งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

S OLAR S TORM S OLAR S TORM พายุสุริยะ นางสาวอรวรรณ พรหม งาม เทคโนโลยีพลังงาน I.D.53400803.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "S OLAR S TORM S OLAR S TORM พายุสุริยะ นางสาวอรวรรณ พรหม งาม เทคโนโลยีพลังงาน I.D.53400803."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 S OLAR S TORM S OLAR S TORM พายุสุริยะ นางสาวอรวรรณ พรหม งาม เทคโนโลยีพลังงาน I.D.53400803

2 O UTLINE พายุสุริยะคืออะไร พายุสุริยะจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ ? พายุสุริยะมีผลกระทบต่อโลกอย่างไร ? การคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับพายุ สุริยะทำได้หรือไม่ ? การเตือนภัยและเตรียมรับมือกับพายุ สุริยะสามารถทำได้หรือไม่ ? 2

3 ดวงอาทิตย์ ( THE SUN ) โครงสร้างภายในดวงอาทิตย์  แกนกลาง (core)  เขตแผ่รังสี (radiative zone)  เขตการพา (convection zone) ชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์  โฟโตสเฟียร์ (photosphere)  โครโมสเฟียร์ (chromosphere)  โคโรนา (corona) 3

4 4

5 พายุสุริยะคือ อะไร ? 5

6 จุดดับบนดวงอาทิตย์ (S UNSPOT ) จุดดับบนดวงอาทิตย์ (S UNSPOT ) จุดดับบนดวงอาทิตย์ จุดดับบนดวงอาทิตย์ คือ บริเวณที่อุณหภูมิของ ดวงอาทิตย์บริเวณนั้นต่ำกว่าบริเวณรอบๆ จึงทำ ให้มองเป็นจุดที่มืดกว่าบริเวณโดยรอบ จุดดับของ ดวงอาทิตย์นั้นเกิดเนื่องจากแนวสนามแม่เหล็กใต้ ผิวดวงอาทิตย์เกิดการกลับทิศหรือการบิดขั้วและ ณ บริเวณจุดดับดวงอาทิตย์ ก็มักจะพบว่ามี ปรากฏการณ์ การลุกจ้า (solar flare) ของดวง อาทิตย์ ภาพ : Sunspots are dark, planet-sized ที่มา : misterzwanch.com 6

7 การระเบิดจ้า (S OLAR FLARE ) การระเบิดจ้าหรือการประทุ (Flare) เป็นการระเบิดอย่าง รุนแรงของแม่เหล็กขั้วเหนือ จำนวนหลายขั้วบนดวงอาทิตย์ ทำให้สสารภายใน photosphere นั้นหลุดออกมาด้วย ซึ่งจะมี อุณหภูมิสูงมากและการระเบิด นั้นจะพาเอาเปลวไฟพลาสม่า ของโคโรน่าหลุดออกมาด้วย 7

8 C ORONA MASS EJECTION C ORONA MASS EJECTION เป็นการโก่งตัวของแม่เหล็กบนดวง อาทิตย์ ดันให้แม่เหล็กดวงอาทิตย์ โก่งออกมาเป็นเปลวไฟโค้งๆหรือ เหมือนฟองอากาศ แล้วก็เกิดการแยก ออกจากกันของแม่เหล็กนั้นบริเวณผิว ของดวงอาทิตย์ ก่อให้เกิดแรงดีดขึ้น และพัดออกมาจากดวงอาทิตย์ แต่ พายุสุริยะชนิดนี้มีกำลังเบากว่า flare มาก 8

9 วัฏจักรสุริยะ (S OLAR C YCLE ) วัฏจักรสุริยะ (solar cycle) คือ รอบของการ เปลี่ยนแปลงปริมาณจุดดับของดวงอาทิตย์ (sunspot) สำหรับวัฏจักรสุริยะหนึ่งๆ จะกิน ระยะเวลาประมาณ 11 ปี ภาพ : the Sun changed between 1991 and 1995. ที่มา : noaanews.noaa.gov 9

10 พายุสุริยะคืออะไร ? พายุสุริยะคืออะไร ? เกิดจากการปลดปล่อยพลังงานอย่างรุนแรงจาก ดวงอาทิตย์ โดยที่กระแสของอนุภาคพลังงานสูง นั้นพัดมาจากดวงอาทิตย์ด้วยปริมาณและความเร็ว สูงกว่าระดับปกติ นั้นก็คือ " พายุสุริยะ " ภาพ : the way the solar wind interacts with the earth's magnetic field. ที่มา : www.stormblogging.com 10

11 ที่มา : http://ircamera.as.arizona.edu/NatSci102/ movies/solarerupt.gif 11

12 พายุสุริยะจะเกิดขึ้นได้จริง หรือไม่ ? ในช่วงปี 2011-2014 จะเป็นช่วงเวลาที่เกิด จุดมืดจำนวนมากใน ดวงอาทิตย์ จึงคาดว่า น่าจะเกิดพายุสุริยะ อย่างแน่นอนคงมีทุก วัน แต่จะรุนแรงมาก น้อยเพียงใด ไม่ สามารถคาดการณ์ได้ แต่ไม่มีบ่งบอกได้ว่า จะต้องเกิดในปีใดเป็น พิเศษ 12

13 ภาพ : เปลวสุริยะที่ใหญ่ที่สุด เมื่อ 7 กันยายน 2005 จุดดำเล็กๆ ในวงแหวนไฟสีเหลืองแสดงขนาดของโลก เมื่อ เปรียบเทียบกับเปลวสุริยะ 13

14 พายุสุริยะมีผลกระทบ ต่อโลกอย่างไร ? การเกิดแสงเหนือแสงใต้ (Aurora) การเกิดแสงเหนือแสงใต้ (Aurora) การคมนาคมสื่อสารใช้งานไม่ได้ การคมนาคมสื่อสารใช้งานไม่ได้ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ในดาวเทียมอาจ ถูกทำลาย วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ในดาวเทียมอาจ ถูกทำลาย ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าล้มเหลวใน ประเทศที่อยู่ใกล้ขั้วโลก ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าล้มเหลวใน ประเทศที่อยู่ใกล้ขั้วโลก แกนแม่เหล็กโลกอาจเปลี่ยนตำแหน่ง หรือกลับขั้ว แกนแม่เหล็กโลกอาจเปลี่ยนตำแหน่ง หรือกลับขั้ว เกราะคุ้มกันรังสีคอสมิกจากดวง อาทิตย์จะหมดไปชั่วขณะหนึ่ง เกราะคุ้มกันรังสีคอสมิกจากดวง อาทิตย์จะหมดไปชั่วขณะหนึ่ง 14

15 ผลกระทบต่อโลก 15

16 ผลกระทบต่อโลก 16

17 AURORA Aurora Aurora เกิดจากอะตอมของธาตุต่างๆ ในชั้น บรรยากาศโลกถูกกระตุ้น ( ชน ) โดยประจุไฟฟ้าจาก พายุสุริยะทำให้เกิดการปล่อยคลื่นรังสีออกมา ในช่วงคลื่นที่ตาเห็นได้ 17

18 18

19 การคาดการณ์ล่วงหน้า เกี่ยวกับพายุสุริยะ เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกะทันหันและเป็นครั้งเป็น คราว พยากรณ์ล่วงหน้าไม่ได้ 19

20 การเตือนภัยและเตรียม รับมือกับพายุสุริยะ สามารถทำได้หรือไม่ ? รัฐบาลสหรัฐฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์สภาวะแวดล้อมของ อวกาศ (Space Environment Center) ใช้ดาวเทียม Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) ใช้ดาวเทียม Advanced Composition Explorer (ACE) 20

21 21

22 สรุป การศึกษาเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ทำให้ทราบว่า พายุ สุริยะจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงที่มีจุดมืดจำนวน มากบนดวงอาทิตย์ พายุสุริยะมักจะเกิดขึ้นในกลุ่ม จุดมืดของดวงอาทิตย์ แต่พายุสุริยะไม่เคยทำลาย สิ่งปลูกสร้าง หรือทำลายผู้คนให้ล้มตายหรือ บาดเจ็บ อาจจะกระทบทางด้านเศรษฐกิจบ้าง เช่น กระทบต่อบริษัทสายการบิน โรงผลิต กระแสไฟฟ้า บริษัทดาวเทียม นักบินอวกาศ และ รบกวนการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ เป็นต้น เราจึงไม่ ควรตระหนักต่อการเกิดพายุสุริยะ และเราควรจะ ศึกษาและใช้ประโยชน์จากการเกิดพายุสุริยะให้ มากที่สุดค่ะ 22

23 Thank You 23


ดาวน์โหลด ppt S OLAR S TORM S OLAR S TORM พายุสุริยะ นางสาวอรวรรณ พรหม งาม เทคโนโลยีพลังงาน I.D.53400803.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google