งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารในระบบเครือข่าย เครือข่ายแลน ประโยชน์ของระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์

2 การสื่อสารข้อมูล            การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

3

4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทและความสำคัญเพิ่มขึ้น เพราะไมโครคอมพิวเตอร์ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลาย จึงเกิดความต้องการที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้นถึงกับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบให้สูงขึ้น เพิ่มการใช้งานด้านต่าง ๆ และลดต้นทุนระบบโดยรวมลง มีการแบ่งใช้งานอุปกรณ์และข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกันได้

5

6 อุปกรณ์สื่อสารในระบบเครือข่าย
1.โมเด็ม (Modem) อุปกรณ์สื่อสารในระบบเครือข่าย 2. การ์ดเครือข่าย (Network  Adapter) หรือ การ์ด LAN 4. เราเตอร์ (Router ) 3. เกตเวย์ (Gateway)

7 5. บริดจ์ (Bridge) 6. รีพีตเตอร์ (Repeater) 7.  สายสัญญาณ 8.  ฮับ (HUB) 

8 เครือข่ายแลน

9

10

11 ประโยชน์ของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์           ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่งเครือข่ายจะมีการทำงานรวมกันเป็นกลุ่ม ที่เรียกว่า กลุ่มงาน (workgroup)  แต่เมื่อเชื่อมโยงหลายๆ กลุ่มงานเข้าด้วยกัน   ก็จะเป็นเครือข่ายขององค์กร และถ้าเชื่อมโยงระหว่างองค์กรผ่านเครือข่ายแวน ก็จะได้เครือข่ายขนาดใหญ่ขึ้น           

12 การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างกว้างขวางและสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย ทั้งนี้เพราะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน และสื่อสารข้อมูลระหว่างกันได้            ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีดังนี้

13 การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน (Sharing of peripheral devices) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ใช้ สามารถใช้อุปกรณ์ รอบข้างที่ต่อพ่วงกับระบบคอมพิวเตอร์ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเครื่องพิมพ์ ดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม สแกนเนอร์ โมเด็ม เป็นต้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพง เชื่อมต่อพ่วงให้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง  

14 -ข้อมูลเพิ่มเติม -ค้นหาข้อมูล www. google. com -เว็บไซต์โรงเรียน www
-ข้อมูลเพิ่มเติม -ค้นหาข้อมูล -เว็บไซต์โรงเรียน -ติดต่อผู้จัดทำ

15 วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย เด็กหญิง การะเกด แสงรักษ์ เลขที่ 9 ม. 2/1 เสนอ คุณครู สุนีย์ ชูชมชื่น โรงเรียนวังวิเศษ


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google