งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO สารชีวโมเลกุล : โปรตีน. LOGO ขั้นนำ 1 ภาระงาน 2 กระบวนการ 3 แหล่งข้อมูล 4 5 ประเมินผล สารบัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO สารชีวโมเลกุล : โปรตีน. LOGO ขั้นนำ 1 ภาระงาน 2 กระบวนการ 3 แหล่งข้อมูล 4 5 ประเมินผล สารบัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO สารชีวโมเลกุล : โปรตีน

2 LOGO ขั้นนำ 1 ภาระงาน 2 กระบวนการ 3 แหล่งข้อมูล 4 5 ประเมินผล สารบัญ

3 LOGO ขั้นนำ โปรตีน เป็นสารที่พบมากใน เซลล์สิ่งมีชีวิต ประกอบด้วย กรดอะมิโนหลายๆหน่วยมา เชื่อมต่อกันด้วยพันธะเพปไทด์ โปรตีนมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบ สำคัญ คือ คาร์บอน ออกซิเจน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน กลับสู่หน้าสารบัญ

4 LOGO ภาระงาน 1. ให้นักเรียน ค้นคว้าเรื่อง ประโยชน์และ ความสำคัญของ โปรตีนในด้าน ต่างๆแล้วทำ concept map โดยใช้โปรแกรม Mind manager. 3. ให้นักเรียนจับ กลุ่มๆละ 5 คน นำเสนอกิจกรรม การทดลอง เกี่ยวกับการ ทดสอบโปรตีน แล้วจัด สถานการณ์ให้ เพื่อนได้ปฎิบัติ การทดลองจริง 2. ให้นักเรียน นำเสนองานใน หัวข้อ “ กรดอะมิ โนองค์ประกอบ ย่อยของโปรตีน ” ด้วย Power Point โดยใช้ข้อมูลและ รูปภาพจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ ตกแต่ง ให้ สวยงาม กลับสู่หน้าสารบัญ

5 LOGO กระบวนการ 1. ศึกษาเรื่อง ประโยชน์และ ความสำคัญของ โปรตีนจากเว็บไซต์ อ้างอิง 2. ศึกษาวิธีการใช้ โปรแกรม Mind manager จาก เว็บไซต์อ้างอิง 3. ทำผังความคิด เรื่องประโยชน์และ ความสำคัญของ โปรตีนโดยใช้ โปรแกรม Mind manager 1. ศึกษาเรื่อง กรดอะมิโน องค์ประกอบย่อย ของโปรตีน จากเว็บไซต์ที่ อ้างอิง 2. นำข้อมูลที่สรุป ได้มาจัดทำ Power Point เพื่อ นำเสนอ งานหน้าชั้นเรียน 1. จับกลุ่มกับเพื่อน 5 คน 2. ศึกษาข้อมูลเรื่อง วิธีการทดสอบ โปรตีนจากเว็บไซต์ ที่กำหนดให้ 3. จัดเตรียมเอกสาร ประกอบการทดลอง 4. จัดเตรียมอุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ใน การทดลอง 5. จัดการทดลอง นำเสนอและให้เพื่อน กลุ่มอื่นได้ปฏิบัติจริง กลับสู่หน้าสารบัญ

6 LOGO แหล่งข้อมูล กลับสู่หน้าสารบัญ http://philomath.exteen.com/20070910/r http://www.youtube.com/watch?v=lijQ3a8yUYQ http://www.youtube.com/watch?v=OabrAXr_9rg http://www.youtube.com/watch?v=4UjHuvhXXo0 http://www.youtube.com/watch?v=OLxJTuvei90&feature=related http://nakhamwit.ac.th/pingpong_web/biochem_web/Protein_04.htm http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/28/P_Untitled-20.html http://www.seabuckthornthai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5364844&Ntype=5 http://nakhamwit.ac.th/pingpong_web/BioMolecular.htm http://thaifreewaredownload.blogspot.com/2009/10/mindmanager.html

7 LOGO ประเมินผล กลับสู่หน้าสารบัญ

8 LOGO กลับสู่หน้า ประเมินผล

9 LOGO เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน กลับสู่หน้า ประเมินผล

10 LOGO กลับสู่หน้า ประเมินผล

11 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO สารชีวโมเลกุล : โปรตีน. LOGO ขั้นนำ 1 ภาระงาน 2 กระบวนการ 3 แหล่งข้อมูล 4 5 ประเมินผล สารบัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google