งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้นหาลูกค้าเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้นหาลูกค้าเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้นหาลูกค้าเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์
1. การแบ่งส่วนตลาด 2. การเลือกตลาดเป้าหมาย 3. การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์

2 การแบ่งส่วนตลาด - เกณฑ์ภูมิศาสตร์ - เกณฑ์ลักษณะประชากร - เกณฑ์จิตวิทยา
- เกณฑ์ภูมิศาสตร์ - เกณฑ์ลักษณะประชากร - เกณฑ์จิตวิทยา - เกณฑ์พฤติกรรม ฯลฯ

3 การเลือกตลาดเป้าหมาย
- ขนาดและการเติบโตของตลาด - ความสามารถในการจูงใจตลาด - ทรัพยากรที่มีอยู่ - วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ - กลยุทธ์/การเลือกส่วนตลาด * เลือกตลาดส่วนเดียว * เลือกตลาดหลายส่วน * เลือกตลาดทั้งหมด

4 การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์
ราคา 1 4 3 2 สูง *โจ๊ก *ข้าวต้มหมู * แซนวิช * ไส้กรอก *น้ำเต้าหู้ * ปลาท่องโก๋ ความสะดวก น้อย มาก ต่ำ


ดาวน์โหลด ppt การค้นหาลูกค้าเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google