งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

sp Hybridization ของ HC CH (Acetylene)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "sp Hybridization ของ HC CH (Acetylene)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 sp Hybridization ของ HC CH (Acetylene)
ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : ต้องเข้าใจการเกิด sp hybridization ก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจต้องกลับไปดูเรื่อง hybridization คลิกเมาส์หรือกดแป้น enter ทุกครั้งเพื่อดูต่อไป กด page up เพื่อย้อนกลับ 2 อิเล็กตรอนวงนอกสุดของ C ของ acetylene จะอยู่ใน sp hybrid orbital 2 orbitals (2sp) และอีก 2 อิเล็กตรอน อยู่ใน pyและ pz orbital (1py และ 1pz) โดย C ทั้งสองอะตอมจะ overlap กันด้วย sp-sp sigma bond, py-py pi-bond และ pz-pz pi-bond เหลือ 2 อิเล็กตรอนใน sp hybrid orbital ซึ่งแต่ละ orbital ต้องการอีก 1 อิเล็กตรอน โดยจะ overlap กับ 2 H (2 s) ด้วย sigma bond KKU-ขวัญใจ

2 พันธะสาม (Triple bond)
2 C (2 sp + 1 py + 1 pz) + 2 H (2 S) HC CH py - py Pi bond +1 pz +1 py + 2sp +1 py +1 pz 2sp pz- pz Pi bond SP-SP Sigma bond 180o Acetylene HC CH 1.06 A 2 H C 1.20 A SP-S Sigma bond พันธะสาม (Triple bond) KKU-ขวัญใจ

3 เมื่อเข้าใจแล้ว ลองหัดเขียนเองนะค่ะจะได้เข้าใจยิ่งขึ้น
ถ้ายังไม่เข้าใจ กดที่ กลับไปดูหน้าแรก กลับไปดูหน้าที่ 2 KKU-ขวัญใจ


ดาวน์โหลด ppt sp Hybridization ของ HC CH (Acetylene)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google