งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โซ่กิ่งหรือกิ่งแขนง : อะตอมคาร์บอนแยกออกจากโซ่ตรงหรือโซ่หลัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โซ่กิ่งหรือกิ่งแขนง : อะตอมคาร์บอนแยกออกจากโซ่ตรงหรือโซ่หลัก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โซ่กิ่งหรือกิ่งแขนง : อะตอมคาร์บอนแยกออกจากโซ่ตรงหรือโซ่หลัก
โซ่กิ่งหรือกิ่งแขนง : อะตอมคาร์บอนแยกออกจากโซ่ตรงหรือโซ่หลัก หมู่เกาะ:หมู่แทนที่(substituent) โซ่หลัก (parent chain) pimporn 2/2555

2 การพิจารณาโซ่หลักในโครงสร้าง
pimporn 2/2555

3 แบบที่ 1 โซ่หลักมี C = 8 คำนำหน้า: oct- คำต่อท้าย C-C : -ane
ไม่สามารถอ่านเป็น hexylได้ ไม่ควรเลือกโซ่หลักในรูปแบบบนี้เพราะทำให้ไม่สามารถอ่านชื่อหมู่เกาะได้ pimporn 2/2555

4 แบบที่ 2 โซ่หลักมี C = 7 คำนำหน้า: hept- คำต่อท้าย C-C : -ane
หมู่เกาะที่ C3 มี C = 5 อะตอมอ่านเป็น pentyl หมู่เกาะที่ C4 มี C = 2 อะตอมอ่านเป็น ethyl ชื่อระบบ IUPAC : 4-Ethyl-3-pentylheptane pimporn 2/2555

5 เลือกแบบใด …octane หรือ 4-Ethyl-3-pentyl-heptane
3-propyl-4-pentylhexane 4,5-Diethyldecane pimporn 2/2555

6 O H C 3 O H C 3 1 2 4 5 6 7 pimporn 2/2555

7 ชื่อ IUPAC : 3-Hydroxy-6-methylcycloheptene
1 2 4 5 6 7 ชื่อ IUPAC : 3-Hydroxy-6-methylcycloheptene pimporn 2/2555

8 The longest chain contains………………carbons.
The longest chain containing the triple bond contains……carbons pimporn 3/2553


ดาวน์โหลด ppt โซ่กิ่งหรือกิ่งแขนง : อะตอมคาร์บอนแยกออกจากโซ่ตรงหรือโซ่หลัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google