งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกบริหารสินค้า ( หนังสือไทย ) ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกบริหารสินค้า ( หนังสือไทย ) ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกบริหารสินค้า ( หนังสือไทย ) ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 สรรหาหนังสือใหม่ หน้าที่หลัก สั่งซื้อเติมเต็มหน้าร้านทุกสาขา และเครือข่าย ติดตามสินค้า ORDER TO ORDER

3 จัดโปรโมชั่นร้านส่งเสริมการขาย จัดกิจกรรมบุ๊คแฟร์

4 จัดกิจกรรมเสวนาเปิดตัวหนังสือ

5 ชื่อโครงการ ลูกค้าได้รับหนังสือทันเวลา

6 สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ที่มาของโครงการ ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการบริการ สร้างและขยายชื่อเสียงของ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 เป้าหมายตัวชี้วัด ORDER TO ORDER ภายใน 3 วัน กทม ( ค่าปัจจุบัน 60% จากการเสนอซื้อ ) 80% จากการเสนอซื้อ ORDER TO ORDER ภายใน 7 วัน ตจว ( ค่าปัจจุบัน 50% จากการเสนอซื้อ ) 80% จากการเสนอซื้อ เป้าหมายและตัวชี้วัด

8 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุ ส่งของไม่ทันกำหนด SALE ไม่ได้เช็คสต็อกสินค้า

9 สาเหตุมาจาก สำนักพิมพ์ส่ง หนังสือไม่ทันกำหนด กิจกรรม กำหนดผู้รับผิดชอบ สินค้า ที่ลูกค้าจอง กระบวนการ โดยใช้รายงานติดตาม การสั่งซื้อ กิจกรรม วิธีส่งใบสั่งซื้อที่รวดเร็ว สอดคล้องกับผู้รับ กระบวนการ เพิ่มการส่งผ่านสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่นสื่อสังคมออนไลน์ ตรงกับ ผู้รับ

10 ตัวอย่าง วิธีการส่งใบสั่งซื้อที่รวดเร็ว ทันสมัยตรงกับผู้รับ

11 สาเหตุมาจาก SALE ไม่ได้เช็ค สต็อกสินค้า กิจกรรม ประสานงานกับ พนักงาน ขาย ให้เช็คสต็อกสินค้า ทุกครั้งก่อนเสนอซื้อใน ระบบ กระบวนการ ใช้แบบฟอร์ม ใบ สอบถามราคาและสต็อก

12 ผลลัพธ์การดำเนินการ ตอบคำถามให้กับพนักงานขายได้ สำนักพิมพ์ได้รับใบสั่งซื้อเร็วขึ้น และส่ง สินค้าได้เร็วขึ้น

13 ตัวชี้วัด : อัตราการส่งสินค้าได้ ทันเวลา • ก่อนการดำเนินการ - ทีมขายได้รับสินค้า ทันกำหนด 60% • หลังการดำเนินการ - ทีมขายได้รับสินค้า ทันกำหนด 80%

14


ดาวน์โหลด ppt แผนกบริหารสินค้า ( หนังสือไทย ) ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google