งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

sp3 Hybridization of CH3CH3 (Ethane)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "sp3 Hybridization of CH3CH3 (Ethane)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 sp3 Hybridization of CH3CH3 (Ethane)
ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : ต้องเข้าใจการเกิด sp3 hybridization ก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจต้องกลับไปดูเรื่อง hybridization คลิกเมาส์หรือกดแป้น enter ทุกครั้งเพื่อดูต่อไป กด page up เพื่อย้อนกลับ 4 อิเล็กตรอนวงนอกสุดของ C ของ ethane จะอยู่ใน sp3 hybrid orbital (4 sp3) โดย C ทั้งสองอะตอมจะ overlap กันด้วย sp3-sp3 sigma bond เหลือ 6 อิเล็กตรอนใน sp3 hybrid orbitals ซึ่งแต่ละ orbital ต้องการอีก 1 อิเล็กตรอน โดยจะ overlap กับ 6 H (6 s) ด้วย sigma bond KKU-ขวัญใจ

2 + sp3 - sp3 Sigma bond sp3 - s Sigma bond 2 C (8 sp3) + 6 H (6 S)
CH3 CH3 + sp3 - sp3 Sigma bond ต้องระลึกเสมอว่าแต่ละออร์บิทัลมี 1 อิเล็กตรอนอยู่นะค่ะ H C 109.6o 6 1.54 A H C sp3 - s Sigma bond อนุโลมให้เขียนเป็น 90o KKU-ขวัญใจ

3 รูปจำลองแบบต่างๆของ Ethane, CH3CH3
Ball and stick model Wire frame model Space filling model KKU-ขวัญใจ

4 เมื่อเข้าใจแล้ว ลองหัดเขียนเองนะค่ะจะได้เข้าใจยิ่งขึ้น
ถ้ายังไม่เข้าใจ กดที่ กลับไปดูหน้าแรก กลับไปดูหน้าที่ 2 KKU-ขวัญใจ


ดาวน์โหลด ppt sp3 Hybridization of CH3CH3 (Ethane)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google