งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมหน่วยการเรียนรู้ ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ใช้ในการทำงาน การสืบค้นข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพสูง มีบทบาทสำคัญใน การช่วยอำนวยความสะดวกในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมหน่วยการเรียนรู้ ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ใช้ในการทำงาน การสืบค้นข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพสูง มีบทบาทสำคัญใน การช่วยอำนวยความสะดวกในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภาพรวมหน่วยการเรียนรู้ ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ใช้ในการทำงาน การสืบค้นข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพสูง มีบทบาทสำคัญใน การช่วยอำนวยความสะดวกในการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆและตอบสนอง ความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคม

3  คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นักเรียน รู้จักมีอะไรบ้าง

4  โปรแกรมที่ใช้ในการทำตาราง คำนวณ มีอะไรบ้าง คำถามประจำบท 1. โปรแกรม Excel คืออะไร 2. โปรแกรม Microsoft office word คืออะไร 3. โปรแกรม Microsoft office PowerPoint คืออะไร

5

6  การสรุปผลงานอภิปรายและแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  การออกแบบแผนผังความคิด  การตรงต่อเวลา  การนำเสนอผลงาน

7

8


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมหน่วยการเรียนรู้ ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ใช้ในการทำงาน การสืบค้นข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพสูง มีบทบาทสำคัญใน การช่วยอำนวยความสะดวกในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google