งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้นหาลูกค้าเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ 1. การแบ่งส่วนตลาด 2. การเลือกตลาด เป้าหมาย 3. การกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้นหาลูกค้าเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ 1. การแบ่งส่วนตลาด 2. การเลือกตลาด เป้าหมาย 3. การกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้นหาลูกค้าเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ 1. การแบ่งส่วนตลาด 2. การเลือกตลาด เป้าหมาย 3. การกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์

2 การแบ่งส่วนตลาด - เกณฑ์ภูมิศาสตร์ - เกณฑ์ลักษณะประชากร - เกณฑ์จิตวิทยา - เกณฑ์พฤติกรรม ฯลฯ

3 การเลือกตลาด เป้าหมาย - ขนาดและการเติบโตของตลาด - ความสามารถในการจูงใจตลาด - ทรัพยากรที่มีอยู่ - วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ - กลยุทธ์ / การเลือกส่วนตลาด * เลือกตลาดส่วนเดียว * เลือกตลาดหลายส่วน * เลือกตลาดทั้งหมด

4 การกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ ราค า สูง ต่ำ น้ อย มา ก * โจ๊ก * ข้าวต้ม หมู * แซน วิช * ไส้ กรอก * น้ำเต้าหู้ * ปลา ท่องโก๋ ความ สะดวก 1 4 3 2


ดาวน์โหลด ppt การค้นหาลูกค้าเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ 1. การแบ่งส่วนตลาด 2. การเลือกตลาด เป้าหมาย 3. การกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google