งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดวิชา ง 30255 เปิด โลกสังคมออนไลน์ เวลาเรียน 2 ชั่วโมง : สัปดาห์ รวม 40 ชั่วโมง การตัดสินผลการเรียน 1. คะแนนเก็บระหว่างภาค 60 คะแนน 2. คะแนนสอบกลางภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดวิชา ง 30255 เปิด โลกสังคมออนไลน์ เวลาเรียน 2 ชั่วโมง : สัปดาห์ รวม 40 ชั่วโมง การตัดสินผลการเรียน 1. คะแนนเก็บระหว่างภาค 60 คะแนน 2. คะแนนสอบกลางภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดวิชา ง 30255 เปิด โลกสังคมออนไลน์ เวลาเรียน 2 ชั่วโมง : สัปดาห์ รวม 40 ชั่วโมง การตัดสินผลการเรียน 1. คะแนนเก็บระหว่างภาค 60 คะแนน 2. คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 3. คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน เอกสารประกอบการเรียนอยู่ในเว็บไซต์ www.krukanon.com การเข้าเรียน ขาดได้ไม่เกิน 4 ครั้ง (8 ชั่วโมง ) หากขาดเกิน 8 ชั่วโมง นักเรียนจะหมด สิทธิ์สอบ

2 สังคมออนไลน์ (Social Network) คืออะไร สังคม (Social) หมายถึง สังคมที่มี ขนาดใหญ่มาก เครือข่าย (Network) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเตอร์เน็ต สังคมออนไลน์ หมายถึง สังคมที่มีการติดต่อได้หลาย ทิศทาง โดยผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต พูดง่ายๆ ก็คือ การติดต่อ สื่อสาร ต่างๆที่เกิดขึ้นในเครือข่าย อินเตอร์เน็ตนั่นเอง สื่อ (Media) หมายถึง บทความ เพลง รูปภาพ เรื่องราว วิดีโอ

3 สังคมออนไลน์ เกิดขึ้นได้ อย่างไร สังคมออนไลน์ เกิดขึ้นจาก การที่มนุษย์ ต้องการติดต่อสื่อสารกัน แต่ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมี ข้อจำกัดหลายประการ เมื่อมี อินเตอร์เน็ต เกิดขึ้นในโลก อุปสรรคที่เกิดขึ้นจึงหายไป ทำให้มนุษย์ติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้น เกิด เป็นสังคมแบบใหม่ ที่เรียกว่า สังคมออนไลน์ หรือ Social Media นั่นเอง

4 สังคมออนไลน์ มีอะไรบ้าง สังคมออนไลน์ คือการ รวมเป็นชุมชน ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเรามักติดต่อสื่อสารกันผ่านทาง เว็บไซต์ ตัวอย่างของสังคมออนไลน์ มีดังนี้

5 เฟสบุ๊ก เป็นชุมชน ออนไลน์ขนาดใหญ่ ที่แลกเปลี่ยน ความ คิดเห็น รูปภาพ วิดีโอ เป็นต้น ฟลิ๊กเกอร์ เป็นชุมชน ของการเผยแพร่ รูปภาพ และจัดการ รูปภาพ เช่น แบ่งปัน คัดลอก แจกจ่าย หรือพูดง่ายๆ ว่า แชร์ภาพ นั่นเอง

6 กูเกิลด็อก เป็นเอกสาร ออนไลน์ ที่เรา สามารถทำงานร่วมกันได้ และแชร์ หรือเผยแพร่ให้ผู้อื่น รับชมได้อีกด้วย พิกาซ่า เป็นเว็บไซต์ จัดทำอัลบั้มภาพ ออนไลน์ ที่เราสามารถ นำภาพขึ้นไปไว้แล้ว จัดทำเป็น อัลบั้ม เผยแพร่ได้

7 สไลด์แชร์ เป็นชุมชน ออนไลน์ ที่เอาไว้ ทำสไลด์ คล้าย PowerPoint แต่สามารถ แชร์ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ ทวิตเตอร์ เป็นชุมชน ของ การเผยแพร่ รูปภาพ ข้อความ วิดีโอ ใน รูปแบบ บล็อก ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ เฟสบุ๊ก

8 เวิร์ดเพรส เป็นการ เผยแพร่เนื้อหา ในรูปแบบ บล็อก และ สามารถให้ผู้อื่นเข้ามา แสดงความคิดเห็น (Comment) ในเนื้อหา ได้ ยูทู๊บ เป็นชุมชน ของ การเผยแพร่ วิดีโอ คลิป ต่างๆ

9 วิธีเข้าใช้งาน สังคมออนไลน์ สิ่งสำคัญที่นักเรียนต้องเตรียม สำหรับ เข้าใช้งานสังคมออนไลน์ มีดังนี้ 1. อีเมล์ (e-mail) 2. อินเตอร์เน็ต 3. ศึกษาวิธีใช้งานสังคมออนไลน์ที่ ต้องการ เมื่อเข้าใช้งานได้แล้ว ก็ควรเข้าใช้งาน บ่อยๆ ให้เกิดความชำนาญ

10 คำถามท้ายบทเรียน 1. ที่กล่าวว่า สังคมออนไลน์ เป็นสังคม ขนาดใหญ่นั้น นักเรียนคิดว่า มีขนาดใหญ่เท่าใด 2. สิ่งใดที่กำจัดอุปสรรคของการ ติดต่อสื่อสาร และทำให้เกิด สังคมออนไลน์ขึ้นมา 3. การเข้าใช้งานสังคมออนไลน์ ทำไม จึงต้องมีอีเมล์ส่วนตัว ให้นักเรียนเขียนคำตอบในกระดาษที่ แจกให้ ตั้งใจเขียนคำตอบดีๆ ข้อละ 5 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดวิชา ง 30255 เปิด โลกสังคมออนไลน์ เวลาเรียน 2 ชั่วโมง : สัปดาห์ รวม 40 ชั่วโมง การตัดสินผลการเรียน 1. คะแนนเก็บระหว่างภาค 60 คะแนน 2. คะแนนสอบกลางภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google