งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสาร ข้อมูล. ข้อผิดพลาดของการสื่อสาร คือ ปัจจัยที่ส่งผลให้การสื่อสาร ผิดพลาดคือ คำถามเรื่องการสื่อสารข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสาร ข้อมูล. ข้อผิดพลาดของการสื่อสาร คือ ปัจจัยที่ส่งผลให้การสื่อสาร ผิดพลาดคือ คำถามเรื่องการสื่อสารข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสาร ข้อมูล

2 ข้อผิดพลาดของการสื่อสาร คือ ปัจจัยที่ส่งผลให้การสื่อสาร ผิดพลาดคือ คำถามเรื่องการสื่อสารข้อมูล

3 กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทาง สื่อสาร เช่น คำพูด คลื่นต่าง ๆ หรือคอมพิวเตอร์ ให้เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล เพื่อให้ผู้ส่งและ ผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารข้อมูล (Data Communications)

4 สัญญาณควัน ม้าเร็ว นกพิราบสื่อสาร ระบบไปรษณีย์ โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) การแชทและสังคม ออนไลน์ การสื่อสารโดยใช้ ดาวเทียม พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล

5 1. ผู้ส่ง (Sender) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่ง ข่าวสาร (Message) เป็นต้นทางของการสื่อสาร ข้อมูลมีหน้าที่เตรียมสร้างข้อมูล เช่น ผู้พูด โทรทัศน์ กล้องวิดีโอ เป็นต้น องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล 2. ผู้รับ (Receiver) เป็นปลายทางการ สื่อสาร มีหน้าที่รับข้อมูลที่ส่งมาให้ เช่น ผู้ฟัง เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องพิมพ์ เป็น ต้น

6 3. สื่อกลาง (Medium) หรือตัวกลาง เป็น เส้นทางการสื่อสารเพื่อนำข้อมูลจากต้นทางไป ยังปลายทาง สื่อส่งข้อมูลอาจเป็นสายสัญญาณ คำพูด เครือข่ายอินเทอร์เน็ต คลื่นความถี่ คลื่น โทรศัพท์ เป็นต้น องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล

7 4. ข้อมูลข่าวสาร (Message) แบ่งเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ 4.1 ข้อความ (Text) 4.2 ตัวเลข (Number) 4.3 รูปภาพ (Images) 4.4 เสียง (Audio) 4.5 วิดีโอ (Video) องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล

8 ตอบคำถามจากการจำลองเรื่องราวดูซิครับ


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสาร ข้อมูล. ข้อผิดพลาดของการสื่อสาร คือ ปัจจัยที่ส่งผลให้การสื่อสาร ผิดพลาดคือ คำถามเรื่องการสื่อสารข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google