งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวน หลวง กรุงเทพมหานคร สื่อการเรียนรู้ CAI ชั้น อนุบาล 1 เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวน หลวง กรุงเทพมหานคร สื่อการเรียนรู้ CAI ชั้น อนุบาล 1 เรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวน หลวง กรุงเทพมหานคร สื่อการเรียนรู้ CAI ชั้น อนุบาล 1 เรื่อง

3 ผู้พัฒนาบทเรียน บทเรียน เลือกรายการ ที่ต้องการ ออกจาก โปรแกรม ออกจาก โปรแกรม จุดประสงค์

4 ผู้พัฒนา บทเรียน นางจรรยา อับดุลลากาซิม ครู คศ. 1 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

5 เพื่อเตรียมความพร้อมและ ปลูกฝังทักษะพื้นฐาน ทางด้านคณิตศาสตร์ การสังเกต การเปรียบเทียบ การใช้สายตา การจัดหมวดหมู่ จัด ภาพตามลำดับอนุกรม การจำและการนับตัวเลข กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

6 หน้าต่อไป ใช้เมาส์คลิกภาพที่มี ขนาดใหญ่ที่สุด กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

7 หน้าต่อไป ใช้เมาส์คลิกภาพที่มี ขนาดเล็กที่สุด ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

8 หน้าต่อไป ใช้เมาส์คลิกภาพที่สั้น ที่สุด ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

9 หน้าต่อไป ใช้เมาส์คลิกภาพที่ ยาวที่สุด ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

10 หน้าต่อไป ใช้เมาส์คลิกภาพที่ ต่างจากพวก ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

11 หน้าต่อไป ใช้เมาส์คลิกภาพที่มีขนาด เท่ากับภาพแรก ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

12 หน้าต่อไป ใช้เมาส์คลิกภาพที่เป็น พวกเดียวกับภาพแรก ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

13 หน้าต่อไป ใช้เมาส์คลิกภาพที่แรเงา ให้ตรงกับภาพแรก ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

14 หน้าต่อไป ใช้เมาส์คลิกภาพที่จะ เรียงลำดับต่อไป ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

15 หน้าต่อไป ใช้เมาส์คลิกจำนวนที่ ตรงกับภาพ ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

16 หน้าต่อไป ใช้เมาส์คลิกจำนวนที่ ตรงกับภาพ ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

17 หน้าต่อไป ใช้เมาส์คลิกภาพตาม จำนวนตัวเลขที่กำหนดให้ ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

18 หน้าต่อไป ใช้เมาส์คลิกภาพตาม จำนวนตัวเลขที่กำหนดให้ ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

19 หน้าต่อไป ใช้เมาส์คลิกภาพตามจำนวน ตัวเลขไทยที่กำหนดให้ ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

20 หน้าต่อไป ใช้เมาส์คลิกภาพตามจำนวน ตัวเลขไทยที่กำหนดให้ ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

21 หน้าต่อไป ใช้เมาส์คลิกตัวเลขไทยให้ ตรงกับเลขอารบิค ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

22 หน้าต่อไป ใช้เมาส์คลิกคำอ่านที่ตรงกับ จำนวนที่กำหนดให้ ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

23 หน้าต่อไป ใช้เมาส์คลิกคำอ่านที่ตรงกับ จำนวนที่กำหนดให้ ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

24 หน้าต่อไป ใช้เมาส์คลิกภาพที่มีจำนวน เท่ากันกับภาพแรก ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

25 ใช้เมาส์คลิกภาพที่มีจำนวน เท่ากันกับภาพแรก ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

26 ใช่ ไม่ใช่ ต้องการออกจากโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวน หลวง กรุงเทพมหานคร สื่อการเรียนรู้ CAI ชั้น อนุบาล 1 เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google