งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับผู้ประเมิน บจก. แอลเอสการประเมิน ทุกท่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับผู้ประเมิน บจก. แอลเอสการประเมิน ทุกท่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับผู้ประเมิน บจก. แอลเอสการประเมิน ทุกท่าน
การประชุมสรุปปัญหาและอุปสรรค ครึ่งแผน ของแผน 3/2549 กำหนดการประชุม แนะนำผู้ประเมินใหม่ และฝ่ายบริหารชี้แจงคำถาม อ.จาตุรงค์นำเสนอเรื่องแผนการสอนและการบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับผู้ไม่อยู่ในสายการศึกษา ทีมประเมินนำเสนอปัญหาและอุปสรรค ปรับแผน 14.30 – ผู้ประเมินซักถามปัญหาและส่งงาน

2 คำถามที่ต้องการคำตอบ เกี่ยวกับเรื่องการเงิน
การคำนวณรายได้ (ไหนบอกว่าจะได้โรงละหมื่น?) การหัก Vat 7% หรือไม่หัก Vat 7% การหักภาษี ณ. ที่จ่าย 3 % (ไม่ได้เอาไปใช้อะไรอย่าหักได้มั้ย) ค่าประเมินอีก 50 % จะได้เมื่อไหร่ ค่ารวมเล่มรายงาน ควรจะเป็น 500 หรือ 1000 บาท การทำเล่มรายงานผู้ประเมินควรรวมหรือบริษัทฯเป็นผู้รวม

3 คำถามที่ต้องการคำตอบ เกี่ยวกับเรื่องผู้ประเมิน
ทำไมรับผู้ประเมินเข้ามามากจัง ? ต้องมีผู้ประเมินเท่าไหร่จึงจะพอดี ? ผู้ประเมินที่ไม่มีคุณภาพบริษัทฯควรทำอย่างไร ? การคัดผู้ประเมินจะใช้วิธีอย่างไร? โดยใคร? อนาคตผู้ประเมิน ? ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเป็น อบรมให้ด้วย อยากมี NotesBook ใช้บ้างบริษัทฯจะช่วยได้มั้ย ?

4 คำถามที่ต้องการคำตอบ เกี่ยวกับเรื่องบริษัทฯ
ทิศทางการพัฒนาหน่วยประเมินของ แอลเอส นโยบายเรื่องการขอแผน (จำนวนผู้ประเมินและพื้นที่) (จะเอาโรงละหมื่นหรือเอาตกงาน) การเฉลี่ยงานประเมินกรณีที่การขอแผนไม่ได้ทุกแผนตามที่ขอ ถ้าต้องการย้ายหน่วยจะทำได้มั้ย ? ถ้าย้ายหน่วยบริษัทฯจะคิดค่าเสียหายหรือไม่ ? บริษัทฯ จะทำสัญญาผูกมัดผู้ประเมินหรือไม่ ? การขอแผน 4/2549 มีรายละเอียดอย่างไร ?

5 เรื่องร้องเรียนจากสถานศึกษา
ผู้ประเมินวางอำนาจ (สำคัญตัวเองผิด) ผู้ประเมินเข้าโรงเรียนสาย อยู่โรงเรียนก็เอาแต่นั่งดูเอกสาร ผู้ประเมินรบกวนโรงเรียนเกินกว่าจำเป็น (ให้โรงเรียนถ่ายเอกสารเป็น 1000 หน้า) รบกวนเวลาสอนของครู (ประชุมครูอยู่นั้นแหละน่าเบื่อ บ้าอำนาจ) ผู้ประเมินประเมินไม่ตรงสภาพจริงขาดหลักฐานและข้อมูลสนับสนุน ผู้ประเมินวิพากวิจารณ์ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ไปในทางที่เสียหาย ผู้ประเมินตั้งธงมาตรฐาน ตั้งแต่วันแรกที่เข้าโรงเรียน ผู้ประเมินมุ่งเน้นเอกสารมากกว่าสภาพจริง

6 เรื่องร้องเรียนจากผู้ประเมินด้วยกันเอง
ไม่ร่วมกันปรึกษาหารือ (ฉันจะทำของฉัน คุณก็ทำของคุณ) ดื้อรั้นไม่ฟังคำทักท้วงของทีมและผู้ร่วมงาน (ข้าเก่ง ข้าแน่) ไม่ให้การช่วยเหลือทีมกรณีมีปัญหา (ผลมาจากข้อ 1.) ส่งงานล่าช้าทำให้งานคนอื่นช้าไปด้วย (ผลจากข้อ 2.) ติดต่อ ยากมากไม่ค่อยเปิดโทรศัพท์ ทำแต่มาตรฐานง่ายๆอยู่นั้นแหละไม่ยอมเปลี่ยนให้คนอื่นทำบ้าง ปรึกษาหารือดี แต่ก็เผด็จการพวกคุณต้องว่าตามฉัน (ผลมาจากข้อ2)

7 จากใจฝ่ายบริหาร เราต้องการ เป็นหน่วยที่มีคุณภาพ
เราต้องการ ผู้ประเมินที่มีคุณภาพ เราต้องการ ผู้ประเมินที่มีความเข้าใจทีมและทำงานเป็นทีมได้ เราต้องการ ผู้ประเมินที่ต้องการร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษามากกว่าเห็นแก่รายรับ การขอแผนมีการแข่งขันกันสูงมาก หากผู้ประเมินคนใดไม่มั่นใจในทีมบริหาร หรือคิดว่าฝ่ายบริหารเอาเปรียบ หรือฝ่ายบริหารจัดงานให้ไม่เป็นธรรม ก็ขอให้ย้ายหน่วยเสียอย่าอยู่ให้เกิดความเสียหายแก่โดยรวมเลย


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับผู้ประเมิน บจก. แอลเอสการประเมิน ทุกท่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google