งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.krusorndee.net/group/krujindawan.  1. ผู้ส่งข้อมูล (Sender)  2. ผู้รับข้อมูล (Receiver)  3. ข้อมูล (Data)  4. สื่อนำข้อมูลหรือตัวกลาง (Medium)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.krusorndee.net/group/krujindawan.  1. ผู้ส่งข้อมูล (Sender)  2. ผู้รับข้อมูล (Receiver)  3. ข้อมูล (Data)  4. สื่อนำข้อมูลหรือตัวกลาง (Medium)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.krusorndee.net/group/krujindawan

2  1. ผู้ส่งข้อมูล (Sender)  2. ผู้รับข้อมูล (Receiver)  3. ข้อมูล (Data)  4. สื่อนำข้อมูลหรือตัวกลาง (Medium)  5. โพลโทคอล (Protocol)

3  คือ สิ่งที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูล ไปยังจุดหมายที่ต้องการ ซึ่งอาจจะเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์

4  คือ สิ่งที่ทำหน้าที่รับข้อมูลที่ ส่งมาจากผู้ส่ง ซึ่งอาจจะเป็น มนุษย์ สัตว์ หรือเครื่อง คอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับผู้ส่ง ข้อมูล

5  คือ สิ่งที่ผู้ส่งต้องการส่งไปยัง ผู้รับ ซึ่งข้อมูลอาจจะเป็น ข้อความ เสียง หรือ ภาพเคลื่อนไหว

6  คือ สิ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการนำข้อมูลจากผู้ส่งไปยัง ผู้รับ เช่น คน อากาศ และ สายเคเบิล

7  คือ กฎเกณฑ์ ข้อตกลง หรือวิธีการในการ สื่อสารข้อมูลซึ่งผู้ส่งและผู้รับจะต้องตกลง วิธีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน เพื่อที่จะส่งและ รับข้อมูลได้ถูกต้อง

8  การสื่อสารข้อมูล ทิศทางเดียว  การสื่อสารข้อมูล สองทิศทางสลับกัน  การสื่อสารข้อมูล สองทิศทางพร้อมกัน

9  ผู้ส่งข้อมูลทำหน้าที่ส่งแต่เพียงผู้เดียว ผู้รับทำ หน้าที่รับแต่เพียงอย่างเดียว สื่อนำข้อมูลมักมี คุณสมบัติในการเก็บบันทึกข้อมูลไว้ในช่วงเวลา หนึ่ง  ข้อดี ไม่มีข้อจำกัดทางด้านเวลา  ข้อเสีย ผู้รับข้อมูลอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ส่งไป และผู้ส่งข้อมูลไม่ทราบว่าผู้รับได้รับข้อมูลนั้น หรือไม่  ตัวอย่าง วิทยุ โทรทัศน์ ประกาศ จดหมาย e-mail ข้อความ การดูหนัง ฟังเพลง ฟัง ประกาศ อ่านหนังสือต่าง ๆ

10  ผู้สื่อสารจะผลัดกันเป็นผู้รับและผู้ส่งข้อมูล โดยในขณะที่มีการสื่อสารข้อมูล ผู้รับข้อมูล จะต้องรอให้ผู้ส่งข้อมูลส่งเสร็จก่อนจึงจะ สามารถส่งข้อมูลกลับได้ จึงมักมีคำพูดท้าย ข้อมูลว่าจบการส่งข้อมูล  นิยมใช้เป็นการสื่อสารเฉพาะกลุ่ม  เช่น วิทยุสื่อสาร วอ. ของ ตำรวจ ทหาร และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ในปัจจุบันไม่นิยมใช้การสื่อสารประเภทนี้ เนื่องจากยุ่งยากและมีเทคโนโลยีอื่นที่สะดวก กว่า

11  พัฒนาจากสองทิศทางสลับกัน ผู้ส่งข้อมูลและ ผู้รับสามารถโต้ตอบกันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ ให้อีกฝ่ายหนึ่งส่งข้อมูลให้เสร็จก่อน เป็น รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากผู้สื่อสารสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ จากการสื่อสารข้อมูลได้ทันที  ตัวอย่าง การสนทนาโดยตรง สนทนาผ่าน โทรศัพท์ แชทผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

12  สัญญาณแอนะล๊อค Analog Signal ลักษณะ สัญญาณเป็นรูปคลื่น แทนสัญลักษณ์ด้วย รูปกราฟคลื่นไซน์ ซึ่งมีความความถี่เท่ากับ จำนวนรอบของคลื่นที่เคลื่อนที่ในหนึ่งวินาที เช่น คลื่นความถี่ 104.5 เมกะเฮิร์ต หมายถึง ค่า ของสัญญาณเสียงที่ถูกแปลงเป็นสัญญาณแอ นาล๊อค 104.5 ล้านรอบใน 1 วินาที ข้อเสีย คือ สัญญาณจะถูกรบกวนได้ง่าย ถ้าส่งข้อมูลไป ไกล ๆ สัญญาณจะอ่อนลงและมีสัญญาณ รบกวน เช่น สัญญาณเสียงในสายโทรศัพท์ และสัญญาณเสียงที่ส่งจากสถานีวิทยุ

13  สัญญาณดิจิทัล (Digital signal)  เป็นสัญญาณไม่ต่อเนื่องในรูปแบบกราฟ สี่เหลี่ยม สัญญานมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ ปะติดปะต่อ การส่งข้อมูลจะต้องแปลงให้อยู่ใน รูปแบบดิจิทัลหรือ 0 และ 1 ก่อนแล้วจึงแปลง ให้อยู่ในรูปแบบของสัญญาณอีกทีหนึ่ง สัญญาณดิจิทัลคุณภาพและความแม่นยำ มากกว่าสัญญาณแอนาล๊อค การส่งสัญญาณ ทางไกลจะต้องใช้อุปกรณ์ทวนสัญญาณรีพีท เตอร์ เพื่อกรองเอาสัญญาณรบกวน


ดาวน์โหลด ppt Www.krusorndee.net/group/krujindawan.  1. ผู้ส่งข้อมูล (Sender)  2. ผู้รับข้อมูล (Receiver)  3. ข้อมูล (Data)  4. สื่อนำข้อมูลหรือตัวกลาง (Medium)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google