งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการติดดาว ประจำปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการติดดาว ประจำปี 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการติดดาว ประจำปี 2556
งานพัฒนาคุณภาพ

2 ขั้นตอนการทำโปสเตอร์ นำเสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่น รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2556

3 รูปแบบการทำโปสเตอร์ 1. จัดทำข้อมูลในรูปแบบของ PowerPoint
กำหนดตัวอักษรในการทำโปสเตอร์ คือ “Tahoma” ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม จัดทำข้อมูลและรูปภาพที่พร้อมจัดพิมพ์ โดย save ข้อมูลเป็นสกุล .ppt ตัวอย่าง เช่น poster.ppt

4 ขนาดของโปสเตอร์ที่ใช้จัดแสดง
85 ซม. x 90 ซม. ยาว เซนติเมตร ความหนา ไม่เกิน 0.5 ซม. กว้าง 85 เซนติเมตร ไม่ต้องปรับตั้งค่าเอง สามารถดาวโหลดน์ได้ที่

5 ขั้นตอนการจัดส่ง Poster
จัดส่งข้อมูลในรูปแบบ CD หรือทาง ที่พร้อมส่งพิมพ์ มายังงานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 16-27 มิถุนายน 2557 กรณีจัดส่งโปสเตอร์ หลังวันที่ 27 มิถุนายน 2557 หน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดพิมพ์โปสเตอร์เอง และนำโปสเตอร์ส่งมายังงานพัฒนาคุณภาพ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เพื่อดำเนินการติดตั้งให้

6 หากส่งภายหลังวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เจ้าของนวัตกรรมจะต้องติดตั้งโปสเตอร์เอง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา – น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีฯ หมายเหตุ เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วย กรุณาปกปิดหน้าของผู้ป่วยตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันการระบุตัวผู้ป่วยในที่สาธารณะ

7 ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูลแต่ละหัวข้อที่กำหนด เพื่องานพัฒนาคุณภาพจะได้รวบรวมข้อมูลจากการจัดทำโปสเตอร์เพื่อจัดทำหนังสือนวัตกรรมดีเด่น ในการเผยแพร่ผลงานต่อไป

8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อกลับ งานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 1  8764, 6740 ต่อ 102, 103 ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวนัญฑ์ฐฌา พิศเพียงจันทร์ นางเสาวลักษณ์ บูรณะสัมฤทธิ์ นางวรนุช อุยประเสริฐกุล


ดาวน์โหลด ppt โครงการติดดาว ประจำปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google