งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการปรับแต่งหน้าเว็บของคุณ 1. คลิ้กที่ แท็บ หน้าเว็บของคุณ จะเห็นหน้าเว็บของคุณดังภาพ 2. คลิ้กที่ เพิ่มรูป เพื่อจะเปลี่ยนรูปเป็นรูปของคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการปรับแต่งหน้าเว็บของคุณ 1. คลิ้กที่ แท็บ หน้าเว็บของคุณ จะเห็นหน้าเว็บของคุณดังภาพ 2. คลิ้กที่ เพิ่มรูป เพื่อจะเปลี่ยนรูปเป็นรูปของคุณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการปรับแต่งหน้าเว็บของคุณ 1. คลิ้กที่ แท็บ หน้าเว็บของคุณ จะเห็นหน้าเว็บของคุณดังภาพ 2. คลิ้กที่ เพิ่มรูป เพื่อจะเปลี่ยนรูปเป็นรูปของคุณ

2 ขั้นตอนการปรับแต่งหน้าเว็บของคุณ 3. คลิ้กที่ เรียกดู เพื่อเลือกรูปของคุณจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ 4. คลิ้กที่ บันทึก

3 ขั้นตอนการปรับแต่งหน้าเว็บของคุณ 5. คลิ้กที่ แท็บ หน้าเว็บของคุณ จะเห็นหน้าเว็บของคุณแสดงรูปคุณดังภาพ

4 ขั้นตอนการปรับแต่งหน้าเว็บของคุณ ต่อไปเราจะมาปรับแต่งหน้าเว็บของคุณกัน 6. คลิ้กที่ แท็บ หน้าหลัก จะเห็นหน้าเว็บของคุณดังภาพ 7. คลิ้กที่ ปรับแต่งหน้าฉัน

5 ขั้นตอนการปรับแต่งหน้าเว็บของคุณ 8. คลิ้กที่ เลือกรูปแบบ ที่คุณต้องการ คลิ้กเลื่อนเพื่อเลือกได้ 9. คลิ้กที่ บันทึก

6 ขั้นตอนการปรับแต่งหน้าเว็บของคุณ 1. คลิ้กที่ แท็บ หน้าเว็บของคุณ จะเห็นหน้าเว็บของคุณตามที่เรา เลือกดังภาพ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการปรับแต่งหน้าเว็บของคุณ 1. คลิ้กที่ แท็บ หน้าเว็บของคุณ จะเห็นหน้าเว็บของคุณดังภาพ 2. คลิ้กที่ เพิ่มรูป เพื่อจะเปลี่ยนรูปเป็นรูปของคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google