งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานประจำปีงบประมาณ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานประจำปีงบประมาณ 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานประจำปีงบประมาณ 2553
หน่วยเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน ผลงานประจำปีงบประมาณ 2553

2 หน่วยเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
1. งานเยี่ยมบ้าน 2. งานสร้างเครือข่ายและส่งต่อ 3. งานนิเทศนักศึกษา 4. งานบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5. งานประเมินการควบคุมการติดเชื้อ 6. งานเสริมพลังในโครงการสร้างเสริมสุขภาพ 7. งานปรึกษารายครอบครัว ตามแผนปฏิบัติงาน งป.53

3 แผนภาพที่ 1 แสดงจำนวนผู้ป่วย จำแนกตามสังกัด
เยี่ยมบ้าน ส่งต่อ นิเทศ บริหารเครื่องมือ ประเมินIC เสริมพลัง ปรึกษา จำนวนผป.(คน) 23 15 14 12 9 8 7 7 3 2 2 2 ต.ค.-ธ.ค.52 ม.ค.-มี.ค.53 เม.ย.-มิ.ย.53 ก.ค.-ส.ค.53 แผนภาพที่ 1 แสดงจำนวนผู้ป่วย จำแนกตามสังกัด

4 แผนภาพที่ 2 แสดงจำนวนครั้งในการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
เยี่ยมบ้าน ส่งต่อ นิเทศ บริหารเครื่องมือ ประเมินIC เสริมพลัง ปรึกษา จำนวนผป.(คน) ต.ค.-ธ.ค.52 ม.ค.-มี.ค.53 เม.ย.-มิ.ย.53 ก.ค.-ส.ค.53 แผนภาพที่ 2 แสดงจำนวนครั้งในการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน

5 แผนภาพที่ 3 แสดงจำนวนครั้งในการส่งต่อผู้ป่วย
เยี่ยมบ้าน ส่งต่อ นิเทศ บริหารเครื่องมือ ประเมินIC เสริมพลัง ปรึกษา จำนวนผป.(คน) แผนภาพที่ 3 แสดงจำนวนครั้งในการส่งต่อผู้ป่วย

6 แผนภาพที่ 4 แสดงจำนวนนักศึกษาที่มาลงทะเบียนฝึกเยี่ยมบ้าน
ส่งต่อ นิเทศ บริหารเครื่องมือ ประเมินIC เสริมพลัง ปรึกษา 2 25 แผนภาพที่ 4 แสดงจำนวนนักศึกษาที่มาลงทะเบียนฝึกเยี่ยมบ้าน

7 แผนภาพที่ 5 แสดงจำนวนนักศึกษาที่มาฝึกเยี่ยมบ้าน
ส่งต่อ นิเทศ บริหารเครื่องมือ ประเมินIC เสริมพลัง ปรึกษา 7 18 แผนภาพที่ 5 แสดงจำนวนนักศึกษาที่มาฝึกเยี่ยมบ้าน

8 เยี่ยมบ้าน ส่งต่อ นิเทศ บริหารเครื่องมือ ประเมินIC เสริมพลัง ปรึกษา
จำนวนเดิม รับบริจาคเพิ่ม จำนวนครั้งที่ใช้ มูลค่าของ ลดค่าใช้จ่าย 1.เตียง 7 4 20 13,000 260,000 2.รถเข็นนั่ง 3 1 19 3,000 57,000 3.ถังออกซิเจน 9 28 7,000 196,000 4.Suction 10 30 5,000 150,000 5.ที่นอนลม 9,000 81,000 6.หัวต่อO2 6 25 2,500 62,500 7.เสาน้ำเกลือ - 1,500 8.หม้อนอน 200 9.เก้าอี้นั่งถ่าย 400 10.walker

9 รวมเงินที่สามารถลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วยได้
เยี่ยมบ้าน ส่งต่อ นิเทศ บริหารเครื่องมือ ประเมินIC เสริมพลัง ปรึกษา รวมเงินที่สามารถลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วยได้ 808,600 บาท

10 ตัวชี้วัด ยังไม่ได้เก็บข้อมูล
เยี่ยมบ้าน ส่งต่อ นิเทศ บริหารเครื่องมือ ประเมินIC เสริมพลัง ปรึกษา กิจกรรม 1. สอนวัดไข้ เพื่อประเมินอาการผู้ป่วย 2. สอนล้างมือ 6 ขั้นตอน 3. สอนการจัดเก็บขยะ และการจัดการสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย 4. สอนวิธีการประเมินและการตัดสินใจ เกี่ยวกับ ภาวะฉุกเฉินของผู้ป่วย ตัวชี้วัด ยังไม่ได้เก็บข้อมูล

11 1. โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนของผู้ดูแล
เยี่ยมบ้าน ส่งต่อ นิเทศ บริหารเครื่องมือ ประเมินIC เสริมพลัง ปรึกษา 1. โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนของผู้ดูแล

12 2. โครงการทบทวนการวางแผนจำหน่าย
เยี่ยมบ้าน ส่งต่อ นิเทศ บริหารเครื่องมือ ประเมินIC เสริมพลัง ปรึกษา 2. โครงการทบทวนการวางแผนจำหน่าย

13 3. โครงการส่งต่อปลอดภัย
เยี่ยมบ้าน ส่งต่อ นิเทศ บริหารเครื่องมือ ประเมินIC เสริมพลัง ปรึกษา 3. โครงการส่งต่อปลอดภัย หน่วยงานที่รับดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ได้แก่ คลินิกศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัวกองเรือยุทธการ คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัวอาคารพักส่วนกลางทร. ศูนย์สุขภาพชุมชนเขาไม้แก้ว ศูนย์สุขภาพชุมชนบางเสร่ รพ.สัตหีบกม.10 ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองพัทยา รพ.มาบตาพุด รพ.อ่าวอุดม รพ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม และรพ.รามาธิบดี เป็นต้น

14 เยี่ยมบ้าน ส่งต่อ นิเทศ บริหารเครื่องมือ ประเมินIC เสริมพลัง ปรึกษา

15 เยี่ยมบ้าน ส่งต่อ นิเทศ บริหารเครื่องมือ ประเมินIC เสริมพลัง ปรึกษา

16 โอกาสพัฒนา ข้อขัดข้อง/โอกาสพัฒนา
1.ผู้ป่วยมีข้อขัดข้อง/ไม่สะดวกในการกลับมาตรวจ ตามนัด เช่นในเรื่อง ระยะเวลารอคอยนาน การดูแล เรื่องอาหารและยาขณะรอตรวจ ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง/เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เป็นต้น 2.ข้อขัดข้องในการเบิก/ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ไม่ เพียงพอจนถึงวันนัด 3. ผู้ดูแลไม่ได้รับการประเมินความพร้อมก่อนกลับ ใน การจัดเตรียมเครื่องมือ ความมั่นใจในการดูแลและ ทักษะการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วย 4. ระยะเวลาในการประสานงานระหว่างหอผู้ป่วยและ หน่วยเยี่ยมบ้าน โอกาสพัฒนา

17 เก็บตก จบแล้วคร้าบบบบ..


ดาวน์โหลด ppt ผลงานประจำปีงบประมาณ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google