งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คม 250 1/2552 pimporn 1 วิชาเคมีอินทรีย์ คม 250 ปีการศึกษา 1/2552 บทที่ 7 อัลเคนและไซโคลอัลเคน บทที่ 8 อัลคีนและไซ โคลอัลคีน บทที่ 9 อัลไคน์และไซ โคลอัลไคน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คม 250 1/2552 pimporn 1 วิชาเคมีอินทรีย์ คม 250 ปีการศึกษา 1/2552 บทที่ 7 อัลเคนและไซโคลอัลเคน บทที่ 8 อัลคีนและไซ โคลอัลคีน บทที่ 9 อัลไคน์และไซ โคลอัลไคน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คม 250 1/2552 pimporn 1 วิชาเคมีอินทรีย์ คม 250 ปีการศึกษา 1/2552 บทที่ 7 อัลเคนและไซโคลอัลเคน บทที่ 8 อัลคีนและไซ โคลอัลคีน บทที่ 9 อัลไคน์และไซ โคลอัลไคน์ บทที่ 10 อะโรมาติก สอบกลางภาค ( ตามตารางสอบ ) 3 - 12 สิงหาคม 2552

2 คม 250 1/2552 pimporn 2 บทที่ 11 อัลคีลเฮไลด์ บทที่ 12 แอลกอฮอล์และฟี นอล บทที่ 13 อีเธอร์ สอบปลายภาค ( ตามตารางสอบ ) 28 กันยายน -10 ตุลาคม 2552 อาจารย์ผู้สอน : พิมพร มนเทียรอาสน์

3 คม 250 1/2552 pimporn 3 การคิดคะแนนและการประเมินผล  คะแนนความสนใจ 1.5 % ( ทั้งสอง ส่วน = 3 %)  การเข้าชั้นเรียน  การทดสอบ  ทำการบ้าน  สอบตามตารางสอบ (28 %)  สอบกลางภาค 14 %  สอบปลายภาค 14 %  งานที่มอบหมาย 4 %  ส่งงานที่มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

4 คม 250 1/2552 pimporn 4  งานที่มอบหมาย 4 %  ค ค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสารที่มีโครงสร้าง ประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนและมีคุณสมบัติเป็น สารอินทรีย์  ร รายละเอียดของเอกสารที่ส่งประกอบด้วย 1. มีชื่อสารเป็นระบบ IUPAC 2. โครงสร้างของสาร และ / หรือ สูตรโมเลกุล 3. การใช้ประโยชน์ ข้อควรระวัง โทษหรืออันตราย ที่เกิดจากสารฯ 4. เอกสารอ้างอิง ที่มาหรือเว็บไซด์ ( แสดงให้เป็น แบบสากลนิยมและถูกต้อง ) 5. ส่งที่ตู้ส่งงานตั้งหน้าห้อง 1213 ชั้น 2 ตึกวิทย์เก่า ( อ. พิมพร ) 6. เริ่มส่งตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2552 – 17 สิงหาคม 2552

5 คม 250 1/2552 pimporn 5 รูปแบ บการ ส่ง งาน ชื่อ - นามสกุล....... รหัส..................... สาขา..................... กลุ่ม ที่ ……… จำนวน หน้าที่ส่ง...... กระดาษ A4 จำนวนหน้าขึ้นกับเนื้อหา เย็บมุมบนด้านขวา เนื้อหา ………………… …………….…… …………………. …………………. …………………. ที่มา : แหล่งที่มา เอกสารอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt คม 250 1/2552 pimporn 1 วิชาเคมีอินทรีย์ คม 250 ปีการศึกษา 1/2552 บทที่ 7 อัลเคนและไซโคลอัลเคน บทที่ 8 อัลคีนและไซ โคลอัลคีน บทที่ 9 อัลไคน์และไซ โคลอัลไคน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google