งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระนาบอ้างอิงและวิวช่วย (Reference Plane and Auxiliary View) วิวช่วยอันดับสอง และอนุกรมของวิวช่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระนาบอ้างอิงและวิวช่วย (Reference Plane and Auxiliary View) วิวช่วยอันดับสอง และอนุกรมของวิวช่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระนาบอ้างอิงและวิวช่วย (Reference Plane and Auxiliary View) วิวช่วยอันดับสอง และอนุกรมของวิวช่วย

2 ทบทวนวิวช่วยอันดับหนึ่ง

3 วิวช่วยอันดับสอง ► วิวช่วยที่กล่าวมาในหัวข้อก่อนเป็นวิวช่วยอันดับแรก (primary auxiliary view) ซึ่งบางครั้งวิวช่วยอันดับแรก ไม่สามารถให้รายละเอียดได้ครบตามต้องการ จึง จำเป็นต้องใช้วิวช่วยอันดับสอง (secondary auxiliary view) ซึ่งจะฉายจากวิวช่วยอันดับแรกอีกต่อหนึ่ง สำหรับ วิวช่วยอันดับสองจะใช้ระนาบ ORP (Oblique Reference Plane)

4 วิวช่วยอันดับสอง

5 อนุกรมของวิวช่วย

6 อนุกรมของวิวช่วย

7 อนุกรมของวิวช่วย

8 อนุกรมของวิวช่วย

9 อนุกรมของวิวช่วย

10 ประโยชน์ของวิวช่วย ► ในวิชาเรขาบรรยายมักจะเกี่ยวกับจุด เส้น และระนาบ เป็นส่วนมาก ดังนั้นการใช้วิวช่วยก็เพื่อประโยชน์ในการ หาสิ่งต่อไปนี้

11 ประโยชน์ของวิวช่วย

12 Quiz 9


ดาวน์โหลด ppt ระนาบอ้างอิงและวิวช่วย (Reference Plane and Auxiliary View) วิวช่วยอันดับสอง และอนุกรมของวิวช่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google