งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1/4 KKU- ขวัญใจ ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : ต้องเข้าใจ การ เกิด sp 2 hybridization ก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจต้องกลับไปดูเรื่อง hybridization sp 2 Hybridization.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1/4 KKU- ขวัญใจ ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : ต้องเข้าใจ การ เกิด sp 2 hybridization ก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจต้องกลับไปดูเรื่อง hybridization sp 2 Hybridization."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1/4 KKU- ขวัญใจ ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : ต้องเข้าใจ การ เกิด sp 2 hybridization ก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจต้องกลับไปดูเรื่อง hybridization sp 2 Hybridization ของ CH 2 =CH 2 (Ethylene) 3 อิเล็กตรอนวงนอกสุดของ C ของ ethylene จะอยู่ใน sp 2 hybrid orbital 3 orbitals (3sp 2 ) และอีก 1 อิเล็กตรอน อยู่ใน p y orbital (1p y ) โดย C ทั้งสองอะตอมจะ overlap กันด้วย sp 2 -sp 2 sigma bond และ p y -p y pi-bond เหลือ 4 อิเล็กตรอนใน sp 2 hybrid orbital ซึ่งแต่ละ orbital ต้องการอีก 1 อิเล็กตรอน โดยจะ overlap กับ 4 H (4 s) ด้วย sigma bond คลิกเมาส์หรือกดแป้น enter ทุกครั้งเพื่อดูต่อไป กด page up เพื่อย้อนกลับ

3 2/4 KKU- ขวัญใจ 2 C (6 sp 2 + 2 p y ) + 4 H (4 S) CH 2 =CH 2 sp 2 - s Sigma bond H H H C H C 121 o 117 o 1.33 A Double bond HH HCHC sp 2 - sp 2 Sigma bond 4 + 3 sp 2 + 1 p y p y - p y Pi -bond H 2 C=C H 2 CH 2 =C H 2 เอทิลีน (Ethylene) sp 2 Hybridization ของ CH 2 =CH 2 (Ethylene) ต้องระลึกเสมอว่าแต่ละออร์บิทัลมี 1 อิเล็กตรอนอยู่นะค่ะ

4 3/4 KKU- ขวัญใจ รูปจำลองแบบต่างๆของ Ethylene, CH 2 CH 2 Ball and stick modelWire frame model Space filling model H C H C H H

5 4/4 KKU- ขวัญใจ เมื่อเข้าใจแล้ว ลองหัดเขียนเองนะค่ะจะได้เข้าใจยิ่งขึ้น ถ้ายังไม่เข้าใจ กดที่ กลับไปดูหน้าแรก กลับไปดูหน้าที่ 2


ดาวน์โหลด ppt 1/4 KKU- ขวัญใจ ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : ต้องเข้าใจ การ เกิด sp 2 hybridization ก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจต้องกลับไปดูเรื่อง hybridization sp 2 Hybridization.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google