถีตรงกลุ่มดาวคนยิงธนู จะอยู่ค่อนไปทาง ใต้ วงกลมทั้งสองเอียงตัดกันเป็นมุม 23.5  เนื่องเพราะ แกนของโลกเอียงทำมุมกับระนาบวงโคจรรอบดวง อาทิตย์

4 แผนที่ดาว แผ่นที่ 4/4 ข้อพึงระวัง : แผนที่ดาวแบบวงกลมนี้มีข้อจำกัด เนื่องจากสร้างขึ้น โดยการตีแผ่ทรงกลมออกเป็นระนาบสองมิติ (360  projection) กลุ่มดาวในซีกฟ้าเหนือจะมีขนาดเล็กกว่าความเป็น จริง และกลุ่มดาวในซีกฟ้าใต้จะขยายถ่างเกินสัดส่วน จริง ตำแหน่งบอกทิศทั้งแปด มิได้ห่างเท่า ๆ กัน สเกล ระหว่างทิศเหนือ (N) ไปยังทิศตะวันออก (E) และทิศ ตะวันตก (W) จะอยู่ใกล้ชิดกันมาก ส่วนสเกลไปทาง ทิศใต้ (S) จะมีระยะห่างออกไป กว้างกว่าหลายเท่า หากหันหน้าดูดาวทางทิศเหนือ ให้หันเอาด้านอักษร N ลง หากหันหน้าดูดาวทางทิศใต้ ให้หันกลับด้านเอาอักษร S ลง หากหันหน้าไปทางทิศอื่น ให้พยายามตรึงแนว N – S ให้ขนานกับทิศเหนือ – ใต้ ของภูมิประเทศจริง ไว้ ตลอดเวลา


ดาวน์โหลด ppt แผนที่ดาว แผ่นที่ 1/4 แผ่นแผนที่ ( แผ่น ล่าง ) แผ่นขอบฟ้า ( แผ่นบน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google