งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Energy and Potential วัตถุประสงค์ • ทราบค่าคำจำกัดความ “ งาน ” ในระบบ ประจุ • ทราบความสันพันธ์ของ ศักย์ไฟฟ้า กับ ปริมาณอื่นๆ • ทราบถึง ความหนาแน่นพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Energy and Potential วัตถุประสงค์ • ทราบค่าคำจำกัดความ “ งาน ” ในระบบ ประจุ • ทราบความสันพันธ์ของ ศักย์ไฟฟ้า กับ ปริมาณอื่นๆ • ทราบถึง ความหนาแน่นพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Energy and Potential วัตถุประสงค์ • ทราบค่าคำจำกัดความ “ งาน ” ในระบบ ประจุ • ทราบความสันพันธ์ของ ศักย์ไฟฟ้า กับ ปริมาณอื่นๆ • ทราบถึง ความหนาแน่นพลังงาน

2 4.1 Energy Expended in Moving a Point Charge on Electric Field เราทราบว่าแรงทางไฟฟ้าของประจุ Q ในสนามไฟฟ้าคือ ดังนั้นการออกแรงต้านแรงของสนามจะทำให้เกิดงานคือ ส่วนประกอบของแรงในแนว ใดๆ

3 คือ งานที่ทำในการเลื่อนประจุ Q ใน สนามไฟฟ้า ตามทาง L

4 B A ΔL1ΔL1 ΔL2ΔL2 ΔL3ΔL3 ΔL4ΔL4 ΔL5ΔL5 ΔL6ΔL6

5

6 4.2 The Line Integral พิจารณา ประจุ Q เคลื่อนที่ตามทาง L ที่มี สนามไฟฟ้าคงรูป เขียนในรูปเวกเตอร์ สำหรับสนามคงรูป ( uniform field ) เมื่อจุด B เป็นจุดเริ่มต้น และ A เป็นปลายทาง

7 ดังนั้นเมื่อสนามคงรูป การหางานสามารถทำ ได้ง่าย และการ integral จะไม่ขึ้นกับเส้นทาง สำหรับสนามใดๆ เมื่อทำการ integral แล้ว ไม่ขึ้นกับเส้นทาง เราจะเรียกสนามนั้นว่า สนาม อนุรักษ์ (Conservative field) ดังนั้น จาก

8 จงหางานจาก การเคลื่อน ประจุจากจุด a ไป b ดัง รูป (a) และ (b) ที่เกิด จากประจุ เชิงเส้น (a) เส้นทางตั้งฉากกับสนาม เสมอ W=0 คำถาม ถ้าเลื่อนประจุจากจุด b ไป a งานเป็นอย่างไร

9 4.3 Definition of Potential Difference and Potential ความต่างศักย์ไฟฟ้า ( Potential Difference) คือ งานที่ทำในการเลื่อนประจุทดสอบ Q t ต่อประจุ Q t ( ในทิศทางที่เราพิจารณา ) พิจารณาสนามไฟฟ้าที่เกิดจากจุดประจุ

10

11 สมมติว่า ต้องการหาความต่างศักย์จากระยะ r B เทียบกับระยะ r A

12 4.4 The Potential Field of a Point Charge ศักย์ไฟฟ้าที่เกิดจากสนามไฟฟ้าของจุดประจุ ถ้าเราเคลื่อนประจุจากระยะอนันต์มาที่ระยะ r = r B

13 เรานิยามความต่างศักย์ไฟฟ้านี้เป็น ศักย์ไฟฟ้าที่จุด B เนื่องจากศักย์ไฟฟ้าที่ระยะ อนันต์ เป็น 0 โดยจะทราบค่า C 1 ได้ ก็ต่อเมื่อ เราทราบ ว่าศูนย์โวลต์ของระบบที่ระยะ r ใด ศักย์ไฟฟ้า บางครั้งอาจจะเทียบกับจุดอ้างอิงที่ไม่ใช่ศูนย์ก็ได้ เช่น


ดาวน์โหลด ppt Energy and Potential วัตถุประสงค์ • ทราบค่าคำจำกัดความ “ งาน ” ในระบบ ประจุ • ทราบความสันพันธ์ของ ศักย์ไฟฟ้า กับ ปริมาณอื่นๆ • ทราบถึง ความหนาแน่นพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google