งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

N กลุ่ม E ACTION S.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "N กลุ่ม E ACTION S."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 N กลุ่ม E ACTION S

2 สัญลักษณ์กลุ่ม หปส2-สส. ความหมายของสัญลักษณ์
ประกอบ พ่นสี wiring ล้าง หปส2-สส. ส่งมอบ ขนย้าย นำเข้าระบบ รื้อ สัญลักษณ์กลุ่ม ความหมายของสัญลักษณ์ การทำงานที่ครบวงจรภายในหน่วยงาน

3 คำขวัญกลุ่ม * คิดให้เป็น ทำให้จริง ยิ่งเพิ่มคุณภาพ *
4/4/2017 คำขวัญกลุ่ม * คิดให้เป็น ทำให้จริง ยิ่งเพิ่มคุณภาพ * หน่วยงาน หปส2-สส. สังกัด กปส-ส. ฝบส. มีสมาชิก 6 ท่าน มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เฉลี่ยครั้งละ 1 ชั่วโมง สมาชิกเข้าร่วมประชุม 100 %

4 สถานที่ตั้งกลุ่ม อาคาร ท.101 ชั้นที่ 13 ห้อง1302
สถานที่ตั้งกลุ่ม อาคาร ท.101 ชั้นที่ 13 ห้อง1302 ทะเบียนกลุ่มเลขที่ 006/2548 จัดตั้งเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548 ทะเบียนกิจกรรมเลขที่ 009/2548 จดทะเบียนกิจกรรมเมื่อวันที่ 8 ม.ค.2548

5 สมาชิกกลุ่มมี 6 ท่าน

6 ตารางลำดับความสำคัญของปัญหา

7 หัวข้อกิจกรรม ** เพิ่มประสิทธิภาพ **
** เพิ่มประสิทธิภาพ ** ในการเตรียมงานรื้อ-ประกอปหม้อแปลง25MVA

8 ลักษณะงานประจำของกลุ่ม
4/4/2017 ลักษณะงานประจำของกลุ่ม ปฏิบัติงานติดตั้ง โยกย้าย ปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัดและบรรลุตามเป้าหมาย

9 4/4/2017 มูลเหตุจูงใจ การปฏิบัติงานของหน่วนงานกปส-สสส่วนมากจะเป็นการรื้อ-ย้ายประกอบหม้อแปลงเสียส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเตรียมงานมากก่อนออกปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนอายุมากๆทั้งนั้น มีผู้ปฏิบัตงานต่างหน่วยงานย้ายมาช่วยงานในแผนก

10 4/4/2017 เป็นกิจกรรมครั้งที่ ระยะเวลาการทำกิจกรรม เดือน( ม.ค-เม.ย.48) เป้าหมาย ลดเวลาในการเตรียมงานรื้อ-ประกอบหม้อแปลง25MVลง 25%

11 แผนการทำกิจกรรม

12 สภาพการ การเดินทางไปปฏิบัติงาน โยกย้ายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งจำเป็นต้องใช้หน้าแปลนปิดอุปกรณ์เพื่อป้องกันน้ำเข้าเพราะอยู่กลางแจ้งสถานที่เก็บหน้าแปลนก็ไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ ต้องเดินทางไกล

13 ตารางเก็บข้อมูลก่อนการแก้ไข

14 ชั่วโมง กร๊าฟแสดงข้อมูลก่อนการแก้ไข 16 14 12 10 8 6 4 2 Job.TS921-S2 Job. C-32 Job. BF-3

15 วางอุปกรณ์ไม่เป็นระเบียบ ใบเบิกไม่ครบ ของหมด หาหน้าแปลนล่าช้า
สถานที่ ผู้ปฏิบัติงาน อายุมาก ไม่ตรงเวลา พัสดุอยู่ไกล ใช้เวลาเดินทางนาน เหนื่อยง่าย มีน้อย อากาศร้อนจัด ขาดความเข้าใจงาน ฝนตก เสียเวลามากในการเตรียมงานรื้อประ กอปหม้อแปลง วางอุปกรณ์ไม่เป็นระเบียบ ใบเบิกไม่ครบ ของหมด หาหน้าแปลนล่าช้า ขาดการสื่อสาร วางหน้าแปลนไม่เป็นระเบียบ ลืมรายการขนาด วิธีการ วัสดุอุปกรณ์

16 ตารางจำแนกข้อมูลที่นำมาแก้ไข

17 ตารางเก็บข้อมูลหลังการแก้ไข

18 ชั่วโมง กร๊าฟแสดงข้อมูลหลังการแก้ไข 16 14 12 10 8 6 4 2 Job.TS921-S2 Job. C-32 Job.BF-3

19 เปรียบเทียบการเก็บข้อมูลก่อน-หลังการแก้ไข

20 ชั่วโมง กร๊าฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบก่อน-หลังการแก้ไข 16 14 12 10 6 4 2 Job.TS921-S2 Job. C-32 Job.BF-3

21 สรุป ผลทางตรง สามารถลดเวลาในการเตรียมอุปกรณ์การรื้อ-ประกอปหม้อแปลง ลง % เกินเป้าหมาย 1.6% ผู้ปฏิบัติงานไม่อ่อนล้าในการเตรียมงาน ผลทางอ้อม ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีเวลาทำธุระส่วนตัว และครอบครัวเพิ่มขี้น อุปสรรค เนื่องจากกลุ่มมีงานที่ต้องปฏิบัติหลายด้าน ไม่ใช่รื้อ-ย้ายหม้อแปลง เพียงอย่างเดียว ทำให้ล่าช้าในการเก็บข้อมูล กิจกรรมครั้งต่อไป ลดค่าใช้จ่ายในการกรองน้ำมันหม้อแปลง

22 รายการเบิกพัสดุ หปส2-สส
Job.no……………… sub…………………………. Work……………… วันที่เบิก…………………...


ดาวน์โหลด ppt N กลุ่ม E ACTION S.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google