งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1/ 4 KKU- ขวัญใจ ต้องเข้าใจการเกิด sp 3 hybridization ก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจต้องกลับไปดูเรื่อง hybridization 4 อิเล็กตรอนวงนอกสุดของ C ของ ethane จะ อยู่ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1/ 4 KKU- ขวัญใจ ต้องเข้าใจการเกิด sp 3 hybridization ก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจต้องกลับไปดูเรื่อง hybridization 4 อิเล็กตรอนวงนอกสุดของ C ของ ethane จะ อยู่ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1/ 4 KKU- ขวัญใจ ต้องเข้าใจการเกิด sp 3 hybridization ก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจต้องกลับไปดูเรื่อง hybridization 4 อิเล็กตรอนวงนอกสุดของ C ของ ethane จะ อยู่ใน sp 3 hybrid orbital (4 sp 3 ) โดย C ทั้งสองอะตอมจะ overlap กันด้วย sp 3 -sp 3 sigma bond เหลือ 6 อิเล็กตรอนใน sp 3 hybrid orbitals ซึ่งแต่ละ orbital ต้องการอีก 1 อิเล็กตรอน โดยจะ overlap กับ 6 H (6 s) ด้วย sigma bond sp 3 Hybridization of CH 3 CH 3 (Ethane) ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : คลิกเมาส์หรือกดแป้น enter ทุกครั้งเพื่อดูต่อไป กด page up เพื่อย้อนกลับ

3 2/ 4 KKU- ขวัญใจ 2 C (8 sp 3 ) + 6 H (6 S) CH 3 + sp 3 - sp 3 Sigma bond 6 sp 3 - s Sigma bond H H H H C H C H HH H H CH H C 109. 6 o 1.5 4 A อนุโลมให้เขียนเป็น 90 o ต้องระลึกเสมอว่าแต่ละออร์บิทัลมี 1 อิเล็กตรอนอยู่นะค่ะ

4 3/ 4 KKU- ขวัญใจ Space filling model รูปจำลองแบบต่างๆของ Ethane, CH 3 CH 3 Ball and stick model Wire frame model HH H H CH H C

5 4/ 4 KKU- ขวัญใจ เมื่อเข้าใจแล้ว ลองหัดเขียนเองนะค่ะจะได้เข้าใจยิ่งขึ้น ถ้ายังไม่เข้าใจ กดที่ กลับไปดูหน้าแรก กลับไปดูหน้าที่ 2


ดาวน์โหลด ppt 1/ 4 KKU- ขวัญใจ ต้องเข้าใจการเกิด sp 3 hybridization ก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจต้องกลับไปดูเรื่อง hybridization 4 อิเล็กตรอนวงนอกสุดของ C ของ ethane จะ อยู่ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google