งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปโครงงาน : การทัศนศึกษา ร่วมกับนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก โรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 นายรชต ทองสมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปโครงงาน : การทัศนศึกษา ร่วมกับนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก โรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 นายรชต ทองสมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปโครงงาน : การทัศนศึกษา ร่วมกับนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก โรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 นายรชต ทองสมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )

2 โครงงาน : การทัศนศึกษาร่วมกับ นักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนมัธยม ต้าหลี่ 1 G เพื่อฝึกการใช้เนื้อหาภาษาจีนเกี่ยวกับการซื้อ ขายต่อรองราคาในบทเรียนกับเจ้าของภาษาใน สถานการณ์จริง R การสมมติตนเองในหนังสือกับสถานการณ์จริง A นักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 และครูผู้ดูแล S การทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ ประกอบด้วย ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม องค์พระปฐมเจดีย์ สวนสนุกดรีมเวิร์ล P บันทึกการทัศนศึกษาร่วมของนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย และแบบแสดงความคิดเห็นของ นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 ต่อนักเรียนที่ ทัศนศึกษาร่วมจากโรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )

3 เป้าหมาย เพื่อฝึกการใช้เนื้อหาภาษาจีนเกี่ยวกับการซื้อ ขายต่อรองราคาในบทเรียน ที่เคยได้แสดง บทบาทสมมติในห้องเรียน รวมทั้งการแต่งบท สนทนาใหม่จากบทสนทนาที่มีอยู่เดิมให้เป็น ประโยชน์กับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง พร้อมทั้งบอกถึงผลสำเร็จ ปัญหา และ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

4 บทบาท ผู้เรียนเคยทำความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนและ แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับบทเรียน รวมทั้งการ ดัดแปลงบทสนทนาที่มีอยู่เดิมเป็นบทสนทนา ใหม่ พร้อมทั้งใช้ปฏิภาณไหวพริบในการต่อรอง ราคากับผู้เรียนด้วยกัน นำไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งผู้เรียนจะเป็นทั้ง ผู้ซื้อ ผู้ช่วยซื้อ ผู้ต่อรองราคา ผู้แปล และพูด แทนผู้ขายได้ในบางครั้ง

5 กลุ่มผู้ชม เพื่อนนักเรียนด้วยกัน สามารถแสดงความ คิดเห็นถึงการใช้บทสนทนาและประเมินผู้แสดง บทบาทสมมติได้ ครู สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาจีน ที่ถูกต้องจากข้อผิดพลาดได้ เพื่อนนักเรียนแลกเปลี่ยนเจ้าของภาษาจาก โรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 ที่สามารถแก้ไข ข้อบกพร่องในการใช้ภาษาจีนและช่วยเพิ่ม ทักษะการสื่อสารทางการพูด และการต่อรอง ราคาให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

6 ชุดกลุ่มกิจกรรม การแสดงบทบาทสมมติหน้าห้องเรียน จากการ จำคำศัพท์ การประยุกต์ใช้ การสังเคราะห์โดย การเปลี่ยนแปลงบทสนทนาจากคำศัพท์ที่มีอยู่ เดิม การฝึกพูดในสถานการณ์จริงกับนักเรียน แลกเปลี่ยนเจ้าของภาษา ณ สถานที่ทัศนศึกษา ต่างๆ เช่น ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อุทยานหุ่น ขี้ผึ้งสยาม องค์พระปฐมเจดีย์ สวนสนุกดรีมเวิร์ล

7 ผลงาน แบบบันทึกการทัศนศึกษาร่วม ที่นักเรียน กลุ่มเป้าหมายบันทึกถึงผลสรุป ผลสำเร็จ อุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โครงงานการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและ วัฒนธรรมนี้ แบบแสดงความคิดเห็นของนักเรียนแลกเปลี่ยน เจ้าของภาษาจากโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 ที่มีต่อ การใช้ภาษาจีน การต่อรองราคา อุปนิสัยของ นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างการ ร่วมทัศนศึกษาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt สรุปโครงงาน : การทัศนศึกษา ร่วมกับนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก โรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 นายรชต ทองสมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google