งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Center of Mass and Center of gravity. จุดศูนย์กลางมวล (Center of mass, com) หรือ จุดศูนย์กลางความโน้มถ่วง (Center of gravity, CG.) หมายถึงจุดศูนย์ รวมของแรงดึงดูด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Center of Mass and Center of gravity. จุดศูนย์กลางมวล (Center of mass, com) หรือ จุดศูนย์กลางความโน้มถ่วง (Center of gravity, CG.) หมายถึงจุดศูนย์ รวมของแรงดึงดูด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Center of Mass and Center of gravity

2

3 จุดศูนย์กลางมวล (Center of mass, com) หรือ จุดศูนย์กลางความโน้มถ่วง (Center of gravity, CG.) หมายถึงจุดศูนย์ รวมของแรงดึงดูด หรือน้ำหนัก ของโลกที่กระทำต่อวัตถุ อาจจะอยู่ ในหรือนอกวัตถุ ก็ได้

4 เซนทรอยด์ Centroid

5 • เป็นการบอกตำแหน่งศูนย์กลางของรูปร่างวัตถุ ( geometric center) เซนทรอยด์ (centroid) สำหรับรูปสามเหลี่ยมจะเป็นจุดที่เส้นมัธยฐาน ทั้งสามตัดกันพอดีรูปสามเหลี่ยมเส้นมัธยฐาน

6 • เซนทรอยด์ของวัตถุทรงนูน (convex) จะอยู่ ในวัตถุนั้นเสมอ เซนทรอยด์ (centroid)

7

8 • ส่วนวัตถุที่ไม่เป็นทรงนูน เซนทรอยด์อาจอยู่ นอกวัตถุก็ได้ ตัวอย่างวัตถุเช่น แหวนหรือถ้วย เซนทรอยด์จะอยู่ กึ่งกลางช่องว่างระหว่างวัตถุ แหวนถ้วย เซนทรอยด์ (centroid)

9 • เซนทรอยด์ของรูปร่าง X บนระนาบ สามารถ คำนวณได้จากการแบ่งรูปนั้นออกเป็นรูปร่างที่ ง่ายกว่าเป็นส่วนๆ X 1,X 2,...,X n เป็นจำนวนจำกัด n ส่วน แล้วคำนวณหาเซนทรอยด์ย่อย C i กับพื้นที่ ย่อย A i ของแต่ละส่วน เพื่อเข้าสูตรนี้

10

11 Center of Mass and Center of gravity

12 x y 6 4 1.5 3.5 1 2 9.0 14.0 6 7 23 13 10 2.3, 1.3 จงหาตำแหน่งของจุดเซนทรอยด์ ของวัตถุแผ่นแบนดังรูป

13 จงหาตำแหน่งของจุดเซนทรอยด์ ของวัตถุแผ่นแบนดังรูป

14 จงหาตำแหน่งของจุดเซนทรอยด์ ของวัตถุแผ่นแบนดังรูป


ดาวน์โหลด ppt Center of Mass and Center of gravity. จุดศูนย์กลางมวล (Center of mass, com) หรือ จุดศูนย์กลางความโน้มถ่วง (Center of gravity, CG.) หมายถึงจุดศูนย์ รวมของแรงดึงดูด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google