งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระนาบอ้างอิงและวิวช่วย (Reference Plane and Auxiliary View) ระนาบอ้างอิงและวิวช่วยมีประโยชน์ในการเขียน แบบคือช่วยแสดงลายละเอียดของวัสดุได้มากขึ้น และสามารถมองเห็นส่วนอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระนาบอ้างอิงและวิวช่วย (Reference Plane and Auxiliary View) ระนาบอ้างอิงและวิวช่วยมีประโยชน์ในการเขียน แบบคือช่วยแสดงลายละเอียดของวัสดุได้มากขึ้น และสามารถมองเห็นส่วนอื่นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระนาบอ้างอิงและวิวช่วย (Reference Plane and Auxiliary View) ระนาบอ้างอิงและวิวช่วยมีประโยชน์ในการเขียน แบบคือช่วยแสดงลายละเอียดของวัสดุได้มากขึ้น และสามารถมองเห็นส่วนอื่นๆ ของวัสดุได้ นอกเหนือจากวิวปกติ

2 ภาพตัวอย่าง วิวช่วย

3 ระนาบอ้างอิง (Reference Plane) ฉากรับภาพ ด้านหน้า ฉากรับภาพ ด้านข้าง ฉากรับภาพ ด้านบนฉากรับ ภาพระดับ

4 ชนิดของระนาบอ้างอิง ระนาบอ้างอิง 3 ระนาบหลัก 1. ระนาบด้านหน้า (Frontal Reference Plane, FRP) ระนาบอ้างอิง ด้านหน้า (FRP)

5 ชนิดของระนาบอ้างอิง 2. ระนาบอ้างอิงระดับ (Horizontal Reference Plane, HRP) (ก)(ก) ระนาบอ้างอิง ระดับ (HRP)

6 ชนิดของระนาบอ้างอิง 3. ระนาบอ้างอิงด้านข้าง (Profile Reference Plane, PRP) ระนาบอ้างอิง ด้านข้าง (PRP)

7 ระนาบอ้างอิงด้านหน้า (FRP) (FR P) FRP A A A

8 ระนาบอ้างอิงด้านบน (HRP) (HR P) HRP ระนาบอ้างอิง ระดับ (HRP) A AA B B B B A B HRP

9 ออร์โทกราฟิกของชิ้นงาน

10 วิวของระนาบ ► ► ในการเขียนแบบทางวิศวกรรม ภาพออร์โทกราฟิกต้อง แสดงตำแหน่งของจุดต่างๆ โดยตัวห้อย (Subscript) - Front view, F - Top view, T - Right-side view, R

11 การเขียนวิวของระนาบ

12 Quiz 8

13

14 วิวช่วย (Auxiliary View) ► ► วิวใดๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อเส้นสายตา (line of sight เขียนย่อ ว่า L.S.) ไม่ขนานกับเส้นสายตาของวิวด้านบน วิว ด้านหน้า และวิวด้านข้าง มีวัตถุประสงค์คือ ช่วยแสดง รายละเอียดของวัตถุซึ่งเห็นได้ไม่ชัดเจนหรือไม่สามารถ เห็นได้ในวิวปกติ นั้นคือในวิวปกติ ( วิวด้านบน วิว ด้านหน้า และวิวด้านข้าง ) ไม่สามารถแสดงขนาดจริงของ ระนาบเอียงของวัตถุได้

15 วิวช่วย (Auxiliary View) AR P FR P PR P HR P

16 การเขียนวิวช่วย

17 การเขียนวิวช่วย

18 Quiz 8


ดาวน์โหลด ppt ระนาบอ้างอิงและวิวช่วย (Reference Plane and Auxiliary View) ระนาบอ้างอิงและวิวช่วยมีประโยชน์ในการเขียน แบบคือช่วยแสดงลายละเอียดของวัสดุได้มากขึ้น และสามารถมองเห็นส่วนอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google