งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โซ่กิ่งหรือกิ่งแขนง : อะตอมคาร์บอนแยกออกจากโซ่ตรงหรือโซ่ หลัก 1 หมู่เกาะ : หมู่แทนที่ (substituent) โซ่หลัก (parent chain) pimporn 2/2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โซ่กิ่งหรือกิ่งแขนง : อะตอมคาร์บอนแยกออกจากโซ่ตรงหรือโซ่ หลัก 1 หมู่เกาะ : หมู่แทนที่ (substituent) โซ่หลัก (parent chain) pimporn 2/2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โซ่กิ่งหรือกิ่งแขนง : อะตอมคาร์บอนแยกออกจากโซ่ตรงหรือโซ่ หลัก 1 หมู่เกาะ : หมู่แทนที่ (substituent) โซ่หลัก (parent chain) pimporn 2/2555

2 การพิจารณาโซ่หลักใน โครงสร้าง pimporn 2/25552

3 แบบที่ 1 pimporn 2/25553 โซ่หลักมี C = 8 คำนำหน้า : oct- คำต่อท้าย C-C : -ane หมู่เกาะมีกิ่งแขนง C = 6 ไม่สามารถอ่านเป็น hexyl ได้ ไม่ควรเลือกโซ่หลักในรูปแบบบนี้เพราะทำ ให้ไม่สามารถอ่านชื่อหมู่เกาะได้

4  โซ่หลักมี C = 7 คำนำหน้า : hept-  คำต่อท้าย C-C : -ane  หมู่เกาะที่ C 3 มี C = 5 อะตอมอ่านเป็น pentyl  หมู่เกาะที่ C 4 มี C = 2 อะตอมอ่านเป็น ethyl  ชื่อระบบ IUPAC : 4-Ethyl-3- pentylheptane pimporn 2/25554 แบบที่ 2

5 เลือกแบบใด pimporn 2/25555 หรือ …octane 4-Ethyl-3-pentyl- heptane 3-propyl-4- pentylhexane 4,5- Diethyldecane

6 pimporn 2/25556 OH CH 3 1 2 3 4 5 6 7 O H CH 3

7 ชื่อ IUPAC : 3-Hydroxy-6- methylcycloheptene pimporn 2/25557 OH CH 3 1 2 3 4 5 6 7

8 pimporn 3/25538 1.The longest chain contains………………carbons. 2.The longest chain containing the triple bond contains……carbons


ดาวน์โหลด ppt โซ่กิ่งหรือกิ่งแขนง : อะตอมคาร์บอนแยกออกจากโซ่ตรงหรือโซ่ หลัก 1 หมู่เกาะ : หมู่แทนที่ (substituent) โซ่หลัก (parent chain) pimporn 2/2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google