งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาเคมีอินทรีย์ คม 250 ปีการศึกษา 1/2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาเคมีอินทรีย์ คม 250 ปีการศึกษา 1/2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาเคมีอินทรีย์ คม 250 ปีการศึกษา 1/2552
วิชาเคมีอินทรีย์ คม 250 ปีการศึกษา 1/2552 บทที่ 7 อัลเคนและไซโคลอัลเคน บทที่ 8 อัลคีนและไซโคลอัลคีน บทที่ 9 อัลไคน์และไซโคลอัลไคน์ บทที่ 10 อะโรมาติก สอบกลางภาค (ตามตารางสอบ) สิงหาคม 2552 คม 250 1/2552 pimporn

2 บทที่ 12 แอลกอฮอล์และฟีนอล บทที่ 13 อีเธอร์
บทที่ 11 อัลคีลเฮไลด์ บทที่ 12 แอลกอฮอล์และฟีนอล บทที่ 13 อีเธอร์ สอบปลายภาค (ตามตารางสอบ) 28 กันยายน -10ตุลาคม 2552 อาจารย์ผู้สอน : พิมพร มนเทียรอาสน์ คม 250 1/2552 pimporn

3 การคิดคะแนนและการประเมินผล
คะแนนความสนใจ 1.5 % ( ทั้งสองส่วน = 3 %) การเข้าชั้นเรียน การทดสอบ ทำการบ้าน สอบตามตารางสอบ (28 %) สอบกลางภาค 14 % สอบปลายภาค 14 % งานที่มอบหมาย 4 % ส่งงานที่มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้ คม 250 1/2552 pimporn

4 งานที่มอบหมาย 4 % ค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสารที่มีโครงสร้างประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนและมีคุณสมบัติเป็นสารอินทรีย์ รายละเอียดของเอกสารที่ส่งประกอบด้วย 1. มีชื่อสารเป็นระบบ IUPAC 2. โครงสร้างของสาร และ/หรือ สูตรโมเลกุล 3. การใช้ประโยชน์ ข้อควรระวัง โทษหรืออันตรายที่เกิดจากสารฯ 4. เอกสารอ้างอิง ที่มาหรือเว็บไซด์(แสดงให้เป็นแบบสากลนิยมและถูกต้อง) 5. ส่งที่ตู้ส่งงานตั้งหน้าห้อง 1213 ชั้น 2 ตึกวิทย์เก่า (อ.พิมพร) 6. เริ่มส่งตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2552 – 17 สิงหาคม 2552 คม 250 1/2552 pimporn

5 ……………………………….……………………….
รูปแบบการส่งงาน ชื่อ-นามสกุล รหัส สาขา กลุ่มที่……… จำนวนหน้าที่ส่ง...... กระดาษ A4 จำนวนหน้าขึ้นกับเนื้อหา เย็บมุมบนด้านขวา เนื้อหา ……………………………….………………………. …………………. ………………….ที่มา: แหล่งที่มา เอกสารอ้างอิง คม 250 1/2552 pimporn


ดาวน์โหลด ppt วิชาเคมีอินทรีย์ คม 250 ปีการศึกษา 1/2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google