งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท โลโก้ คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท โลโก้ คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องรอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท โลโก้ คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องรอง

2 การ Login เข้าสู่ระบบซื้อขาย ผ่านอินเทอร์เน็ต  Login โดยใช้ Username และ Password ผ่านทาง เว็บไซต์ www.cnsrealtime.com investor 

3 พอร์ตโฟลิโอ และสถานะทาง บัญชี สามารถเลือกเมนูต่างๆ ได้ ตามความต้องการของลูกค้า

4 ซื้อ / ขาย หลักทรัพย์

5

6 วิธีการใช้งานหน้าจอ Streaming

7

8 ส่วนที่ 1 เมนูหลัก และข้อมูลภาพรวม ตลาดหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่ แสดงตามการเลือก จากเมนูหลัก ส่วนที่ 3 การส่ง คำสั่งซื้อขาย และ แสดงรายละเอียด คำสั่งพร้อมสถานะ ประกอบด้วยหน้าจอหลัก 3 ส่วน ดังนี้

9 Market Watch ดูภาวะและ ราคาหุ้น เรียลไทม์ แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 Real-time Quote. ส่วนที่ 2 ข้อมูล รายละเอียด การซื้อ ขายหุ้นเฉพาะตัวที่ สนใจ ส่วนที่ 3 Ticker Market Watch ดูภาวะตลาด พร้อมส่งคำสั่งซื้อขาย

10 Place Order ส่งคำสั่ง ซื้อขาย หุ้นที่ ต้องการ Place Order การส่งคำสั่งซื้อ ขายหุ้น

11 ซื้อหุ้น PTT 500 หุ้น 190 บาท รหัส PIN Sub mit ขายหุ้น SCC 100 หุ้น 260 บาท รหัส PIN Sub mit สั่งซื้อขาย แยกคนละสี พร้อม pop-up ให้ตรวจสอบยืนยัน ป้องกันการคีย์ผิดพลาด Place Order การส่งคำสั่งซื้อ ขายหุ้น

12 เมื่อตรวจสอบถูกต้อง คลิก Buy / Sell เพื่อยืนยัน ส่งคำสั่งเข้าระบบ หากถูกต้องตามกลไกซื้อขาย ทั้งหมด คำสั่งจะไปเข้าคิวตามภาพรอการจับคู่ใน ระบบการซื้อขาย หลังจาก Submit โปรแกรมจะให้ยืนยันความ ถูกต้องของคำสั่งอีกครั้ง สั่งขายหุ้น SCC เกินที่มี อยู่ในพอร์ต ระบบจะขึ้น error เตือน ให้กลับไปแก้ จำนวนแล้ว submit และ confirm ใหม่ ก็จะไป เข้าคิวดังภาพ การยืนยันคำสั่งซื้อขายหุ้น

13 1. คลิกเลือกคำสั่งที่ต้องการ ยกเลิก 1 2 2. ใส่ PIN No. แล้วคลิกปุ่ม Cancel 3. ตรวจสอบถูกต้องแล้วคลิกปุ่ม Confirm Cancel 3 4 4. สถานะคำสั่งจะถูกยกเลิกทันที ดังแสดงในภาพ ยกเลิกคำสั่งซื้อขายหุ้นได้ ตลอดเวลาตามต้องการ

14 ติดตามผล กำไร / ขาดทุน ของหุ้นในพอร์ต Portfolio ตรวจมูลค่าหุ้นในพอร์ตเทียบ กับราคาตลาด

15  แสดงคำสั่งเสนอซื้อ (Bid) และคำสั่งเสนอขาย (Offer) 3 ลำดับแรกของ หุ้น พร้อมกราฟราคา ระหว่างวัน  ช่วยให้รู้ว่ามีคิวรออยู่ที่ ระดับราคาใด จำนวน เท่าไร  ช่วยในการตัดสินใจว่า ควรตั้งราคาซื้อขายที่ ราคาใดจึงจะถูกจับคู่ สั่งซื้อขายหุ้นเท่าไหร่ดี 3-Bid 3-Offer ช่วยคุณได้

16 ช่วยให้เห็น Market Sentiment ว่าหุ้นขึ้นหรือลง หรือ กำลังนิยมซื้อหรือขายหุ้นตัวใด Ticker รู้ภาวะและทิศทางหุ้น วินาทีต่อวินาที

17  ข้อมูลซื้อขายหุ้นรายตัวแบบ เรียลไทม์ ช่วยในการตั้งคำสั่งซื้อ ขายและติดตามตลาด  ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทปัจจุบัน และย้อนหลัง  ราคาหุ้นย้อนหลังวันต่อวัน  กราฟระหว่างวันและย้อนหลัง ช่วยดูแนวโน้มหุ้น พร้อมกราฟ เทคนิค ช่วยดูจังหวะซื้อขาย Stock Summary ดูข้อมูลเชิง ลึกของหุ้นที่สนใจ

18 PTT ข้อมูลหลักทรัพย์

19 บทวิเคราะห์ สามารถเลือกเมนูต่างๆ ได้ ตามความต้องการของลูกค้า

20 ธุรกรรมการยืม และให้ยืม หลักทรัพย์

21 เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว สามารถเลือกเปลี่ยนข้อมุล ตามเมนูต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าได้

22 โอนเงิน / โอนหลักทรัพย์ Mr. Artty Rock 45200524550 ลูกค้าสามารถเลือกเมนูต่างๆ เพื่อที่จะทำธุรกรรม ตามที่ลูกค้าต้องการ ผ่านทางเวปไซต์ได้

23 โอนเงิน / โอนหลักทรัพย์ Mr. Artty Rock 45200524550

24

25 ไดอะแกรมความก้าวหน้า


ดาวน์โหลด ppt บริษัท โลโก้ คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google