งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Center of Mass and Center of gravity

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Center of Mass and Center of gravity"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Center of Mass and Center of gravity

2 Center of Mass and Center of gravity

3 Center of Mass and Center of gravity
จุดศูนย์กลางมวล (Center of mass, com) หรือ จุดศูนย์กลางความโน้มถ่วง (Center of gravity, CG.) หมายถึงจุดศูนย์รวมของแรงดึงดูด หรือน้ำหนัก ของโลกที่กระทำต่อวัตถุ อาจจะอยู่ในหรือนอกวัตถุ ก็ได้

4 เซนทรอยด์ Centroid

5 เซนทรอยด์(centroid) เป็นการบอกตำแหน่งศูนย์กลางของรูปร่างวัตถุ (geometric center) สำหรับรูปสามเหลี่ยมจะเป็นจุดที่เส้นมัธยฐานทั้งสามตัดกันพอดี

6 เซนทรอยด์(centroid) เซนทรอยด์ของวัตถุทรงนูน (convex) จะอยู่ในวัตถุนั้นเสมอ

7

8 เซนทรอยด์(centroid) ส่วนวัตถุที่ไม่เป็นทรงนูน เซนทรอยด์อาจอยู่นอกวัตถุก็ได้ ตัวอย่างวัตถุเช่น แหวนหรือถ้วย เซนทรอยด์จะอยู่กึ่งกลางช่องว่างระหว่างวัตถุ

9 เซนทรอยด์ของรูปร่าง X บนระนาบ สามารถคำนวณได้จากการแบ่งรูปนั้นออกเป็นรูปร่างที่ง่ายกว่าเป็นส่วนๆ X1,X2,...,Xn เป็นจำนวนจำกัด n ส่วน แล้วคำนวณหาเซนทรอยด์ย่อย Ci กับพื้นที่ย่อย Ai ของแต่ละส่วน เพื่อเข้าสูตรนี้

10

11 Center of Mass and Center of gravity

12 จงหาตำแหน่งของจุดเซนทรอยด์
ของวัตถุแผ่นแบนดังรูป x y 2.3 , 1.3 6 1.5 1 9.0 6 4 3.5 2 14.0 7 10 23 13

13 จงหาตำแหน่งของจุดเซนทรอยด์
ของวัตถุแผ่นแบนดังรูป

14 จงหาตำแหน่งของจุดเซนทรอยด์
ของวัตถุแผ่นแบนดังรูป


ดาวน์โหลด ppt Center of Mass and Center of gravity

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google