งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการติดดาว ประจำปี 2556 งานพัฒนาคุณภาพ. ขั้นตอนการทำโปสเตอร์ นำเสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่น รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการติดดาว ประจำปี 2556 งานพัฒนาคุณภาพ. ขั้นตอนการทำโปสเตอร์ นำเสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่น รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการติดดาว ประจำปี 2556 งานพัฒนาคุณภาพ

2 ขั้นตอนการทำโปสเตอร์ นำเสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่น รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2556

3 รูปแบบการทำโปสเตอร์ 1. จัดทำข้อมูลในรูปแบบของ PowerPoint 2. กำหนดตัวอักษรในการทำโปสเตอร์ คือ “Tahoma” ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม 3.จัดทำข้อมูลและรูปภาพที่พร้อมจัดพิมพ์ โดย save ข้อมูลเป็นสกุล.ppt ตัวอย่าง เช่น poster.ppt

4 ขนาดของโปสเตอร์ที่ใช้จัดแสดง 85 ซม. x 90 ซม. ยาว 90 เซนติเมตร กว้าง 85 เซนติเมตร ความหนา ไม่เกิน 0.5 ซม. ไม่ต้องปรับตั้งค่าเอง สามารถดาวโหลดน์ได้ที่ www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd

5 ขั้นตอนการจัดส่ง Poster 1.จัดส่งข้อมูลในรูปแบบ CD หรือทาง E-mail : siriraj.HA@gmail.com ที่พร้อมส่งพิมพ์ มายังงานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 16-27 มิถุนายน 2557 2.กรณีจัดส่งโปสเตอร์ หลังวันที่ 27 มิถุนายน 2557 หน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดพิมพ์ โปสเตอร์เอง และนำโปสเตอร์ส่งมายังงาน พัฒนาคุณภาพ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เพื่อดำเนินการติดตั้งให้

6 3.หากส่งภายหลังวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เจ้าของนวัตกรรมจะต้องติดตั้งโปสเตอร์เอง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีฯ หมายเหตุ เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วย กรุณาปกปิดหน้าของผู้ป่วยตาม ความเหมาะสม เพื่อป้องกันการระบุตัวผู้ป่วยในที่สาธารณะ

7 ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูล แต่ละหัวข้อที่กำหนด เพื่องานพัฒนาคุณภาพ จะได้รวบรวมข้อมูลจากการจัดทำโปสเตอร์ เพื่อจัดทำหนังสือนวัตกรรมดีเด่น ในการ เผยแพร่ผลงานต่อไป

8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับ งานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 1  8764, 6740 ต่อ 102, 103 ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวนัญฑ์ฐฌา พิศเพียงจันทร์ นางเสาวลักษณ์ บูรณะสัมฤทธิ์ นางวรนุช อุยประเสริฐกุล


ดาวน์โหลด ppt โครงการติดดาว ประจำปี 2556 งานพัฒนาคุณภาพ. ขั้นตอนการทำโปสเตอร์ นำเสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่น รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google