งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับผู้ประเมิน บจก. แอลเอ สการประเมิน ทุกท่าน การประชุมสรุปปัญหาและอุปสรรค ครึ่งแผน ของแผน 3/2549 กำหนดการประชุม 9.00 - 10.00 แนะนำผู้ประเมินใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับผู้ประเมิน บจก. แอลเอ สการประเมิน ทุกท่าน การประชุมสรุปปัญหาและอุปสรรค ครึ่งแผน ของแผน 3/2549 กำหนดการประชุม 9.00 - 10.00 แนะนำผู้ประเมินใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับผู้ประเมิน บจก. แอลเอ สการประเมิน ทุกท่าน การประชุมสรุปปัญหาและอุปสรรค ครึ่งแผน ของแผน 3/2549 กำหนดการประชุม 9.00 - 10.00 แนะนำผู้ประเมินใหม่ และฝ่ายบริหาร ชี้แจงคำถาม 10.00 - 12.00 อ. จาตุรงค์นำเสนอเรื่องแผนการสอน และการบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับผู้ไม่อยู่ในสาย การศึกษา 13.00 - 14.00 ทีมประเมินนำเสนอปัญหาและ อุปสรรค 14.00 - 14.30 ปรับแผน 3-2549 14.30 – 16.00 ผู้ประเมินซักถามปัญหาและส่งงาน

2 คำถามที่ต้องการคำตอบ เกี่ยวกับเรื่องการเงิน 1. การคำนวณรายได้ ( ไหนบอกว่าจะ ได้โรงละหมื่น ?) 2. การหัก Vat 7% หรือไม่หัก Vat 7% 3. การหักภาษี ณ. ที่จ่าย 3 % ( ไม่ได้เอา ไปใช้อะไรอย่าหักได้มั้ย ) 4. ค่าประเมินอีก 50 % จะได้เมื่อไหร่ 5. ค่ารวมเล่มรายงาน ควรจะเป็น 500 หรือ 1000 บาท 6. การทำเล่มรายงานผู้ประเมินควรรวม หรือบริษัทฯเป็นผู้รวม

3 คำถามที่ต้องการคำตอบ เกี่ยวกับเรื่องผู้ประเมิน 1. ทำไมรับผู้ประเมินเข้ามามากจัง ? 2. ต้องมีผู้ประเมินเท่าไหร่จึงจะพอดี ? 3. ผู้ประเมินที่ไม่มีคุณภาพบริษัทฯควรทำอย่างไร ? 4. การคัดผู้ประเมินจะใช้วิธีอย่างไร ? โดยใคร ? 5. อนาคตผู้ประเมิน ? 6. ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเป็น อบรมให้ด้วย 7. อยากมี NotesBook ใช้บ้างบริษัทฯจะช่วย ได้มั้ย ?

4 คำถามที่ต้องการคำตอบ เกี่ยวกับเรื่องบริษัทฯ 1. ทิศทางการพัฒนาหน่วยประเมินของ แอลเอส 2. นโยบายเรื่องการขอแผน ( จำนวนผู้ประเมิน และพื้นที่ )( จะเอาโรงละหมื่นหรือเอาตก งาน ) 3. การเฉลี่ยงานประเมินกรณีที่การขอแผนไม่ได้ ทุกแผนตามที่ขอ 4. ถ้าต้องการย้ายหน่วยจะทำได้มั้ย ? 5. ถ้าย้ายหน่วยบริษัทฯจะคิดค่าเสียหายหรือไม่ ? 6. บริษัทฯ จะทำสัญญาผูกมัดผู้ประเมินหรือไม่ ? 7. การขอแผน 4/2549 มีรายละเอียดอย่างไร ?

5 เรื่องร้องเรียนจากสถานศึกษา 1. ผู้ประเมินวางอำนาจ ( สำคัญตัวเองผิด ) 2. ผู้ประเมินเข้าโรงเรียนสาย อยู่โรงเรียนก็เอาแต่ นั่งดูเอกสาร 3. ผู้ประเมินรบกวนโรงเรียนเกินกว่าจำเป็น ( ให้ โรงเรียนถ่ายเอกสารเป็น 1000 หน้า ) 4. รบกวนเวลาสอนของครู ( ประชุมครูอยู่นั้นแหละน่า เบื่อ บ้าอำนาจ ) 5. ผู้ประเมินประเมินไม่ตรงสภาพจริงขาดหลักฐาน และข้อมูลสนับสนุน 6. ผู้ประเมินวิพากวิจารณ์ ผู้บริหาร ครู และ นักเรียน ไปในทางที่เสียหาย 7. ผู้ประเมินตั้งธงมาตรฐาน ตั้งแต่วันแรกที่เข้า โรงเรียน 8. ผู้ประเมินมุ่งเน้นเอกสารมากกว่าสภาพจริง

6 เรื่องร้องเรียนจากผู้ประเมินด้วย กันเอง 1. ไม่ร่วมกันปรึกษาหารือ ( ฉันจะทำของฉัน คุณ ก็ทำของคุณ ) 2. ดื้อรั้นไม่ฟังคำทักท้วงของทีมและผู้ร่วมงาน ( ข้าเก่ง ข้าแน่ ) 3. ไม่ให้การช่วยเหลือทีมกรณีมีปัญหา ( ผลมา จากข้อ 1.) 4. ส่งงานล่าช้าทำให้งานคนอื่นช้าไปด้วย ( ผล จากข้อ 2.) 5. ติดต่อ ยากมากไม่ค่อยเปิดโทรศัพท์ 6. ทำแต่มาตรฐานง่ายๆอยู่นั้นแหละไม่ยอม เปลี่ยนให้คนอื่นทำบ้าง 7. ปรึกษาหารือดี แต่ก็เผด็จการพวกคุณต้องว่า ตามฉัน ( ผลมาจากข้อ 2)

7 จากใจฝ่ายบริหาร • เราต้องการ เป็นหน่วยที่มีคุณภาพ • เราต้องการ ผู้ประเมินที่มีคุณภาพ • เราต้องการ ผู้ประเมินที่มีความเข้าใจทีมและ ทำงานเป็นทีมได้ • เราต้องการ ผู้ประเมินที่ต้องการร่วมกันพัฒนา ระบบการศึกษามากกว่าเห็นแก่รายรับ • การขอแผนมีการแข่งขันกันสูงมาก หากผู้ ประเมินคนใดไม่มั่นใจในทีมบริหาร หรือคิดว่า ฝ่ายบริหารเอาเปรียบ หรือฝ่ายบริหารจัดงานให้ ไม่เป็นธรรม ก็ขอให้ย้ายหน่วยเสียอย่าอยู่ให้เกิด ความเสียหายแก่โดยรวมเลย


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับผู้ประเมิน บจก. แอลเอ สการประเมิน ทุกท่าน การประชุมสรุปปัญหาและอุปสรรค ครึ่งแผน ของแผน 3/2549 กำหนดการประชุม 9.00 - 10.00 แนะนำผู้ประเมินใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google