งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่ กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายทำการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในเวลาที่สั้นลง โดยมีการกำหนดช่วยระยะเวลาของรายการไว้อย่างแน่นอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่ กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายทำการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในเวลาที่สั้นลง โดยมีการกำหนดช่วยระยะเวลาของรายการไว้อย่างแน่นอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่ กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายทำการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในเวลาที่สั้นลง โดยมีการกำหนดช่วยระยะเวลาของรายการไว้อย่างแน่นอน การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่ กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายทำการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในเวลาที่สั้นลง โดยมีการกำหนดช่วยระยะเวลาของรายการไว้อย่างแน่นอน ความหมายของการส่งเสริมการขาย วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย 1. เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการมากขึ้น 3. เพื่อแย่งลูกค้าจากคู่แข่งขัน 4. เพื่อกีดกันคู่แข่งขัน 5. เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าเดิมเกิดการซื้อซ้ำ 6. เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อโดยไม่ตั้งใจของผู้บริโภค 7. เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนกลาง

3 การส่งเสริมการขาย 10. สะสมคะแนน (Continuity Program) 9. ส่วนลดภายหลัง (Rebate) 8. ส่วนลดปริมาณ (Quantity Discounts) 7. ขนาดสมนาคุณ (Bonus Pack) 6. แข่งขันชิงโชค (Contest) 5. ชิงโชค (Sweepstakes) 4. ของแถม (Premium) 3. ลดราคา (Price – off) 2. คูปองส่วนลด (Couple) 1. แจกสินค้าตัวอย่าง (Sample)

4 การส่งเสริมการขาย 11. ส่วนลดภายหลัง (Rebate) 10. จัดรายการร่วม (Co-Promotion) 9. สะสมคะแนน (Continuity Program) 8. ชิงโชค (Sweepstakes) 7. แข่งขัน (Contest) 6. จัดประชุมและอบรม (Meeting and Training) 5. สนับสนุนการออกแบบงานแสดงสินค้า (Trade Show and Exhibition) 4. ตกแต่ง ณ จุดซื้อ (Point of Purchase Display) 3. เงินสนับสนุนกิจกรรม (Promotion Allowances) 2. ส่วนลดปริมาณ (Quantity Discount) 1. ของแถม (Free Goods/Premium)

5 การส่งเสริมการขาย 1. แข่งขัน (Sales Contest) 2. ประชุมและอบรม (Meeting and Training Discount) 3. ให้อุปกรณ์ช่วยขาย (Sale Aids) 4. ให้เงินพิเศษ (Push Money) 5. ส่วนลดปริมาณ (Quantity Discount) 6. โบนัส (Bonus) 7. รางวัลพิเศษ (Special Reward)


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่ กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายทำการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในเวลาที่สั้นลง โดยมีการกำหนดช่วยระยะเวลาของรายการไว้อย่างแน่นอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google