งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การเขียนภาพสามมิติ ส่วนที่ 2 อ. ประทีป ชัยเสริมเทวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การเขียนภาพสามมิติ ส่วนที่ 2 อ. ประทีป ชัยเสริมเทวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การเขียนภาพสามมิติ ส่วนที่ 2 อ. ประทีป ชัยเสริมเทวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา

2 ทบทวนภาพฉายสามมิติ ภาพฉาย 3 มิติ แบ่งออกได้ 4 ประเภท ใหญ่ๆ คือ 1. ภาพฉายหลายวิว (Multiview Projection) 2. ภาพฉายแอกโซ โนเมตริก (axonometric projection) 3. ภาพฉายอ็อบลีก (oblique projection) 4. ภาพฉายเพอร์ สเปกทีฟ (perspective projective)

3 ทบทวนภาพฉายแอกโซโน เมตริก ภาพฉายแอกโซโนเมตริก (axonometric projection) จะ มองเห็นวัตถุเป็นภาพสามมิติ เนื่องจากวัตถุถูกจับเอียง สามารถ แบ่งได้ 3 แบบ ประกอบด้วย ภาพฉายไอโซเมตริก (isometric projection) ภาพฉายไดเมตริก (dimetric projection) ภาพฉายไทรเมตริก (trimetric projection)

4 ขั้นตอนการเขียนภาพวาดแบบ ไอโซเมตริก

5 การเขียนวงกลมโดยวิธีกำหนด จุด

6 เส้นโค้งในภาพวาดไอโซเมตริก เส้นโค้งใดๆ ที่อยู่ในภาพฉายออร์โทกราฟิก สามารถเขียนลงในภาพวาดไอโซเมตริกได้โดย กำหนดจุดบนเส้นโค้งแล้ววัดระยะเทียบกับแกน ไอโซเมตริกจะได้จุดบนภาพวาดไอโซเมตริก ดังรูป

7 การเขียนวงรีใดๆ ในภาพไอโซ เมตริก

8 การเขียนเกลียวในภาพไอโซ เมตริก ในการแสดงเกลียวในภาพไอโซเมตริก จะใช้ ส่วนของวงรีแสดงลักษณะของยอดเกลียวซึ่ง เรียงตัวขนานกันตลอดความยาวของเกลียว ซึ่งวิธีการวาดวงรีใช้วิธีสี่จุดศูนย์กลางดังที่ได้ กล่าวมาแล้ว ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการวาด

9 ทรงกลมในภาพไอโซเมตริก


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การเขียนภาพสามมิติ ส่วนที่ 2 อ. ประทีป ชัยเสริมเทวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google