งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1/3 KKU- ขวัญ ใจ ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : ต้องเข้าใจการเกิด sp hybridization ก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจต้องกลับไปดูเรื่อง hybridization sp Hybridization ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1/3 KKU- ขวัญ ใจ ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : ต้องเข้าใจการเกิด sp hybridization ก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจต้องกลับไปดูเรื่อง hybridization sp Hybridization ของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1/3 KKU- ขวัญ ใจ ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : ต้องเข้าใจการเกิด sp hybridization ก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจต้องกลับไปดูเรื่อง hybridization sp Hybridization ของ HC CH (Acetylene) 2 อิเล็กตรอนวงนอกสุดของ C ของ acetylene จะอยู่ใน sp hybrid orbital 2 orbitals (2sp) และอีก 2 อิเล็กตรอน อยู่ใน p y และ p z orbital (1p y และ 1p z ) โดย C ทั้งสองอะตอมจะ overlap กันด้วย sp-sp sigma bond, p y -p y pi-bond และ p z -p z pi-bond เหลือ 2 อิเล็กตรอนใน sp hybrid orbital ซึ่งแต่ละ orbital ต้องการอีก 1 อิเล็กตรอน โดยจะ overlap กับ 2 H (2 s) ด้วย sigma bond คลิกเมาส์หรือกดแป้น enter ทุกครั้งเพื่อดูต่อไป กด page up เพื่อย้อนกลับ

3 2/3 KKU- ขวัญ ใจ 2 C (2 sp + 1 p y + 1 p z ) + 2 H (2 S) 2sp2sp +1 p y +1 p z + 2sp2sp +1 p y +1 p z 2 พันธะสาม (Triple bond) HCHC HC CH SP-SP Sigma bond p y - p y Pi bond p z - p z Pi bond SP-S Sigma bond 180 o 1.20 A 1.06 A Acetylene HC CH

4 3/3 KKU- ขวัญ ใจ เมื่อเข้าใจแล้ว ลองหัดเขียนเองนะค่ะจะได้เข้าใจยิ่งขึ้น ถ้ายังไม่เข้าใจ กดที่ กลับไปดูหน้าแรก กลับไปดูหน้าที่ 2


ดาวน์โหลด ppt 1/3 KKU- ขวัญ ใจ ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : ต้องเข้าใจการเกิด sp hybridization ก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจต้องกลับไปดูเรื่อง hybridization sp Hybridization ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google